Institutionen för kemiteknik och metallurgi

Kemiteknik i vattenbaserade system

Gruppen, ledd av professor Marjatta Louhi-Kultanen, studerar enhetsoperationerna i vattenbaserade system och jämvikten mellan fas i fast vätska.

Sea water

Senaste forskningsaktiviteter:

  1. Separation och rening av värderade föreningar från bioraffinaderier, metaller från avfall och sidoströmmar, näringsämnen och andra återvinningsbara material genom kristallisering och utfällning.
  2.  Identifiering av kritiska föroreningar och deras separering från lösningar.
  3. Kristallisering av mesokristaller för farmaceutiska applikationer.
  4. Regenerering av kemikalier: koncentration av vattenlösningar som innehåller gröna lösningsmedel genom frysning.
  5. Förbehandling av vattenhaltiga elektrolytlösningar för att avlägsna fina partiklar genom mikrofiltrering och organiska föreningar genom adsorptionsinnehållande.
  6. Övervakning i realtid av kristalltillväxt och kärnbildningskinetik och separationseffektivitet av mikrofiltrering.

 

Läs mer (på engelska)

Related content:

Could mesocrystals make medication more effective? - Marie Skłodowska-Curie Fellowship was awarded to Dr. Rajaboopathi Mani

More water soluble the drug is the faster and more effective it works. Many new drug molecules have low solubility and that could limit their effectiveness when taken by mouth.

Rajaboopathi Mani

New natural freezing method offers energy savings in water purification

Freezing winter temperatures can be put to good use in improving the cost and energy efficiency of wastewater purification.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat