Koulutustarjonta

Security and Cloud Computing (SECCLO, Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

Maailma digitalisoituu. Pystytkö vastaamaan sen tietoturva- ja yksityisyystarpeisiin? SECCLO on Erasmus Mundus -ohjelmaan kuuluva maisteritason yhteistutkinto-ohjelma tietojenkäsittelytieteen, tietoturvallisuuden ja pilvipalvelujen alalla. Ohjelmassa yhdistyvät käytännön insinööritaidot ja vahvasti tutkimukseen perustuva opetussuunnitelma. Painopiste on turvallisuustiedon yhdistämisessä käytännön TK-taitoihin tietyllä teknisellä alalla eli pilvilaskennassa.
SECCLO (Erasmus Mundus)

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

22.11.2023 – 4.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Hakeminen Security and Cloud Computing (SECCLO) -ohjelmaan

Koulutuksen kuvaus

SECCLO Master’s Programme in Security and Cloud Computing (Erasmus Mundus) -maisteriohjelma keskittyy kahteen nykyaikaisten tietojärjestelmien osa-alueeseen, pilvilaskentaan ja tietoturvaan. Pilvilaskennalla tarkoitetaan erittäin hajautettua ja skaalautuvaa laskentaa ja tietojen tallennusta konesaleissa sekä fyysisesti käytettävissä olevia laitteita. Tietoturva käsittää laskennan, viestinnän ja tietojen suojaamisen luvattomalta käytöltä. 

SECCLO-opintojen aikana opiskelija saa sekä käytännön teknistä tietoa että teoreettista tietoa esimerkiksi seuraavista aiheista: 

 • turvallisten järjestelmien luominen 
 • hajautettujen sovellusten kehittäminen 
 • verkko- ja palveluarkkitehtuurit 
 • pilvi- ja mobiilialustat. 

Ohjelman tavoitteena on kouluttaa ammattitaitoisia diplomi-insinöörejä vastaamaan sekä välittömiin työvoimatarpeisiin että Euroopan tieto- ja viestintätekniikkateollisuuden pitkän aikavälin tarpeisiin. 

Lukuvuosimaksut ja apurahat

SECCLO-maisteriohjelmalla on yhteinen osallistumismaksu ja Euroopan komission Erasmus Mundus -ohjelman rahoittama kattava stipendijärjestelmä.

Lue lisää SECCLOn osallistumismaksusta ja stipendeistä ohjelman verkkosivuilta (secclo.eu).

Opintojen rakenne

SECCLO on kaksoistutkinto-ohjelma, jonka järjestäjänä on kuusi huippuyliopistoa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa ja Ranskassa. Opiskelija saa diplomi-insinöörin tutkinnon molemmista yliopistoista, joissa on opiskellut (kaksoistutkinto). 

Kaksivuotisen ohjelman laajuus on 120 opintopistettä: 

 • pakolliset ja vapaavalintaiset kurssit Aalto-yliopistossa (50 op) 
 • kesäkoulu ja -harjoittelu (10 op) 
 • erikoistumisopinnot jossakin toisessa konsortioon kuuluvista yliopistoista (30 op) 
 • diplomityö (30 op) 
Master's Programme in Security and Cloud Computing (SECCLO)

Suuntautumisvaihtoehdot

Maisteriohjelman ensimmäinen vuosi opiskellaan Aalto-yliopistossa. 

Aallossa opiskeltavien kahden lukukauden aikana perehdytään turvallisen järjestelmäsuunnittelun, hajautetun sovelluskehityksen, verkko- ja palveluarkkitehtuurin, kaikkialle ulottuvan tietotekniikan sekä pilvi- ja mobiililaskenta-alustojen peruskäsitteisiin, menetelmiin ja uusimpiin teknologioihin. Ensimmäinen vuosi päättyy kesäkouluun, jossa käsitellään jotain asiaankuuluvaa tietoturva-aihetta, ja kesäharjoitteluun jossain kumppaniyrityksessä tai jonkin yliopiston tutkimusryhmässä. 

Toiseksi opiskeluvuodeksi opiskelijat siirtyvät toisen vuoden yliopistoon, joiden erikoistumisvaihtoehdot ovat: 

 • Communications Systems (KTH, Ruotsi)       
 • Information Security (NTNU, Norja) 
 • Reliable Distributed Systems (DTU,Tanska) 
 • Cryptography (Tarton yliopisto, Viro) tai 
 • Big Data Security (EURECOM, Ranska). 

>> Lisätietoja SECCLO-opinnoista löytyy ohjelman verkkosivuilta (secclo.eu). 

AALTO SECCLO Programme structure

Kansainvälistyminen

SECCLO-ohjelma on luonteeltaan kansainvälinen, koska opiskelu tapahtuu kahdessa eri yliopistossa kahdessa eri maassa. Lisäksi SECCLO:n opiskelijat ja alumnit muodostavat hyvin kansainvälisen ryhmän, ja monia kursseja opettavat ulkomaiset professorit. Ohjelma tarjoaa opiskelijoilleen syvällisen kokemuksen työskentelystä ja opiskelusta useissa maissa kansainvälisessä ympäristössä. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tekniikan tohtorin tutkinto jollakin soveltuvalla alalla). 

Uramahdollisuudet

Euroopassa ja muualla maailmassa on pulaa ammattilaisista, jotka pystyvät kehittämään tuotteita ja palveluja nykyaikaisia pilvi- ja mobiilikäytön alustoja varten ja tekemään sen turvallisesti. SECCLO kouluttaa ammattitaitoisia tutkimus- ja kehitysinsinöörejä vastaamaan tähän kysyntään. 

SECCLO-ohjelmasta valmistuneet pystyvät toimimaan kansainvälisissä teollisissa TK-tehtävissä, turvallisuustekniikan ja konsultoinnin töissä, erilaisissa asiantuntijarooleissa sekä jatkamaan opiskelua tohtorikoulutettavana. Pakollisen kesäharjoittelun aikana SECCLO-opiskelijat työskentelevät todellisessa TK-ympäristössä tai asiantuntijaorganisaatiossa projektitiimien jäseninä. Nykyisiä toimiala- ja tutkimuskumppaneitamme ovat muun muassa: 

 • WithSecure™, Suomi 
 • Ericsson, Suomi 
 • KONE, Suomi 
 • Eficode, Suomi 
 • Nokia Bell Labs, Suomi 
 • Intel Labs Europe, Saksa 
 • SAP Labs, Ranska 
 • Ikerlan, Espanja 

>> Lisätietoja SECCLO-opinnoista löytyy ohjelman verkkosivuilta (secclo.eu).  

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti sen kuudessa konsortioyliopistossa tehtävään maailmanluokan tutkimukseen: tietotekniikan laitos (Aalto-yliopisto), Department of Computer Science (KTH), Department of Information Security and Communication Technology (NTNU), DTU Compute, Institute of Computer Science (University Tartu), and EURECOM

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yhteistyö SECCLO:n yritys- ja tutkimusorganisaatiopartnereiden kanssa (tällä hetkellä yli 15 yritystä ja tutkimusorganisaatiota) vaikuttaa merkittävästi SECCLO-ohjelman toimintaan. Opintoihin kuuluva pakollinen kesäharjoittelu tutustuttaa opiskelijat eurooppalaiseen tieto- ja viestintätekniikkaan ja tukee työelämätaitojen kehittämistä. 

Aalto-yliopistossa opiskeltavan ensimmäisen vuoden aikana kaikki SECCLOn opiskelijat ovat myös mukana HAIC Helsinki-Aalto Institute for Cybersecurity -instituutissa, joka on perustettu koordinoimaan pääkaupunkiseudun turvallisuuskasvatuksen alan yliopistoyhteistyötä. HAIC järjestää luentosarjan, meet-and-greet-tilaisuuksia alan toimijoiden kanssa sekä tutustumisretkiä paikallisiin yrityksiin. 

Mitä opiskelijamme sanovat

Alla olevat sitaatit on otettu SECCLOn opiskelijapalautteesta 2022.

  Security and Cloud Computing Erasmus Mundus

  “During my first year at Aalto, I was fortunate to interact with a unique, intriguing, and above all, compassionate community of students and staff. It was through the exceptional courses and opportunities provided by Aalto that I discovered my true passion in the field of security.”

  Security and Cloud Computing Erasmus Mundus

  “As a first-year student, my experience was truly adventurous and eye-opening. Interacting with students from various countries enriched my learning journey, broadened my perspectives, and helped me understand diverse cultures.”

  Security and Cloud Computing Erasmus Mundus

  “The mandatory internship offers valuable insight into the local job market and the process of securing employment in a European country, which will undoubtedly benefit our future careers.”

  Security and Cloud Computing Erasmus Mundus

  “Overall being a SECCLO student is great, the staff at Aalto are super kind and friendly and are always happy to help."

  Portraits of two student merged

  Joustavuus ja innostava opetus tekivät SECCLO-ohjelmasta loistavan vaihtoehdon

  Ensimmäiset SECCLO-maisteriohjelmasta valmistuneet opiskelijat kertovat opiskelukokemuksistaan.

  Uutiset
  SECCLO

  EU:lta neljä miljoonaa euroa tietoturvan ja pilvipalveluiden maisteriohjelmalle

  Aalto-yliopisto sai Euroopan komissiolta nelivuotisen rahoituksen tietoturvan ja pilvipalvelujen SECCLO-maisteriohjelmalle. Ohjelmaa koordinoi Aalto toimien yhteistyössä viiden eurooppalaisen yliopiston, lukuisten yritysten ja tutkimuskeskusten kanssa.

  Uutiset
  Henkilökuvassa hymyilevä, parrakas ja silmälasipäinen Bruno Duarte on kahden muun miehen kanssa. Heillä kaikilla on siniset SECCLO-tunnuksin varustetut hupparit päällään.

  SECCLO-ohjelman alumni: ”Suomeen syntyi vahva side”

  Paraguaylainen Bruno Duarte valmistui tietoturvaa ja pilvipalveluita käsittelevästä SECCLO-maisteriohjelmasta vuonna 2020. Kesäharjoittelu johti uraan kyberturvallisuuden parissa Ericssonilla.

  Uutiset
  Erasmus Mundus

  Yhteystiedot

  SECCLO Admissions Office

  [email protected]

  https://secclo.eu/

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: