Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Metallurgi

Forskargruppen för metallurgi leds av professor Ari Jokilaakso, och våra aktiviteter täcker ett stort område från en metallprodukts livslängd, från tillverkning av metall, fortsättning med tillverkning av metallprodukter och deras beteende vid höga temperaturer och slutar med återvinning och avfallshantering.
Pyrometallurgy_research Ronja Ruismäki, photo Valeria Azovskaya

Våra forskningsområden:

  1. Fysikalisk-kemiska grunder och modellering av metallurgiska operationer

  2. Kinetik för metallurgiska reaktioner, särskilt vid produktion av icke-järnmetaller

  3. Återvinning av e-skrot och energilagringsmaterial i pyrometallurgiska processer

Läs mer (på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: