Koulutustarjonta

Sustainable Urban Mobility Transitions (EIT), Master of Science (Technology)

Urban Mobility-maisteriohjelmassa etsitään kokonaisvaltaisia ratkaisuja kysymyksiin, joita perinteisesti ratkaisevat arkkitehdit ja kaupunkisuunnittelijat, rakennus- ja liikenneinsinöörit sekä yhteiskuntapolitiikan analyytikot. Ohjelma on kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma, jota tarjoavat yhteistyössä EIT Urban Mobility, Aalto-yliopisto, Polytechnic University of Catalonia (UPC, Espanja), Technical University of Eindhoven (Alankomaat), University of Tartu (Viro), University of Lisbon-Técnico IST (Portugali) ja Kungliga tekniska högskolan (KTH, Ruotsi).
SPT-studio

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

15.11.2023 – 15.4.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Urban Mobility-maisteriohjelmassa etsitään kokonaisvaltaisia ratkaisuja kysymyksiin, joita perinteisesti ratkaisevat arkkitehdit ja kaupunkisuunnittelijat, rakennus- ja liikenneinsinöörit sekä yhteiskuntapolitiikan analyytikot. Opit erilaisia käytännön taitoja ja hankit laajaa tietoa kaupunkisuunnittelun, liikenteen ja kestävyyden teorioista ja käsitteistä. Tähän sisältyy kyky hahmottaa, tunnistaa ja arvioida suunnitelmien ja päätösten lyhytaikaisia ja pitkän aikavälin seurauksia sekä kehittää näkemyksiä liikenne- ja liikkumisjärjestelmien roolista osallistavan, selviytymiskykyisen ja kestävän rakennetun ympäristön luomiseen. Tietopohjaan sisältyy monenlaisia näkökulmia ihmisten arjen ja liikkumisteknologioiden ymmärtämisestä aina laajamittaiseen strategiseen ja systeemiseen ajatteluun.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Kaikki ohjelmaan valitut opiskelijat ovat oikeutettuja hakemaan apurahoja ja velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja EIT Urban Mobilityn apuraha- ja lukuvuosimaksumallin mukaisesti. Opiskelijat eivät ole velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja Aalto-yliopistoon. Huomioithan, EIT Urban Mobilityn apurahamallia päivitetään vuosittain. Katso lisätietoja ohjelman sivulta.

Opintojen rakenne

Ohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, johon kuuluu opintoja kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa kahdessa eri maassa. Ohjelmaan kuuluu tekninen pääaine (Sustainable Urban Mobility Transitions) ja innovaation ja yrittäjyyden sivuaine (Innovation & Entrepreneurship – I&E minor). Diplomityö (30 op) on olennainen osa toista opintovuotta.

Ensimmäisen opintovuoden kurssivalikoima on sama kaikissa aloitusyliopistoissa. Kurssien aiheita ovat muun muassa kaupunkialueiden strateginen suunnittelu, erilaisten tiedonkeruu- ja analyysimenetelmien arviointi sekä kaupunkiliikennejärjestelmien dynamiikan arviointi niiden perusteella, uusien liikkuvuusteknologioiden todennäköisten vaikutusten arviointi sekä kaupunki- ja liikennealan arviointimenetelmien soveltaminen. Lisäksi opiskelija voi suorittaa joitakin omaan suuntautumisvaihtoehtoon valmistavia vapaasti valittavia kursseja. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) hankkeen mukaiset Innovation and & Entrepreneurship (I&E) -kurssit ovat myös tärkeä osa opinto-ohjelmaa.

Toisen opintovuoden aikana opiskelija valitsee jonkin suuntautumisvaihtoehdon tarjolla olevista yliopistoista: Aalto-yliopisto, KTH, TU Eindhoven, University of Tartu, UPC Barcelona tai University of Lisbon-Técnico IST. Suuntautumisvaihtoehdot ovat kestävyyssiirtymä ja vastuulliset innovaatiot, globaalien liikkumiskulttuurien ja kaupunkien hallinto ja suunnittelu, integroitujen liikennejärjestelmien hallinnan strategiat sekä liikenteen ja logistiikan päätöksentekoanalyysi.

Alla olevista linkeistä näet kunkin kumppaniyliopiston kurssiluettelon:

Huomaa, että muutoksia saattaa tapahtua tarjolla olevien yliopistojen valikoimassa vuosittain. Tarkista tiedot ennen hakemista ohjelman hakusivuilta.

Master’s Programme in Urban Mobility
Programme structure illustration

Suuntautumisvaihtoehdot

Tämän kaksoistutkinto-ohjelman toteuttavat yhdessä johtavat eurooppalaiset yliopistot. Opiskelijat voivat valita ensimmäisen ja toisen vuoden yliopiston (entry- ja exit-yliopisto) itse. Jokaisella yliopistolla on ainutlaatuinen suuntautumisvaihtoehto, joista opiskelijat voivat valita oman toisen vuoden erikoistumisalansa. Aalto-yliopistossa opiskelijat pääsevät opiskelemaan matkustuskäyttäytymistä ja kehittyviä liikkumisteknologioita, liikennejärjestelmädynamiikkaa sekä integroitua suunnittelua ja politiikkaa erityisesti maankäytön ja osallistavan suunnittelun näkökulmasta sekä ennakointi- ja mallinnustekniikoita.

Kansainvälistyminen

Master’s Programme in Urban Mobility on kaksoistutkinto-ohjelma, johon on integroitu pakollinen maantieteellinen liikkuvuus.Tämä tarkoittaa, että opiskelet kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja kahdessa eri maassa. Kun kaikki tutkintovaatimukset on täytetty, saat tutkinnot sekä ensimmäisen että toisen vuoden yliopistosta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutusohjelmasta valmistuneet saavat diplomi-insinöörin tutkinnon, joka antaa erinomaisen pohjan jatko-opinnoille ja edelleen tutkijatohtorin tehtäviin Aalto-yliopistossa tai kansainvälisesti. Lisäksi opiskelija saa vastaavan tutkinnon toisesta korkeakoulusta, jossa on suorittanut maisteriohjelman opintoja. Sen ansiosta opiskelijan kansainväliset jatko-opinto- ja uramahdollisuudet laajenevat entisestään.

Uramahdollisuudet

Osallistava, häiriönsietokykyinen ja kestävä kaupunkiliikennejärjestelmä on elinkelpoisen ja vauraan kaupungin elinehto. Useilla kaupunki- ja liikenneviranomaisilla ja eri teollisuudenaloilla kaikkialla Euroopassa ja maailmassa on runsaasti tarvetta tässä ohjelmassa opittaville taidoille. Uusien, monialaisten alojen työpaikkoja on tarjolla yhä enemmän. Maisteriohjelmasta valmistuneiden tuleva ammatti voi olla esimerkiksi kaupunkisuunnittelija, kokeilupäällikkö, teknologiastrategi, julkisen osallistamisen koordinaattori, poliittinen vaikuttaja sekä neuvonantaja. Maisteriohjelman aikana opiskelijat opiskelevat haastelähtöisillä kursseilla ja työskentelevät paikallisten sidosryhmien sekä laajemman kaupunki- ja teollisuuskumppaniryhmän kanssa eri puolilla Eurooppaa ja osallistuvat kaupunkiliikenteen todellisten innovaatiohaasteiden ratkaisemiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Street view from the future with different mobility options

Tutkimuksen painopisteet

Opiskelija oppii erilaisia käytännön tutkimustaitoja ja hankkii laajaa tietoa kaupunkisuunnittelun, liikenteen ja kestävyyden teorioista ja käsitteistä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Master’s Programme in Urban Mobility -maisteriohjelman sekä sen Sustainable Urban Mobility Transitions (SUMT) -pääaineen toteuttaa Aalto-yliopisto yhteistyössä eurooppalaisten kumppaniyliopistojen sekä EIT Urban Mobilityn (EIT UM) kanssa. EIT Urban Mobility-yhteisöä tukee Euroopan unionin alainen elin Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT). Koulutus on keskeinen osa EIT:n innovaatiomallia. EIT:n visiona on kasvaa johtavaksi eurooppalaiseksi hankkeeksi, joka antaa innovoijille ja yrittäjille mahdollisuuden kehittää maailmanluokan ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja luoda kasvua ja ammattitaitoa vaativia työpaikkoja.

EIT Urban Mobility Master School Co-funded by the European Union

Yhteystiedot

Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-urban-mobility

EIT Urban Mobility Master School

Hakijapalvelut

[email protected]

https://bit.ly/41d9GKg

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: