Koulutustarjonta

Environmental Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Ympäristöteknologiat ja vihreä tekniikka ovat maailman nopeimmin kasvavia markkinoita, ja innovatiivisten ratkaisujen ja alalle valmistuneiden osaajien kysyntä on niin ikään kasvussa. Nordic Master Programme in Environmental Engineering -maisteriohjelmassa (eNviro5Tech) yhdistyvät erilaiset resurssit, joilla luodaan maailman kattavin ympäristötekniikan tutkinto.eNviro5Techin tarjoaa Pohjoismaiden viiden vahvimman teknisen yliopiston strateginen liitto Nordic Five Tech, jonka jäsenet sijaitsevat Tanskassa (DTU), Ruotsissa (KTH ja Chalmers University of Technology), Norjassa (NTNU) ja Suomessa (Aalto-yliopisto).Ohjelmassa on neljä ennalta määritettyä opintopolkua, jotka johtavat ympäristötekniikan kaksoistutkintoihin
The Environmental Engineering Flow Channel at Aalto University's Otaniemi campus

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

15.11.2023 – 1.3.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Students working together

Webinaari | Nordic Master Programmes (ulkoinen linkki)

Tässä webinaarissa kuulet lisää Nordic Five Tech (N5T) -yliopistojen tarjoamista maisteriohjelmista. Tapaa ohjelmien professoreita, alumneja, opiskelijoita ja hakijapalveluita ja kuule lisää uramahdollisuuksista, opiskelijoiden kokemuksista ja hakemisesta näihin maisteriohjelmiin.

Koulutuksen kuvaus

Vesi- ja resurssitekniikan Nordic Master in Water and Resource Engineering -yhteisohjelmassa yhdistyvät erilaiset resurssit, joilla luodaan maailman kattavin ympäristötekniikan tutkinto.

ENviro5Techin tarjoaa Pohjoismaiden viiden vahvimman teknisen yliopiston strateginen liitto Nordic Five Tech, jonka jäsenet sijaitsevat Tanskassa (DTU), Ruotsissa (KTH, Chalmers University of Technology), Norjassa (NTNU) ja Suomessa (Aalto-yliopisto). Ohjelmassa on neljä ennalta määritettyä opintopolkua, jotka johtavat ympäristötekniikan kaksoistutkintoihin.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Tällä hetkellä Aalto yliopisto, DTU ja Chalmers perivät maksuja muilta kuin EU/ETA-maiden kansalaisilta. NTNU ei peri lukukausimaksuja Nordic Masters opiskelijoilta.Osa yliopistoista perii myös hakumaksun, ja osassa ylioppilaskunnan jäsenmaksu on pakollinen. Lisätietoja yliopistojen verkkosivuilta:

Aalto yliopistossa, Chalmersissa ja DTU:ssa on apurahaohjelma lukukausimaksujen kattamiseksi.

Opintojen rakenne

ENviro5Tech-ohjelman alat ovat ympäristötekniikka ja -teknologia. Ohjelmassa on kaksi painopistettä: i) ihmisen toiminnan aiheuttamien ympäristövaikutusten ymmärtäminen ja kestävä hallinta, sekä ii) uusien teknologioiden kehittäminen ympäristöhaasteiden ratkaisemiseksi.

ENviro5Techissa käsitellään joitain polttavia poliittisia kysymyksiä kuten ilmastonmuutosta, kestävää energiantuotantoa, ikääntyvän kaupunki-infrastruktuurin hallintaa ja uudistamista, puhtaan juomaveden saatavuutta sekä saastuneen maan hoitamista ja jätteiden käsittelyä.Ympäristötekniikka on tieteidenvälistä tiedettä, joka yhdistää kaikki tieteenalat ja asettaa ne sosiaaliseen, taloudelliseen ja oikeudelliseen kontekstiin. Maisteriohjelma tarjoaa erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja, joita opiskellaan eri aiheisiin pureutuvilla kursseilla. Opintoihin kuuluu luentoja, seminaareja ja paljon projektityötä. Monilla kursseilla ensisijainen oppimistapa on ongelmalähtöinen oppiminen (PBL) eli tosielämän tilanteisiin ja ryhmätyöskentelyyn perustuva oppiminen, jonka osana opiskelijat vastaavat itse tiedon hankkimisesta.

Nordic Master Programme in Environmental Engineering

Suuntautumisvaihtoehdot

Jokainen opiskelija opiskelee kahdessa konsortioon kuuluvassa yliopistossa oman opintopolkunsa mukaisesti. Ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen siirryt yliopistosta toiseen. Jos sinut esimerkiksi hyväksytään Water Resources Management -suuntautumisvaihtoehdon opiskelijaksi, vietät ensimmäisen vuoden Aalto-yliopistossa ja toisen vuoden DTU:ssa tai päinvastoin. Lue lisää kustakin opintopolusta eNviro5Tech-sivustolta:

Residual Resources Engineering and Industrial Ecology (DTU ja NTNU)

Urban Water & Water Resources Engineering (NTNU ja Chalmers)

Risk Assesment & Environmental Systems (DTU ja Chalmers)

Water Resources Management (Aalto ja DTU)

Kansainvälistyminen

Nordic Five Tech on Pohjoismaiden viiden vahvimman teknisen yliopiston strateginen liitto, jonka jäsenet sijaitsevat Tanskassa (DTU), Ruotsissa (KTH , Chalmers University of Technology), Norjassa (NTNU) ja Suomessa (Aalto-yliopisto).

Jatko-opintomahdollisuudet

Nordic Master in Environmental Engineering -maisteriohjelma tarjoaa erinomaisen pohjan tohtoriopinnoille ja post doc -tehtäviin.

Uramahdollisuudet

Ympäristöteknologiat kasvavat voimakkaasti ja ovat teknologisen kehityksen megatrendi. Ympäristöteollisuuden osuus esimerkiksi Saksan bruttokansantuotteesta oli neljä prosenttia vuonna 2005, ja sen odotetaan kasvavan 16 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä (Janicke, M. ja S. Lindemann (2010), EKP:n ympäristöinnovaatiot, Environ. Polit., 19(1), 127–141). Nopeaa kasvua vauhdittavat innovaatiot, joita syntyy yritysten kehittäessä uusia tuotteita yhteiskunnallisten tarpeiden tyydyttämiseksi (Janicke, M. ja K. Jacob (2004), Lead market for environmental innovation: A new role for the nation state, Global Environmental Politics, 4(1), 29–46).

Yliopistojen onkin kehitettävä paitsi valmiuksiaan kouluttaa osaajia vastaamaan markkinoiden kasvavaan kysyntään myös innovatiivisia ja joustavia koulutustuotteita, jotka voivat vastata nopeasti muuttuvien markkinoiden tarpeisiin. Pohjoismaat ovat maailman johtavia ympäristöpolitiikan ja -teknologian kehittäjiä (ks. Janicke ja Jacob 2004). N5T-yliopistoilla on ihanteellinen asema tarjota koulutusta ja työkaluja, joita tulevat insinöörit tarvitsevat tämän ympäristöteollisuuden megatrendin hyödyntämiseksi. Ohjelman päätavoitteena onkin valmistaa opiskelija ammatilliselle uralle integroimalla koulutusohjelmiin tilaisuus hankkia käytännön ammatillista kokemusta. Se lisää laatua ja kilpailukykyä, opiskelumotivaatiota ja työllistettävyyttä.

Lue lisää Nordic Master in Water and Resource Engineering -maisteritutkinnon opintopoluista.

Tutkimuksen painopisteet

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Pohjoismaiden viiden vahvimman teknisen yliopiston strateginen liitto Nordic Five Tech, jonka jäsenet sijaitsevat Tanskassa (DTU), Ruotsissa (KTH ja Chalmers University of Technology), Norjassa (NTNU) ja Suomessa (Aalto-yliopisto).

Study 2 MSc degrees in 2 Nordic countries! Webinar on study possibilities at Nordic Five Tech universities on 12 December 2023 at 17.00 (5 pm, UTC +2).

Tule Nordic Master -webinaariimme joulukuussa!

Nordic Five Tech (N5T) -yliopistot tarjoavat viisi erinomaista yhteistutkinto-ohjelmaa energia-, ympäristö-, meri- ja arktisen tekniikan sekä polymeeritekniikan aloilla. Näissä ohjelmissa suoritat samalla kertaa kaksi maisterintutkintoa ja opiskelet kahdessa pohjoismaassa.

Tässä webinaarissa sinulla on mahdollisuus kuulla Nordic Master -yhteistutkinto-ohjelmien yksityiskohdista ja ja kysyä uramahdollisuuksista, opiskelijakokemuksista sekä hakuprosessista. Tule tapaamaan professoreita, alumneja, opiskelijoita ja hakijapalvelujen työntekijöitä webinaariimme 12.12.2023 klo 17.00 (Suomen aikaa). Webinaari pidetään englanniksi.

Webinaari | Nordic Master Programmes

Ohjelman haun koordinoi DTU ja hakemukset lähetetään DTU:n järjestelmän kautta. Lisätietoja ohjelman hakuohjeista, vaadituista liitteistä ja arviointiperusteista voit lukea ohjelman englanninkieliseltä sivulta.

Yhteystiedot

Börje Helenius

Suunnittelija

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: