Koulutustarjonta

Environmental Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Ympäristöteknologiat ja vihreä tekniikka ovat maailman nopeimmin kasvavia markkinoita, ja innovatiivisten ratkaisujen ja alalle valmistuneiden osaajien kysyntä on niin ikään kasvussa.Nordic Master Programme in Environmental Engineering -maisteriohjelmassa (eNviro5Tech) yhdistyvät erilaiset resurssit, joilla luodaan maailman kattavin ympäristötekniikan tutkinto.ENviro5Techin tarjoaa Pohjoismaiden viiden vahvimman teknisen yliopiston strateginen liitto Nordic Five Tech, jonka jäsenet sijaitsevat Tanskassa (DTU), Ruotsissa (KTH ja Chalmers University of Technology), Norjassa (NTNU) ja Suomessa (Aalto-yliopisto).[PJ1] Ohjelmassa on neljä ennalta määritettyä opintopolkua, jotka johtavat ympäristötekniikan kaksoistutkintoihin
The Environmental Engineering Flow Channel at Aalto University's Otaniemi campus

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.12.2023 – 1.3.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Vesi- ja resurssitekniikan Nordic Master in Water and Resource Engineering -yhteisohjelmassa yhdistyvät erilaiset resurssit, joilla luodaan maailman kattavin ympäristötekniikan tutkinto.

ENviro5Techin tarjoaa Pohjoismaiden viiden vahvimman teknisen yliopiston strateginen liitto Nordic Five Tech, jonka jäsenet sijaitsevat Tanskassa (DTU), Ruotsissa (KTH, Chalmers University of Technology), Norjassa (NTNU) ja Suomessa (Aalto-yliopisto). Ohjelmassa on neljä ennalta määritettyä opintopolkua, jotka johtavat ympäristötekniikan kaksoistutkintoihin.

Opetuskieli

Opetus on englanninkielinen.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Tällä hetkellä Aalto yliopisto, DTU, Chalmers ja NTNU perivät maksuja muilta kuin EU/ETA-maiden kansalaisilta. Osa yliopistoista perii myös hakumaksun, ja osassa ylioppilaskunnan jäsenmaksu on pakollinen. Lisätietoja yliopistojen verkkosivuilta:

Aalto yliopistossa, Chalmersissa ja DTU:ssa on apurahaohjelma lukukausimaksujen kattamiseksi.

Opintojen rakenne

ENviro5Tech-ohjelman alat ovat ympäristötekniikka ja -teknologia. Ohjelmassa on kaksi painopistettä: i) ihmisen toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten ymmärtäminen ja kestävä hallinta, sekä ii) uusien teknologioiden kehittäminen ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi.

ENviro5Techissa käsitellään joitain polttavia poliittisia kysymyksiä kuten ilmastonmuutosta, kestävää energiantuotantoa, ikääntyvän kaupunki-infrastruktuurin hallintaa ja uudistamista, puhtaan juomaveden saatavuutta sekä saastuneen maan hoitamista ja jätteiden käsittelyä.Ympäristötekniikka on tieteidenvälistä tiedettä, joka yhdistää kaikki tieteenalat ja asettaa ne sosiaaliseen, taloudelliseen ja oikeudelliseen kontekstiin. Maisteriohjelma tarjoaa erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja, joita opiskellaan eri aiheisiin pureutuvilla kursseilla. Opintoihin kuuluu luentoja, seminaareja ja paljon projektityötä. Monilla kursseilla ensisijainen oppimistapa on ongelmalähtöinen oppiminen (PBL) eli tosielämän tilanteisiin ja ryhmätyöskentelyyn perustuva oppiminen, jonka osana opiskelijat vastaavat itse tiedon hankkimisesta.

Nordic Master in Environmental Engineering

Suuntautumisvaihtoehdot

Jokainen opiskelija opiskelee kahdessa konsortioon kuuluvassa yliopistossa oman opintopolkunsa mukaisesti. Ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen siirryt yliopistosta toiseen. Jos sinut esimerkiksi hyväksytään Water Resources Management -suuntautumisvaihtoehdon opiskelijaksi, vietät ensimmäisen vuoden Aalto-yliopistossa ja toisen vuoden DTU:ssa tai päinvastoin. Lue lisää kustakin opintopolusta eNviro5Tech-sivustolta:

Residual Resources Engineering and Industrial Ecology (DTU ja NTNU)

Urban Water & Water Resources Engineering (NTNU ja Chalmers)

Risk Assesment & Environmental Systems (DTU ja Chalmers)

Water Resources Management (Aalto ja DTU)

Kansainvälistyminen

Nordic Five Tech on Pohjoismaiden viiden vahvimman teknisen yliopiston strateginen liitto, jonka jäsenet sijaitsevat Tanskassa (DTU), Ruotsissa (KTH , Chalmers University of Technology), Norjassa (NTNU) ja Suomessa (Aalto-yliopisto).

Jatko-opintomahdollisuudet

Nordic Master in Environmental Engineering -maisteriohjelma tarjoaa erinomaisen pohjan tohtoriopinnoille ja post doc -tehtäviin.

Uramahdollisuudet

Ympäristöteknologiat kasvavat voimakkaasti ja ovat teknologisen kehityksen megatrendi. Ympäristöteollisuuden osuus esimerkiksi Saksan bruttokansantuotteesta oli neljä prosenttia vuonna 2005, ja sen odotetaan kasvavan 16 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä (Janicke, M. ja S. Lindemann (2010), EKP:n ympäristöinnovaatiot, Environ. Polit., 19(1), 127–141). Nopeaa kasvua vauhdittavat innovaatiot, joita syntyy yritysten kehittäessä uusia tuotteita yhteiskunnallisten tarpeiden tyydyttämiseksi (Janicke, M. ja K. Jacob (2004), Lead market for environmental innovation: A new role for the nation state, Global Environmental Politics, 4(1), 29–46).

Yliopistojen onkin kehitettävä paitsi valmiuksiaan kouluttaa osaajia vastaamaan markkinoiden kasvavaan kysyntään myös innovatiivisia ja joustavia koulutustuotteita, jotka voivat vastata nopeasti muuttuvien markkinoiden tarpeisiin. Pohjoismaat ovat maailman johtavia ympäristöpolitiikan ja -teknologian kehittäjiä (ks. Janicke ja Jacob 2004). N5T-yliopistoilla on ihanteellinen asema tarjota koulutusta ja työkaluja, joita tulevat insinöörit tarvitsevat tämän ympäristöteollisuuden megatrendin hyödyntämiseksi. Ohjelman päätavoitteena onkin valmistaa opiskelija ammatilliselle uralle integroimalla koulutusohjelmiin tilaisuus hankkia käytännön ammatillista kokemusta. Se lisää laatua ja kilpailukykyä, opiskelumotivaatiota ja työllistettävyyttä.

Lue lisää Nordic Master in Water and Resource Engineering -maisteritutkinnon opintopoluista.

Tutkimuksen painopisteet

· Aalto: lue lisää

· Chalmers: lue lisää

· DTU: lue lisää

· NTNU: lue lisää

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Pohjoismaiden viiden vahvimman teknisen yliopiston strateginen liitto Nordic Five Tech, jonka jäsenet sijaitsevat Tanskassa (DTU), Ruotsissa (KTH ja Chalmers University of Technology), Norjassa (NTNU) ja Suomessa (Aalto-yliopisto).

Admission

Admissions for eNviro5Tech are processed by DTU. Applications to the programme must be submitted through the DTU admission system.

In order to apply for the Nordic Master Programme in Environmental Engineering, you must fulfil a number of requirements. These requirements apply to all applicants for the programme, regardless of which university you apply for.

Degree requirements

 • BSc degree corresponding to a minimum 180 ECTS credits in:
  • Civil or Environmental Engineering or other relevant degree
 • The applicant's qualifications must include a strong working knowledge of mathematics and physics, and applicants must document that they have fulfilled the following minimum requirements:
  • Mathematics: 20 ECTS, including linear algebra, calculus and differential equations.
  • Physics: 10 ECTS.
  • Applicants with a Polytechnic (FI), Högskoleingeniör (SE) and Diplomingeniør (DK) degree may be expected to do extra course work to qualify for the programme.
 • In addition, a background in chemistry (minimum of 5 ECTS) is required.

English language proficiency

When applying for admission, you must provide evidence of your academic achievements and proficiency in English. Certified photocopies of relevant documents must be enclosed with the application.

From Autumn 2017 the English language requirements can be fulfilled by:

 • TOEFL: 
  Paper-based: 580 (written section grade 4.5) 
  Computer-based test: 237 (essay writing grade 4.5) 
  Internet-based test: 92 (written section grade 22) 
 • IELTS: 6.5, no section lower than 5.5 (only IELTS Academic accepted)
 • Cambridge Advanced English: 180

NB! The language tests must not be older than two years.

 • Documentation of an undergraduate degree or documentation of citizenship from one of the following countries: Australia, Canada (except Quebec), Great Britain, Ireland, New Zealand, Scotland, and USA. Please note that applicants with an undergraduate degree from any other country must submit a language test (special exemptions apply for Nordic Citizens - please see below). 
 • Only for Nordic citizens: Documentation from upper secondary school/ high school that the English at high school level is comparable with the English B - level in Denmark.

Evaluation criteria

Ranking

All applications are academically evaluated by the consortium's partner universities. For candidates who meet the above requirements, the ranking of students is done on the basis of student’s academic achievements. Admission is based on a joint decision by the admission board of the consortium.

Finland Scholarship for Master students

Non-EU/EEA applicants who are liable to pay tuition fees at Aalto University can apply for a Finland Scholarship (100 % tuition-fee waiver+ 5000 €). Nordic Master students who are subject to tuition fees at Aalto and who receive the Category A (100%) tuition-fee waiver for their first year of studies at Aalto may receive the Finland Scholarship. Students who come to Aalto as their selected exit (second-year) university in Nordic Master programme may not receive the Finland Scholarship.

Students selected to the programme starting their first year at Aalto University apply for Finland Scholarship along the Aalto University scholarship (tuition fee waiver) application in March-April (separate online-application send by e-mail to new students).

Read more: https://www.aalto.fi/en/admission-services/scholarships-and-tuition-fees

Yhteystiedot

Börje Helenius

Suunnittelija

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: