Institutionen för filmkonst och scenografi

Institutionen för filmkonst och scenografi

Institutionen för filmkonst och scenografi ELO är Finlands enda filmskola på universitetsnivå.

Den mångfacetterade undervisningen vid ELO ger konstnärer och producenter förmågan att arbeta med avancerade uppgifter inom film och scenkonst medan de förbereder sig för arbetslivet. Institutionens forskning ger ny förståelse för de olika uttrycksformerna och produktionsprocesserna inom filmskapande och scenkonst, och öppnar dörrarna till forskning och arbete inom film och scenografi internationellt.

 

officegallery2f.jpeg

Vi värdesätter vår 60 år långa tradition, samtidigt som vi aktivt utforskar framtida utmaningar och nya teknologier. Institutionen verkar i nära samarbete med den audiovisuella industrin, teatrar samt framväxande grupper som verkar inom nutida scenkonst.

Utbildningen utgår ifrån konstnärliga och pedagogiska traditioner som används kreativt för att utveckla nya uttrycksformer. Under utbildningens gång får studenterna bekanta sig med konstnärliga processer, grupparbete, historiskt och kritiskt tänkande, samt med observationer och tolkningar av verkligheten.

Institutionens forskning skapar ny förståelse för uttrycksformerna och produktionsprocesserna inom filmisk och scenografisk konst och öppnar dörrar för internationell forskning. Forskningsorienteringen grundas i en givande dialog mellan teori och praktik.

Kontaktuppgifter

Våra forskningsgrupper

Costume in Focus (CiF)

Costume in Focus (CiF) is the first research group with sharp focus on developing research in the field of Costume Design.

Costume design

The Expanded Scenography research group

The research group was initiated in 2015 for developing the artistic research and practice in the 'scenographic' field in change.

photo scenography

Critical Cinema Lab

The Lab hosts a project Images of Harmony and Rupture - Documentary Film Reflecting Fractures in the Scandinavian Welfare State Ethos. It is funded by the Kone Foundation and headed by
Professor Susanna Helke. DAs Jouko Aaltonen and Timo Korhonen work as postdoctoral researchers.

Crucial Cinema Lab

Elements of Success in the Finnish Film Production

The project studies processes, film production cultures and contemporary film audiences. The focus is on the factors that contribute to a film’s success.

Andres Teirs. © Matila Röhr Productions

Studierna

Programmen och huvudämnena på Högskolan för konst, design och arkitektur erbjuder mångsidig och elevcentrerad undervisning av hög kvalitet. Vår högskola införde en reform av kandidat- och magisterexamina i september 2014.

De nya examensstrukturerna ger studerande möjlighet att studera på djupet, både inom sitt eget huvudämne och andra ämnen på sitt magisterprogram. Det är också möjligt att utnyttja Aalto-universitetets utbud av tvärvetenskapliga kurser inom biämnesstudier samt valbara kurser. Vår högskola erbjuder ett brett utbud av biämnen, varav en stor andel genomförs i samarbete med andra högskolor på universitetet. Studerande kan också söka in till biämnesstudier vid andra finska universitet genom JOO-studier, eller välja att genomför en del av sina studier som internationella utbytesstudier.
 

Mer information om våra magisterprogram

Magisterprogrammet i scenografi - Kostymdesign

Huvudämnesstudierna i kostymdesign har som mål att ytterligare utveckla studerandens konstnärliga uttrycksförmåga och konceptuella Magisterprogrammet i huvudämnet Kostymdesign för teater, film och tv fokuserar på studerandes personliga utveckling i det konstnärliga arbetet, kreativ forskning och kreativt samarbete, förmåga till teoretiskt och kritiskt tänkande samt yrkeskompetensen i egenskap av kostymdesigner i projekt för film, tv och scenkonst. Studierna kompletteras och uppdateras kontinuerligt med nya tillämpningar inom kostymdesign samt ny teknologi och forskning på området.

puku

Magisterprogrammet i scenografi - Design för scenkonst

Studierna ger färdigheter att arbeta med krävande uppgifter i egenskap av scenograf inom scenkonsten samt på ett mångsidigt sätt tillämpa kunskaperna inom nya konstformer. Scenkonst består av teater, opera, performance, danskonst och cirkus samt nya konstformer i utveckling. Dessutom omfattar scenografin i allt högre grad även planering av muséer och utställningar, olika evenemang och spel samt miljö- och samhällskonst.

Magisterprogrammet i scenografi - Film- och tv-scenografi

Inom huvudämnet film- och tv-scenografi utbildas kreativa designers med övergripande ansvar för filmiska produktioners visuella utformning och funktionella helhet. Målet för utbildningen är att fördjupa det personliga konstnärliga uttrycket och gestaltningen, bredda och/eller specialisera yrkesskickligheten samt ge färdigheter för forskarstudier. Syftet är att utöver de mångsidiga professionella färdigheterna uppnå förmågan att kreativt och på eget initiativ utveckla branschen. En magisterstuderande förutsätts kunna arbeta självständigt och inta en aktiv roll vid planeringen av sina studier.

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmning

I magisterstudierna i huvudämnet Filmning inom magisterprogrammet i filmkonst fördjupar studerandena sin yrkeskunskap för i ännu högre grad behärska den konstnärliga, produktionsrelaterade och tekniska helheten i olika film-, tv- och reklamproduktioner på sitt yrkesområde.

filmning

Magisterprogrammet i filmkonst - Dokumentärfilm

Huvudämnet Dokumentärfilm inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att utbilda visionära dokumentärfilmsregissörer som skapar branschens framtid. I magisterstudierna fördjupar studerandena sin syn på genrens teori, historia och samtidsuttryck, samt förkovrar sitt kunnande på dokumentärfilmens föränderliga yrkesfält.

dokkari1

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmregi

Studier i huvudämnet Filmregi inom magisterprogrammet för filmkonst förkovrar regissörsstuderandens förmåga att formulera och utveckla idéer, konstruera och återge en berättelse samt utvecklar regissörens personliga filmiska stil och identitet som filmskapare.

ohjaus2

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmklippning

Konstmagisterexamen syftar till att skapa såväl experter på tittande och seende som berättare och konstnärer.

filmklippning 2

Magisterprogrammet i filmkonst - Filmljudinspelning och -ljudplanering

Huvudämnet Filmljudsinspelning och -ljudplanering inom magisterprogrammet i filmkonst utbildar konstnärer och professionella som arbetar som ljudplanerare och ljudtekniker på alla områden för filmproduktion.

ääni2

Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-produktion

Huvudämnet Film- och tv-produktion inom magisterprogrammet i filmkonst syftar till att fördjupa den inriktning som studeranden har valt: självständigt audiovisuellt företagande, ett forsknings- eller utvecklingsprojekt i filmbranschen, en djupare insikt i konstärligt ledarskap eller något annat fördjupat kunnande som planeras tillsammans med studeranden.

tuotanto2

Magisterprogrammet i filmkonst - Film- och tv-manuskript

Målet med film- och tv-manuskriptutbildningen är att öva sig i, utforska och förnya den mänskliga miljön där människors erfarenheter och upplevelser i allt större utsträckning följer ett manuskript, det vill säga är planerade och producerade. I magisterprogrammet får studeranden sätta sig in i de olika uttrycksformerna för dessa mentala och sociala djupstrukturer, i synnerhet när det gäller att studera, undersöka och skriva manuskript för olika tillämpningar av rörliga bilder.

manuskript

Högskolan för konst, design och arkitektur

Nummer ett i Norden på konst och design. Vi utbildar våra studeranden att ta sig an samtidens största utmaningar genom att använda fantasifulla, solidariska och okonventionella metoder byggda på samarbete.

Läs mer
Students riding bikes in front of the Aalto University Väre building, photo by Unto Rautio

Nyheter

Händelser

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat