Koulutustarjonta

Zero Defect Manufacture for a Circular Economy (EIT), Master of Science (Technology)

Manufacturing -maisteriohjelma ja sen Zero Defect Manufacture for a Circular Economy-pääaine on EIT Manufacturingin tukema kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma. Ohjelma on yhdistelmä teollisuustieteen opinnoista (mukaan lukien laitteiden ja prosessien fysiikka), tietojen analysoinnista (mukaan lukien menetelmät, joilla saatua prosessitietoa käytetään prosessin laadun yhteydessä) ja prosessinhallinnasta (mukaan lukien pienten tuotantoerien mahdollistama joustavuus).
eitm_zd_aalto

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.11.2023 – 31.3.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Master’s Programme in Manufacturing -maisteriohjelma ja sen pääaine Zero Defect Manufacture for a Circular Economy on EIT Manufacturingin tukema kansainvälinen kaksoistutkinto-ohjelma. Ohjelma koostuu teollisuustieteen opinnoista (mukaan lukien laitteiden ja prosessien fysiikka), tietojen analysoinnista (mukaan lukien menetelmät, joilla saatua prosessitietoa käytetään prosessin laadun yhteydessä) ja prosessinhallinnasta (mukaan lukien pienten tuotantoerien mahdollistama joustavuus).

Zero-Defect Manufacture for a Circular Economy (ZD) -ohjelmasta valmistuva opiskelija

 • osaa toteuttaa ZD:ssä saamaansa insinööriosaamista luodakseen alalle uusia tai parannettuja menetelmiä, tekniikoita, tuotteita ja palveluita
 • pystyy ajattelemaan perinteisiä tieteenalarajoja pidemmälle löytääkseen innovatiivisia ratkaisuja todellisiin ongelmiin ja keksimään uusia ideoita
 • pystyy laatimaan suunnitelmia ja tekemään päätöksiä, joilla ennakoidaan tulevia vaikutuksia tieteellisestä, eettisestä ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta
 • osaa tehdä alan innovaatioista toteuttamiskelpoisia ja menestyksekkäitä liiketoimintaratkaisuja
 • osaa työskennellä kannattavasti pienissä tiimeissä ja konteksteissa huomioiden kaikki olennaiset elementit ja osoittaen tehokkaita päätöksenteko- ja johtamisvalmiuksia.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Kaikki ohjelmaan valitut opiskelijat ovat oikeutettuja hakemaan apurahoja ja velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja EIT Manufacturingin apuraha- ja lukuvuosimaksumallin mukaisesti. Opiskelijat eivät ole velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja Aalto-yliopistoon. Huomioithan, EIT Manufacturingin apurahamallia päivitetään vuosittain. Katso lisätietoja ohjelman sivulta.

Opintojen rakenne

Ohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, johon kuuluu opintoja kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja kahdessa eri maassa. Kun kaikki tutkintovaatimukset on täytetty, saat tutkinnot molemmista yliopistoista.

Zero Defect Manufacture for a Circular Economy-pääaineen yliopistokumppaneita ovat:

 • Aalto-yliopisto, Suomi
 • University College Dublin (UCD), Irlanti
 • Grenoble INP, Ranska
 • University of Trento (UNITN), Italia


Huomaathan, että ohjelman yliopistokokoonpanoon voi tulla muutoksia. Tarkista mukana olevat yliopistot ennen hakemista ohjelman sivuilta.

Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat ovat sitoutuneet suorittamaan yhteensä 40–50 opintopistettä teknisiä kursseja ja 10–20 op innovaatio- ja yrittäjyyskursseja (yhteensä 60 op). Toisena vuonna opintoihin kuuluu 10–20 op teknisiä kursseja, 10–20 op innovaatio- ja yrittäjyyskursseja ja 30 opintopisteen laajuinen diplomityö (yhteensä 60 op).

Aalto-yliopiston opetussuunnitelma julkaistaan Opiskelijan oppaassa.

Master's Programme in Manufacturing

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelijat voivat valita ensimmäisen ja toisen vuoden yliopiston eli entry- ja exit-yliopiston itse. Jokaisella yliopistolla on ainutlaatuinen suuntautumisvaihtoehto, joista opiskelijat voivat valita oman toisen vuoden erikoistumisalansa. Aalto-yliopistossa opiskelijat voivat opiskella teollisuustiedettä (mukaan lukien laitteiden ja prosessien fysiikkaa), tietojen analysointia (mukaan lukien menetelmät, joilla saatua prosessitietoa käytetään prosessin laadun yhteydessä) ja prosessinhallintaa (mukaan lukien pienten tuotantoerien mahdollistama joustavuus). Lisätietoa ohjelman sivuilla.

Kansainvälistyminen

Ohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, johon on integroitu pakollinen maantieteellinen liikkuvuus. Tämä tarkoittaa, että opiskelet kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja kahdessa eri maassa. Kun kaikki tutkintovaatimukset on täytetty, valmistut diplomi-insinööksi (Master of Science) tai vastaavalla tutkintonimikkeellä molemmisa yliopistoista. Lisäksi saat EIT Label-sertifikaatin.

EIT Manufacturing valmistumisjuhla 2023

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutusohjelmasta valmistuneet saavat diplomi-insinöörin tutkinnon, joka antaa erinomaisen pohjan jatko-opintoihin ja edelleen tutkijatohtorin tehtäviin Aalto-yliopistossa tai kansainvälisesti. Lisäksi opiskelija saa vastaavan tutkinnon toisesta korkeakoulusta, jossa on suorittanut maisteriohjelman opintoja. Sen ansiosta opiskelijan kansainväliset jatko-opinto- ja uramahdollisuudet laajenevat entisestään.

Uramahdollisuudet

Opintolinjalta valmistuneiden uramahdollisuuksiin kuuluu laadunhallinta, valmistusprosessien suunnittelu ja hallinta, teollisuusasennukset sekä tuotanto- ja logistiikkajärjestelmät sekä kunnossapidon hallinta. Maisteriohjelman aikana opiskelija oppii uusimmat teoreettiset tiedot ja osaa soveltaa taitojaan käytännön tosielämän ongelmiin. Opiskelija kerryttää myös vankat, tutkimustietoon perustuvat teoreettiset tiedot ja käytännön soveltamistaidot, mikä edistää välitöntä työllistymistä.

Tutkimuksen painopisteet

Teollisuustieteen alalla keskeisiä tutkimusaloja ovat keskeiset lämpö- ja mekaaniset prosessiteknologiat, erityisesti uudet prosessit, joilla on kasvava teollinen merkitys ja joita sovelletaan eri aloilla kuten autoteollisuudessa, ilmailu- ja avaruusalalla, biolääketieteessä ja energia-alalla. Data-analyysille merkittäviä aloja ovat mallinnus-, seuranta- ja parannusmenetelmät, joilla suunnitellaan ja hallitaan dataa teollisissa ympäristöissä sekä palveluympäristöissä. Prosessinhallinnalle merkityksellisiä aloja ovat liiketoiminta- ja teollisuusprosessien analysointi, suunnittelu ja toteutus sekä niiden suorituskyky.

EIT Manufacturing valmistuneita 2023

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Master’s Programme in Manufacturing -maisteriohjelman sekä sen Zero Defect Manufacture for a Circular Economy (ZD) -suuntautumisvaihtoehdon toteuttaa Aalto-yliopisto yhteistyössä eurooppalaisten kumppaniyliopistojen sekä EIT Manufacturingin (EITM) kanssa. EIT Manufacturingia tukee Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT), joka on Euroopan Unionin elin. Koulutus on keskeinen osa EIT:n innovaatiomallia. EIT:n visiona on kasvaa johtavaksi eurooppalaiseksi hankkeeksi, joka antaa innovoijille ja yrittäjille mahdollisuuden kehittää maailmanluokan ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin ja luoda kasvua ja ammattitaitoa vaativia työpaikkoja. Ohjelmasta menestyksellisesti valmistuvat opiskelijat saavat tutkintotodistukset molemmista yliopistoista (entry ja exit) sekä EIT Label-sertifikaatin.

Tutustu opiskelijoihimme

Portrait of Rebecca Viloma

Rebecca Viloma considers gaining insights from two top universities in Europe as the most interesting part of a double-degree programme

Rebecca applied to EIT Manufacturing Master’s programme although she had already been accepted to another programme. The programme description made her realize that the programme was fully in line with her interests and aspirations.

Insinööritieteiden korkeakoulu

Yhteystiedot

Aalto-yliopisto, insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-manufacturing

EIT Manufacturing Master School

Hakijapalvelut

[email protected]

https://www.eitmanufacturing.eu/what-we-do/education/education-programmes/empower-programme/master-school/msc-in-zero-defect-manufacturing-for-a-circular-economy/

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: