Koulutustarjonta

Autonomous Systems and Intelligent Robots - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Itseohjautuvista autoista robottiavustajiin, esineiden internetiin ja tekoälypohjaisiin ohjelmistoratkaisuihin – tulevaisuus on autonominen. Koska autonomiset järjestelmät ovat kuitenkin vielä kehittyvää teknologiaa, niihin liittyy sekä mahdollisuuksia että riskejä. Tällä mahdollisella miinakentällä liikkumisen kannalta on keskeistä paitsi ymmärtää itse teknologiaa myös ennen kaikkea pystyä luotettavasti arvioimaan autonomisia prosesseja ja löytämään paras kompromissi liiketoimintavaikutusten ja käytettyjen resurssien välillä.
EIT logo and a circuit board

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

12.2.2024 – 11.4.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Autonomous Systems and Intelligent Robots -pääaine yhdistelee tietojenkäsittelytiedettä ja sähkötekniikkaa. Pääaineen opiskelijat oppivat uusia taitoja molemmilla osa-alueilla. Tietojenkäsittelytieteessä olennaisia taitoja ovat esineiden internet, koneoppiminen, tekoäly ja robottinäkö. Sähkötekniikan alalla olennaisia taitoja ovat automaatio, robotiikka, säätötekniikka, sulautetut järjestelmät ja tietoliikenne.

Opiskelijat oppivat alan uusimmat teoriat sekä tietotaidon, kuinka soveltaa tietoa todellisiin käytännön ongelmiin. Autonomisten järjestelmien tyypillisiä sovellusalueita ovat itseohjautuvat ajoneuvot, kehittyneet robotit teollisuudessa ja terveydenhuollossa, teollinen esineiden internet sekä autonomiset laitteet maataloudessa ja kotiautomaatiossa. Autonomisten järjestelmien sovellukset ulottuvat myös energianhallinnassa ja muilla aloilla käytettäviin ohjelmistojärjestelmiin.

ICT Innovation -ohjelmalla on erilaiset hakuajat ja valintamenettelyt kuin Aalto-yliopiston muilla maisteriohjelmilla. Lisätietoja opiskelijavalinnasta löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) -maisteriohjelman Autonomous Systems and Intelligent Robots -pääaineen opiskelijat voivat saada apurahaa. He ovat velvollisia maksamaan lukukausimaksuja EIT Digitalin lukuvuosimaksu- ja apurahajärjestelmän mukaisesti.

Opiskelijat eivät ole velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja Aalto-yliopistolle eivätkä voi saada apurahaa Aalto-yliopistosta. Lisätietoja löydät ohjelman verkkosivuilta.

Opintojen rakenne

EIT Digital Master School -ohjelmat ovat kaksoistutkinto-ohjelmia, joissa opiskellaan kahdessa eri yliopistossa kahdessa eri maassa. Koulutus johtaa kahteen diplomi-insinöörin tutkintoon (kaksoistutkinto) kahdesta yliopistosta, joissa opiskelija on opiskellut.

Kaksivuotisen ohjelman laajuus on 120 opintopistettä:

  • Pääaineopinnot (60 op)
  • Innovaatio- ja yrittäjyyssivuaine (30 op)
  • Diplomityö (30 op)

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, joten opiskelet kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja kahdessa eri maassa. Aalto-yliopisto tarjoaa AUS-opintoja sekä tutkinnon ensimmäistä että toista vuotta suorittaville opiskelijoille. Ajantasainen yliopistoluettelo löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

AUS-opintojen ensimmäinen vuosi on samanlainen kaikissa yliopistoissa, joissa peruskurssit ovat:

  • robotiikka
  • tekoäly (tai koneoppiminen)
  • mallinnus, estimointi ja säätö

Lisäksi opiskelijat voivat suorittaa joitakin vapaasti valittavia kursseja valmistautuakseen erikoistumisalan opintoihin. Tärkeä osa ohjelmaa ovat myös innovaatio- ja yrittäjyyskurssit (I&E).

Toisena opiskeluvuonna opiskelija valitsee jonkin niistä suuntautumisvaihtoehdoista, joita on tarjolla toisen vuoden opintoja tarjoavissa yliopistoissa. Aalto-yliopiston erikoistumisvaihtoehto on Intelligent Robots and Systems.

Aalto-yliopiston erikoistuminen tarjoaa laajan valikoiman robotiikan ja älykkyysjärjestelmien kursseja, mukaan lukien teoreettiset perusteet, keskeiset menetelmät ja tärkeät käytännön taidot.  Valinnaisiin kursseihin kuuluvat autonomiset mobiilirobotit, mikro- ja nanorobotiikka, neurorobotiikka, tietokonenäkö, robottien manipulointi, mallipohjainen ohjaus, anturifuusio ja koneoppimismenetelmät. Nämä kurssit tarjoavat opiskelijoille kattavat tiedot ja taidot älykkäästä robotiikasta ja järjestelmistä, sekä laitteistoista että ohjelmistoista, algoritmeista ja sovelluksista. Erikoistuminen antaa opiskelijoille mahdollisuuden oppia rakentamaan älykkäitä, itsenäisiä robotteja ja järjestelmiä. Lisäksi erikoistumista täydentävät pakolliset innovaatio- ja yrittäjyyskurssit.

Lisätietoa ohjelmasta ja sen opetussuunnitelmasta löytyy englanniksi Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Kansainvälistyminen

EIT Digital Master School -ohjelmat ovat luonteeltaan kansainvälisiä, koska opiskelu tapahtuu kahdessa eri yliopistossa kahdessa eri maassa. Ohjelma tarjoaa opiskelijoilleen syvällisen kokemuksen työskentelystä ja opiskelusta useissa maissa kansainvälisessä ympäristössä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Tällä hetkellä työmarkkinat näyttävät erittäin lupaavilta. Autoteollisuus on merkittävä teollisuudenala Euroopassa, ja yliopistokumppaneilla on hyvät yhteydet alan yrityksiin. Lisäksi autonomisia järjestelmiä ja älykkäitä robotteja käytetään myös palvelusovelluksissa sekä valmistus-, logistiikka-, laiva-, kaivos- ja kierrätysteollisuudessa. Lisäksi autonomiset ohjelmistojärjestelmät ovat yleistymässä monilla sovellusalueilla, kuten mediassa, rahoituksessa, asiakaspalvelussa ja terveydenhuollossa.

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti konsortion korkeakoulujen laitoksilla tehtävään tutkimukseen, mukaan lukien Aalto-yliopiston sähkötekniikan ja automaation laitoksen ja tietotekniikan laitoksen tutkimukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Lisätietoja alan kumppaneista ja yhteistyöstä löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivustolta.

Miten haen?

Katso lisätietoa hakemisesta EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

A guy peeks from behind fresh green birch branches. Photo: Aalto University / Unto Rautio

Get to know Finland and Aalto

Finland’s excellent reputation in education, combined with a wide range of courses offered in English, makes Finland and Aalto University an attractive study destination for international students.

Study at Aalto

The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system, and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative ‘learning-by-doing’ curricula, international mobility and outreach.

eit Digital Master School logo
EIT Digital is supported by the EIT, a body of the European Union.

Yhteystiedot

EIT Digital Master School

[email protected]

https://masterschool.eitdigital.eu/

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: