Koulutustarjonta

Communications and Data Science, Master of Science (Technology)

Communications and Data Science on kansainvälinen Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM) ohjelma, joka kattaa useita nykyaikaisten insinöörialojen ajankohtaisia aiheita. Tässä kaksivuotisessa maisteriohjelmassa opiskelet vähintään kahdessa yliopistossa kahdessa eri maassa.
Students studying together

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

4.12.2023 – 19.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Communications and Data Science -maisteriohjelman opiskelijat oppivat monipuolisia ohjelmointitaitoja, erinomaiset matemaattiset taidot, tavoitteellista ongelmanratkaisua sekä tehokasta projektisuunnittelua ja -johtamista. Opiskelija syventää osaamistaan tietoverkkojen ja kyberturvallisuuden aloilla ja saa työkokemusta räätälöidyistä alan hankkeista ja yrittäjyyskoulutuksesta.

Ohjelma antaa opiskelijoille taidot ratkaista alan ongelmia hyödyntämällä huippuluokan tekoälyn, automaation ja säätöteorian, data-analytiikan, langattomien järjestelmien ja signaalinkäsittelyn työkaluja. Opiskelija hankkii osaamista erilaisista tekniikoista, jotka kattavat laajasti elektroniikan, datatieteen, hajautetut järjestelmät, signaalien ja järjestelmien mallintamisen ja analysoinnin, koneoppimismallit ja viestintäjärjestelmät.

Opintojen aikana opiskelija hankkii myös muunlaista osaamista, esimerkiksi tiimityö- ja koordinointitaitoa, yrittäjyysosaamista, kriittisen ajattelun taitoa ja kestävän kehityksen osaamista.

Opetuskieli

Master’s Programme in Communications and Data Science -maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

CoDaS-maisteriohjelmalla on yhteinen osallistumismaksu ja Euroopan komission Erasmus Mundus -ohjelman rahoittama kattava stipendijärjestelmä.

Lue lisää CoDaSin osallistumismaksusta ja stipendeistä ohjelman verkkosivuilta (unite-codas-master.eu).

Opintojen rakenne

CoDaS on kansainvälinen yhteistutkinto-ohjelma, jossa opiskelet vähintään kahdessa konsortioyliopistossa, vuoden kummassakin.

Kaikki konsortioyliopistot voivat toimia kotiyliopistona (ensimmäinen vuosi) tai kohdeyliopistona (toinen vuosi). Ensimmäisenä vuonna suoritat kotiyliopistossa 60 opintopistettä ja toisena vuonna suoritat kohdeyliopistossa 30 opintopistettä sekä diplomityön (30 op). Ensimmäisen vuoden aikana pääset jo tutustumaan omaan suuntautumisvaihtoehtoosi suorittamalla etäopintona kurssin kohdeyliopiston tarjonnasta.

Kaikkien opiskelijoiden tulee opiskella vähintään kahdessa maassa, jotka eivät ole opiskelijan kotimaa opintojen alkaessa. Jos olet joko koti- tai kohdeyliopistosi maan asukas opintojen alkaessa, sinun tulee suorittaa viimeinen lukukausi (diplomityö) toisessa kohdeyliopistossa tai yrityksessä kolmannessa maassa.

Ohjelman kesto on neljä lukukautta ja sen laajuus on 120 opintopistettä.

Ohjelman suoritettuasi valmistut molemmista yliopistoista, joissa olet suorittanut vähintään 60 opintopistettä, diplomityö mukaan lukien. Sinulle myönnetään kaksoistutkinto eli tutkintotodistus molemmista yliopistoista.

Master's Programme in Communications and Data Science

Lue opiskelijatarinoita

Student Miro-Markus Nikula

Kansainvälistä yhteistyötä ja surffausta Portugalissa - Miro-Markus Nikula opiskelee maisteriksi kaksoistutkinto-ohjelmassa

Communications and Data Science -ohjelmassa opiskeleva Miro-Markus odottaa innolla lukuvuotta Lissabonissa ja on jo aloittanut opiskelemaan portugalia.

Uutiset
Flavie Ailhaud on a boat.

Opiskelija Flavie Ailhaud pitää Aallon joustavasta kurssivalikoimasta ja suomalaisesta luonnosta

Communications and Data Science -ohjelmassa opiskeleva Flavie vietti ensimmäisen opiskeluvuotensa Grenoblessa ja toisen vuotensa hän opiskelee Aalto-yliopistossa.

Uutiset
Amy Sidibé
Uutiset

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelman rakenne on kaksivuotinen:

Ensimmäinen vuosi: perusopinnot, jotka ovat samanlaiset kaikissa yliopistoissa:

 • Yleiset opinnot (kielet, akateemiset taidot jne.)
 • Matematiikka, ohjelmointi, tietoturva
 • Tietoliikenne
 • Datatiede

Toinen vuosi: yliopistojen tarjoamat suuntautumisvaihtoehdot ja diplomityö

 • Tietoliikenne, datatiede ja tietoturva (Grenoble INP)
 • Tietoliikenne ja datatiede (Técnico Lisboa)
 • Tietoliikenne, automatisointi ja koneoppiminen (Aalto)
 • Tietoliikenne, koneoppiminen ja bioinformaatioteknologia (TU Braunschweig)
 • Tietoliikenne, 5G/6G, esineiden internet ja datatiede (UPC)

Lisätietoja opinnoista löydät ohjelman nettisivuilta (unite-codas-master.eu).

Kansainvälistyminen

Communications and Data Science -ohjelma on Unite!-yliopistoverkoston tarjoama kaksoistutkinto-ohjelma. Opiskelija opiskelee kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja kahdessa eri maassa. Opiskeluympäristö on hyvin kansainvälinen, ja opiskelu tapahtuu monikulttuurisissa ryhmissä.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Aktiivisen tutoroinnin ja opiskelijoille tarjottavien tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tekniikan tohtorin tutkinto soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Maisteriohjelmasta valmistuneiden työllisyystilanne Euroopassa on erittäin hyvä, koska kohdealoilla on pulaa osaajista niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Tietoliikennealan yritysten kuten teleoperaattoreiden, konsulttiyritysten, palveluntarjoajien ja valmistajien lisäksi valmistuneet saattavat työllistyä esimerkiksi yrityksiin ja organisaatioihin, jotka tarvitsevat teknisten alojen osaajia työskentelemään tietoverkkojen, esineiden internetin, turvallisuuden, data-analytiikan, automaation ja tekoälyn parissa.

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman tutkimusaiheet liittyvät Sähkötekniikan korkeakoulun alaisen Informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitoksen tutkimuksen painopistealueisiin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on arvioitu yhdeksi maailman parhaista yliopistoista yritysten kanssa tehtävän yhteistyön osalta. Meiltä valmistuneena alumnina pääset hyödyntämään verkostojamme. Aalto Industrial Internet Campus tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden teknisten alojen opiskelijoiden ja nimekkäiden yrityskumppaneidemme kanssa.

Logos of Consortium Universities.
Professori Stephan Sigg, image: Evelin Kask

Professori Stephan Sigg: Communications and Data Science -ohjelma on kattava sekoitus ajankohtaisia aloja

Maisteriohjelmassa opiskellaan kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa. Professori Sigg muistuttaa, että eri ympäristöissä opiskelu avaa monia uusia ovia.

Uutiset
University Network for Innovation, Technology and Engineering Unite! logo

Unite! network

Unite! is a network of top technical universities in seven European countries. Unite! connects engineering, science, and technology with the grand challenges of society in co-creation by students, faculty, and staff. Unite! education provides skills for a new generation of European and global citizens who actively contribute to the advancement of knowledge, European competitiveness, and the development of solutions for societal challenges. Unite! programmes focus on multidisciplinary, multicultural, and multilingual education.

More information about Unite! network on the network's page.

Hakuohjeet

Ohjelmalla on oma hakuprosessinsa ja hakuaikansa. Hakuaikataulu ja hakuohjeet löytyvät ohjelman omilta sivuilta https://www.unite-codas-master.eu/

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

A guy peeks from behind fresh green birch branches. Photo: Aalto University / Unto Rautio

Get to know Finland and Aalto

Finland’s excellent reputation in education, combined with a wide range of courses offered in English, makes Finland and Aalto University an attractive study destination for international students.

Study at Aalto
European Union flag

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) kantaa. Euroopan unioni ja EACEA eivät ole vastuussa niistä.

Yhteystiedot

CoDaS Admissions Office

Hakuohjeet ja lisätietoja ohjelmasta löydät ohjelman omilta sivuilta https://www.unite-codas-master.eu/ Ohjelman sisältöön, hakuun ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: