Koulutustarjonta

Additive Manufacturing for Full Flexibility (EIT), Master of Science (Technology)

Additive Manufacturing for Full Flexibility on EIT Manufacturingin tukema kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma, joka yhdistää tuotantotieteen opiskelua, mekaanista suunnittelua sekä tuotannon hallintaa. Ohjelmaan kuuluu innovaation ja yrittäjyyden sivuaine.
eitm-am-aalto

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.11.2023 – 31.3.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Manufacturing -maisteriohjelma ja sen Additive Manufacturing for Full Flexibility-pääaine on EIT Manufacturingin tukema kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma. Ohjelma on yhdistelmä tuotantotieteen opiskelua (ml. esinetulostuksen prosessien fysiikka), mekaanista suunnittelua (ml. räätälöityjen tuotteiden ja palveluiden mahdollistamien suunnitteluvapauksien hyödyntäminen), sekä tuotannon hallintaa (ml. pienten tuotantoerien mahdollistama joustavuus).

Additive Manufacturing for Full Flexibility (AM) -pääaineesta valmistuva opiskelija

 • osaa hyödyntää menetelmätietoa valmistuksen haasteiden alalla ja tuntee laajasti valmistuksen monialaisia päätöksenteon tukijärjestelmiä
 • osaa kriittisesti, itsenäisesti ja luovasti osallistua strategiseen työhön, jossa kohdataan teollisten prosessien ongelmat, sekä suhteuttaa nämä toimenpiteet kestävään sosiaaliseen kehitykseen
 • osaa soveltaa hankittua insinööriosaamista luodakseen alalle uusia tai parannettuja menetelmiä, tekniikoita, tuotteita ja palveluita
 • pystyy ajattelemaan perinteisiä tieteenalarajoja pidemmälle löytääkseen innovatiivisia ratkaisuja todellisiin ongelmiin ja keksiäkseen uusia ideoita
 • pystyy laatimaan suunnitelmia ja tekemään päätöksiä, joilla ennakoidaan tulevia vaikutuksia tieteellisestä, eettisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta
 • osaa tehdä alan innovaatioista toteuttamiskelpoisia ja menestyksekkäitä liiketoimintaratkaisuja
 • osaa työskennellä kannattavasti pienissä tiimeissä ja konteksteissa huomioiden kaikki olennaiset elementit ja osoittaen tehokkaita päätöksenteko- ja johtamisvalmiuksia.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Kaikki ohjelmaan valitut opiskelijat ovat oikeutettuja hakemaan apurahoja ja velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja EIT Manufacturingin apuraha- ja lukuvuosimaksumallin mukaisesti. Opiskelijat eivät ole velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja Aalto-yliopistoon. Huomioithan, EIT Manufacturingin apurahamallia päivitetään vuosittain. Katso lisätietoja ohjelman sivulta.

Opintojen rakenne

Ohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, johon kuuluu opintoja kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja kahdessa eri maassa. Kun kaikki tutkintovaatimukset on täytetty, saat tutkinnot molemmista yliopistoista. Additive Manufacturing for Full Flexibility (AM) -tutkinto-ohjelmaa tarjoavat tällä hetkellä:

 • Aalto-yliopisto, Suomi
 • TU Wien, Itävalta
 • University College Dublin (UCD), Irlanti
 • The University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland, Sveitsi

Huomaathan, että ohjelman yliopistokokoonpanoon voi tulla muutoksia. Tarkista mukana olevat yliopistot ennen hakemista ohjelman sivuilta.

Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat ovat sitoutuneet suorittamaan yhteensä 40–50 opintopistettä teknisiä kursseja ja 10–20 op innovaatio- ja yrittäjyyskursseja (yhteensä 60 op). Toisena vuonna opintoihin kuuluu 10–20 op teknisiä kursseja, 10–20 op innovaatio- ja yrittäjyyskursseja ja 30 opintopisteen laajuinen diplomityö (yhteensä 60 op).

Aalto-yliopiston opetussuunnitelma julkaistaan Opiskelijan oppaassa.

Master's Programme in Manufacturing

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelijat voivat valita ensimmäisen ja toisen vuoden yliopiston eli entry- ja exit-yliopiston itse. Jokaisella yliopistolla on ainutlaatuinen suuntautumisvaihtoehto, joista opiskelijat voivat valita oman toisen vuoden erikoistumisalansa. Aalto-yliopiston suuntautumisvaihtoehtoon sisältyy esinetulostuksen (3D) prosessien fysiikkaa, mekaanista suunnittelua, räätälöityjen tuotteiden ja palveluiden mahdollistamien suunnitteluvapauksien hyödyntämistä, sekä tuotannon hallintaa, kuten pienten tuotantoerien mahdollistamaa joustavuutta. Lisätietoa ohjelman sivuilla.

Kansainvälistyminen

Manufacturing-maisteriohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, johon on integroitu pakollinen maantieteellinen liikkuvuus. Tämä tarkoittaa, että opiskelet kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja kahdessa eri maassa. Kun kaikki tutkintovaatimukset on täytetty, valmistut diplomi-insinööksi (Master of Science) tai vastaavalla tutkintonimikkeellä molemmisa yliopistoista. Lisäksi saat EIT Label-sertifikaatin.

EIT Manufacturing valmistumisjuhla 2023

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutusohjelmasta valmistuneet saavat diplomi-insinöörin tutkinnon, joka antaa erinomaisen pohjan jatko-opintoihin ja edelleen tutkijatohtorin tehtäviin Aalto-yliopistossa tai kansainvälisesti. Lisäksi opiskelija saa vastaavan tutkinnon toisesta korkeakoulusta, jossa on suorittanut maisteriohjelman opintoja. Sen ansiosta opiskelijan kansainväliset jatko-opinto- ja uramahdollisuudet laajenevat entisestään.

Uramahdollisuudet

Ohjelmasta valmistuneiden uramahdollisuuksiin kuuluvat esimerkiksi nopea prototyypin luonti (rapid prototyping), joustava mallien ja muottien valmistus, kevyet järjestelmät sekä joustavat valmistusjärjestelmät. Maisteriohjelman aikana opiskelija oppii uusimmat teoreettiset tiedot ja osaa soveltaa taitojaan käytännön tosielämän ongelmiin. Opiskelija kerryttää myös vankat, tutkimustietoon perustuvat teoreettiset tiedot ja käytännön soveltamistaidot, mikä edistää välitöntä työllistymistä.

Tutkimuksen painopisteet

Master’s Programme in Manufacturing -maisteriohjelman Additive Manufacturing for Full Flexibility (AM) -suuntautumisvaihtoehto on yhdistelmä tuotantotieteen opiskelua (mukaan lukien lisäaineiden valmistusprosessien fysiikka), mekaanista suunnittelua (mukaan lukien räätälöityjen tuotteiden ja palveluiden mahdollistamien suunnitteluvapauksien hyödyntäminen), sekä tuotannon hallintaa (mukaan lukien pienten tuotantoerien mahdollistama joustavuus). Ohjelman aikana opiskelijat saavat uusia taitoja näillä alueilla. Valmistustieteessä merkityksellisiä aloja ovat sulatetun materiaalin fysiikka, lämmönsiirto ja muodonmuutos. Suunnitteluinsinöörille olennaiset alat ovat numeerinen ja topologinen optimointi, prosessifysiikan simulointi, uuden konseptin luominen ja suunnittelutekniikka. Tuotannonohjaukselle olennaisia aloja ovat logistiikka, digitalisaatio ja laatu.

EIT Manufacturing valmistuneita 2023

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Master’s Programme in Manufacturing -maisteriohjelman sekä sen Additive Manufacturing for Full Flexibility (AM) -suuntautumisvaihtoehdon toteuttaa Aalto-yliopisto yhteistyössä eurooppalaisten kumppaniyliopistojen sekä EIT Manufacturingin (EITM) kanssa. EIT Manufacturingia tukee Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT), joka on Euroopan Unionin elin. Koulutus on keskeinen osa EIT:n innovaatiomallia. EIT:n visiona on kasvaa johtavaksi eurooppalaiseksi hankkeeksi, joka antaa innovoijille ja yrittäjille mahdollisuuden kehittää maailmanluokan ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja luoda kasvua ja ammattitaitoa vaativia työpaikkoja. Ohjelmasta menestyksellisesti valmistuvat opiskelijat saavat tutkintotodistukset molemmista yliopistoista (entry ja exit) sekä EIT Label-sertifikaatin.

Tutustu opiskelijoihimme

Portrait of Rebecca Viloma

Rebecca Viloma considers gaining insights from two top universities in Europe as the most interesting part of a double-degree programme

Rebecca applied to EIT Manufacturing Master’s programme although she had already been accepted to another programme. The programme description made her realize that the programme was fully in line with her interests and aspirations.

Insinööritieteiden korkeakoulu

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-manufacturing

EIT Manufacturing Master School Office

Hakijapalvelut

[email protected]

https://www.eitmanufacturing.eu/what-we-do/education/education-programmes/empower-programme/master-school/

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: