Koulutustarjonta

Maritime Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Maisteriohjelma perustuu siitä vastaavien kumppaniyliopistojen asiantuntemukseen laivanrakennuksen, offshore-tekniikan ja meritekniikan aloilla. Nordic Master in Maritime Engineering (NMME) on suunnattu kansainvälisille opiskelijoille, jotka haluavat hyötyä Nordic Five Tech -yliopistojen pitkäaikaisesta perinteestä ja alan osaamisesta, ja pohjoismaisille opiskelijoille, jotka haluavat erikoistua johonkin konsortion tarjoamista osaamisaloista. Nordic Master in Maritime Engineering -maisteriohjelman tarjoavat yhteistyössä seuraavat yliopistot: Aalto-yliopisto, Chalmers University of Technolog, Technical University of Denmark (DTU) ja Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Open-water ship model testing in the Aalto Ice Tank basin

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

15.12.2023 – 1.3.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Maritime Engineering -maisteriohjelman painopisteenä ovat alukset, mukaan lukien jahdit ja offshore-rakenteet, niiden suunnittelu, rakentaminen ja käyttö sekä vuorovaikutus ympäristön kanssa.

Opit soveltamaan matematiikan, numeerisen analyysin, nestemekaniikan ja rakennemekaniikan rationaalisia menetelmiä alusten ja offshore-rakenteiden analysointiin, suunnitteluun ja tekniseen käyttöön. Lisäksi ymmärrät näihin rakenteisiin kohdistuvat erityisvaatimukset, jotka koskevat esimerkiksi turvallisuutta ja ympäristön suojelemista.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Maksat lukukausi- ja muut maksut suoraan yliopistolle, johon olet ilmoittautunut opiskelemaan. Maksu vastaa kyseisen yliopiston maksutasoa.

Tällä hetkellä Aalto yliopisto, DTU, Chalmers ja NTNU perivät lukukausimaksuja EU/ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta. Lue lisää yliopistojen verkkosivuilta:

Aalto perii lukukausimaksuja muilta kuin EU-/ETA-alueen kansalaisilta.

Chalmers perii lukukausimaksuja muilta kuin EU-/ETA-alueen kansalaisilta.

DTU perii lukukausimaksuja muilta kuin EU-/ETA-alueen kansalaisilta.

NTNU perii lukukausimaksuja muilta kuin EU-ja ETA-maiden kansalaisilta

Nordic Master in Maritime Engineering -ohjelmaan ei liity erityisiä apurahoja.

Tietoja apurahoista sekä lukuvuosimaksuvapautuksista kumppaniyliopistoissa löytyy tarkemmin yksittäisten yliopistojen verkkosivuilta: Aalto, Chalmers, DTU, NTNU.

Opintojen rakenne

Ohjelma on jaettu kahteen osaan:

 1. Ensimmäisenä vuonna (Entry) opiskelet meritekniikkaa, laivanrakennusta ja offshore-tekniikkaa maisteritasolla: vakautta, kestävyyttä ja työntövoimaa, merikelpoisuutta, ohjaamista sekä laiva- ja merirakenteita. Jos kandidaatin tutkintoosi ei sisältynyt laivanrakennuksen opintoja, suoritat myös laivanrakennuksen peruskursseja. Meritekniikan kurssien lisäksi sinun tulee suorittaa yleisiä ja erikoistuneita teknisten alojen kursseja esimerkiksi sellaisista aiheista kuten CFD, rakenneanalyysi, komposiittimateriaalit jne. Kunkin aiheen painotus riippuu aloitusyliopistosta ja hakukelpoisuudestasi. Erityisesti Aalto mutta myös NTNU tarjoavat arktisen meritekniikan valinnaisia kursseja osana opetussuunnitelmiaan.
 2. Toisena vuonna (Exit) erikoistut yhteen neljästä aiheesta: merirakenteisiin, matkustaja-aluksiin, laivojen suunnitteluun tai alusten operatiiviseen toimintaan. Jokainen aihe on oma suuntautumisvaihtoehtonsa. Diplomityösi aiheen tulee olla opintopolun mukainen.

Suoritat opintojen ensimmäisen vuoden opinnot aloitusyliopistossa ja siirryt suorittamaan toisen vuoden opinnot toiseen yliopistoon eli ns. valmistumisyliopistoon.

Nordic Master Programme in Maritime Engineering

Suuntautumisvaihtoehdot

Ocean Structures (NTNU)

Tämä suuntautumisvaihtoehto tarjoaa vahvan pohjan kaikenlaisten merirakenteiden suunnittelulle perinteisistä aluksista merellä oleviin rakenteisiin. Opinnoissa käsitellään myös merellä suoritettavia operaatioita kuten putkien asentamista, hinausta ja nostureiden käyttöä liikkuvilla aluksilla merenalaisia moduuleja asennettaessa. Opetus perustuu alan tieteelliseen tutkimukseen, ja siihen kuuluu erilaisia meriympäristöä käsitteleviä kursseja esimerkiksi ympäristökuormituksesta, kuormituksen vaikutuksista, rakenteellisesta kapasiteetista ja meriympäristön kybernetiikasta. Lue lisää kohdassa Study tracks

Passenger Ships (Aalto)

Tämä suuntautumisvaihtoehto antaa kattavan yleiskuvan matkustaja-alusten suunnittelusta, analysoinnista ja optimoinnista. Opinnoissa perehdytään eri sidosryhmien (matkustaja, laivanomistaja, telakka) keskenään ristiriitaisiin etuihin, ja opiskelijat pääsevät kehittämään sidosryhmien toiveiden mukaisia ratkaisuja. Lue lisää kohdassa Study tracks

Ship Design (Chalmers)

Tässä suuntautumisvaihtoehdossa olet osa projektitiimiä ja työskentelet ongelmalähtöisen ja realistisen alussuunnitteluprojektin parissa ”asiakkaanasi” olevan merenkulkualan yrityksen kanssa. Olet osa opiskelijatiimiä, jota ohjaavat alan ammattilaiset ja Chalmersin opetushenkilökunta. Projektin aikana käydään läpi asiakkaan vaatimuksia vastaavan aluksen alustava suunnitteluprosessi. Projekti toteutetaan toisen opiskeluvuoden aikana, ja pääset hyödyntämään ja yhdistelemään kaikkia ensimmäisen vuoden kurssien tietoja. Lue lisää kohdassa Study tracks

Ship Operations (DTU)

Lyhyesti sanottuna tässä suuntautumisvaihtoehdossa käsitellään pääasiassa laivanvarustajan näkökulmasta laivanrakennusta ja meritekniikkaa – eli merellä olevia aluksia. Opit soveltamaan järkeviä menetelmiä alusten (konttialukset, säiliöalukset, irtolastialukset, ro-ro-alukset jne.) suorituskyvyn analysointiin ja optimointiin turvallisuuden, tehokkuuden, taloudellisuuden ja ympäristöystävällisyyden näkökulmasta. Lue lisää kohdassa Study tracks

Kansainvälistyminen

Ohjelman henkilöstö tekee aktiivisesti tutkimusta ja on julkaissut lukuisia artikkeleita alan kansainvälisesti tunnustetuissa lehdissä sekä lukuisia oppikirjoja jatko-opiskelijoille. Lisäksi useat henkilöstön jäsenet osallistuvat kansainväliseen yhteistyöhön esimerkiksi Euroopan unionin rahoittamissa tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Opetukseen kuuluu luentoja, seminaareja ja paljon projektityötä. Opetus tapahtuu läheisessä yhteistyössä alan yritysten kanssa, mikä mahdollistaa vierailut, vierailulennot ja täsmällisen projektityöskentelyn.

Kaikissa yliopistoissa on hyvät datakeskukset ja muut tietojenkäsittelytilat, joiden ansiosta opintoihin voi sisällyttää numeerista simulointia, mikä valmistaa sinua tulevaan teolliseen tai tieteelliseen työhösi.

Lisäksi jokaisella kumppaniyliopistolla on erityistiloja:

Aalto, Chalmers, DTU, NTNU

Jatko-opintomahdollisuudet

Nordic Masters in Maritime Engineering -maisteriohjelma tarjoaa erinomaiset valmiudet tohtoriopintoihin ja post doc -tehtäviin

Uramahdollisuudet

NMME-maisteriohjelmasta valmistunut diplomi-insinööri työskentelee usein esimerkiksi laivanrakennusinsinöörinä tai offshore-insinöörinä konsulttiyritysten, suunnittelijoiden, alusten omistajien, merenkulkuviranomaisten, offshore-yritysten, luokituslaitosten tai erikoislaitteiden toimittajien palveluksessa. Työnimike voi olla toimitusjohtaja, kehityspäällikkö, tiimipäällikkö, konsultti, asiantuntija tai tutkija.

Tutkimuksen painopisteet

Meritekniikka ja arktinen tekniikka

Keskitymme alusten ja rakenteiden käyttäytymiseen sekä tavallisissa ympäristöissä että ääriolosuhteissa. Tutkimusaiheitamme ovat merikuljetusten turvallisuus sekä meriympäristön risteilymatkustajille tarjoamat kokemukset.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Nordic Five Tech -yliopistoilla on erittäin korkeat akateemiset standardit, ja ne ovat teknisten yliopistojen kansainvälistä huippua. Yliopistot tarjoavat opiskelijoille erinomaiset mahdollisuudet opiskella itseään kiinnostavia aiheita. Yhdistämällä resursseja Nordic Five Tech -yhteistyön kautta pystymme tarjoamaan opiskelijoille huippuluokan tiloja korkeakoulujen huippuosaamisalueilla.

Admission

Admissions for the programme are processed by Aalto University. DEADLINE 1ST MARCH 2024 at 3 PM (UTC +2).

In order to apply for the Nordic Master in Maritime Engineering, you must fulfil a number of requirements. These requirements apply to all applicants for the programme, regardless of which university you decide to apply for.

Degree requirements

 • A BSc degree corresponding to a minimum 180 ECTS credits in:
  • Naval Architecture if starting at Aalto University, Chalmers, DTU or NTNU
  • Mechanical engineering if starting at Aalto University, Chalmers.
 • A BEng in Mechanical Engineering is accepted for starting Aalto University, Chalmers.
 • Applicants with a BEng in Naval Architecture, or a BSc or BEng in Naval Architecture and Marine Engineering, in Ocean Engineering, in Civil Engineering or in Engineering Physics will be considered on an individual basis.
 • The applicant's qualifications must include a strong working knowledge of mathematics and mechanics and applicant must document that they have fulfilled the following minimum requirements:
  • Mathematics: 20-25 ECTS. Including linear algebra, calculus and differential equations.
  • Statistics and probability theory: 5 ECTS. Students without this qualification must be prepared to complete their curriculum during the first year.
  • Statics, mechanical vibrations, and strength of materials: 10–15 ECTS.
  • Fluid mechanics: min. 5 ECTS. Moreover, the applicant must have sufficient qualifications within numerical methods and elementary programming using e.g. MATLAB or a similar programming language.* Applicants with a Polytechnic (FI), Högskoleingeniör (SE) and Diplomingeniør (DK) degree may be expected to do extra course work to qualify for the programme.
  • The applicant’s qualifications must include a strong working knowledge of mathematics and mechanics and applicants must document that they have fulfilled the following minimum requirements (a qualification checklist for this documentation must be attached to your application; it is part of the Application Summary and Motivation Statement form and can be found below):
  • A student may apply to the programme with an incomplete degree as long as the degree is completed no later than July 31, 2023. At the application stage, the student must provide documentation of registering or planning to complete the last courses needed for the degree. The diploma must be presented to administration staff before starting the first year of study.

Language requirements

The English language requirements below meet the standards of all partner universities. Make sure to check the validity of the presented test results:

 • TOEFL, IELTS and PTE (A) test results are valid for two years from the date of the test and for 2024 admissions, results are valid if the test was taken on or after December 15, 2021.
 • For Cambridge, only C1 Advanced and C2 Proficiency tests that can be verified online, i.e. tests taken after 2005, are accepted.

TOEFL
TOEFL iBT (Internet-based Test): 92, and 22 for Writing or
TOEFL PDT (Paper-delivered Test): Reading 22, Listening 22, and Writing 24

IELTS Academic (IELTS General Training is not accepted)
6.5, no section lower than 5.5

Cambridge
C1 Advanced (formerly known as Cambridge Certificate in Advanced English, CAE): A,B tai C or
C2 Proficiency (formerly known as Cambridge Certificate of Proficiency in English, CPE): A,B,C tai Level C1

Pearson Test of English Academic (PTE A)

 • Pearson Test of English Academic (PTE A): 62, and 54 for Writing

English language test exemptions:

 1. Completed a higher education degree instructed in Finnish, Norwegian, Swedish, Danish or English at a higher education institution in Finland, Norway, Sweden or Denmark (while residing in that country).
 2. Completed a higher education degree instructed in English at a higher education institution that is physically located in one of the following countries: EU/EEA country, Australia, Canada, New Zealand, South Africa, Switzerland, the United Kingdom or the United States (while residing in that country).
 3. Completed both primary and secondary education in English in an EU/EEA country, Australia, Canada, New Zealand, South Africa, Switzerland, the United Kingdom or the United States (while residing in that country).

When applying for an exemption, English as the language of instruction must be stated unambiguously on the certificate (e.g., school leaving certificate / secondary-school final certificate, degree certificate or transcript of records). If there are several instruction languages, the document must clearly indicate the amount of studies taken in English.

Also note that a minimum of one half of the degree must be completed in a country and higher education institution that meets the requirements for exempting the student from taking an English language test.

Prepare to attach the following documents to your application:

 • Bachelor’s degree certificate and transcript of study records (if you apply with incomplete degree, attach only the latest transcript of records)
 • Curriculum Vitae – preferably 1 page, content and design free-form
 • Motivation letter – preferably 1 page, content and design free-form
 • Copy of valid passport or ID card with photo and information on citizenship
 • English language test certificate
 • Two Letters of Recommendation - can be from university or work – preferably 1 page, content and design free-form

If you apply for exemption from a language test certificate on the basis of completing long syllabus studies of English in at a secondary school in Finland, Sweden, Denmark or Norway you are required to present a general upper secondary education certificate, possible Matriculation examination certificate and/or vocational qualification certificate

Admission timeline

The admission process is coordinated by Aalto University. Link to the application form (Studyinfo.fi) appears on these pages when the application opens.

For studies beginning in the autumn of 2024, the admission timeline is as follows:

December 15, 2023 at 9 AM (UTC +2) Application period starts and online application form in Studyinfo opens
March 1, 2024 at 3 PM (UTC +2) Application period ends and online application form in Studyinfo closes
March 8, 2024 at 3 PM (UTC +2) Deadline for application documents to be uploaded to application form
March 2024 Eligible applications undergo academic evaluation
Beginning of April 2024 Admissions results published
30 days from publishing admission results Deadline for accepting study offer
May 26, 2024 at 3 PM (UTC +3) Deadline for submitting certified (attested) hard copy documents
July 31, 2024     For applicants who applied with an incomplete degree: Deadline for graduation 
August 17, 2024 at 3 PM (UTC +3) For applicants who applied with an incomplete degree: Deadline for submitting certified copy of degree certificate
End of August 2024 Studies begin with orientation week at first-year university

Evaluation

All applications are academically evaluated by the consortium's partner universities. The candidates who meet the above requirements are ranked based on the their academic achievements. Admission is based on a joint decision by the admission board of the consortium.

Finland Scholarship for Master students

Non-EU/EEA applicants who are liable to pay tuition fees at Aalto University can apply for a Finland Scholarship (100 % tuition-fee waiver+ 5000 €). Nordic Master students who are subject to tuition fees at Aalto and who receive the Category A (100%) tuition-fee waiver for their first year of studies at Aalto may receive the Finland Scholarship. Students who come to Aalto as their selected exit (second-year) university in Nordic Master programme may not receive the Finland Scholarship.

Students selected to the programme starting their first year at Aalto University apply for Finland Scholarship along the Aalto University scholarship (tuition fee waiver) in application form.

Read more: https://www.aalto.fi/en/admission-services/scholarships-and-tuition-fees

Yhteystiedot

Börje Helenius

Planning officer

[email protected]

Joint Master Team

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: