Koulutustarjonta

Cold Climate Engineering (Nordic Master), Master of Science (Technology)

Arktinen alue on ainutlaatuinen. Alueen hauras ekosysteemi, haastavat sääolosuhteet ja niukka infrastruktuuri tekevät alueesta vaativan ympäristön siellä työskenteleville insinööreille. Menemällä arktiselle alueelle – Huippuvuorille tai Grönlantiin – ja soveltamalla taitojasi käytännössä saat arvokasta omakohtaista kokemusta insinöörin työstä yhdellä maailman haastavimmista alueista.Kylmäilmastotekniikalla on yhä tärkeämpi rooli arktisen alueen kestävän kehityksen varmistamisessa. Alueelle syntyy uusia laivaväyliä ja kaivosmahdollisuuksia. Arktisella alueella kehittyy uutta teollisuutta nopeaan tahtiin, ja teollisuus tarvitsee nyt arktisen erityisosaamisen insinöörejä.Nordic Master in Cold Climate Engineering -maisteritutkinnon suorittaneella on valmiudet vastata alan vaatimuksiin ja työskennellä herkässä arktisessa ympäristössä.
Cold climate 2

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

15.11.2023 – 1.3.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Students working together

Webinaari | Nordic Master Programmes (ulkoinen linkki)

Tässä webinaarissa kuulet lisää Nordic Five Tech (N5T) -yliopistojen tarjoamista maisteriohjelmista. Tapaa ohjelmien professoreita, alumneja, opiskelijoita ja hakijapalveluita ja kuule lisää uramahdollisuuksista, opiskelijoiden kokemuksista ja hakemisesta näihin maisteriohjelmiin.

Koulutuksen kuvaus

Nordic Master in Cold Climate Engineering -tutkinnon pääpaino on antaa opiskelijoille syvällinen käsitys siitä, miten soveltaa hankkimaansa erityisosaamista arktisen alueen tutkija-, konsultointi- tai insinööritehtäviin.

Kaikilla tutkinnon suorittaneilla on valmiudet työskennellä erilaisista taustoista (esimerkiksi koulutus, arvot, kieli, kulttuuri, jne.) tulevien kansainvälisten asiantuntijoiden muodostamissa tiimeissä ja syvällinen ymmärrys haastavasta arktisesta ympäristöstä.

Opetusmenetelmiin kuuluvat luennot, tehtävät, kenttätyöt, laboratoriotyöt ja projektityöt. Teoriaa tukevat kokeellinen työskentely ja mallinnus, joita käytetään intensiivisesti, sekä opiskelijan valitsema suuntautumisvaihtoehto.

Suuntautumisvaihtoehdot

Maisteriohjelma tarjoaa kolme suuntautumisvaihtoehtoa:

 • Land Track keskittyy arktiseen georakentamiseen (DTU ja NTNU).
 • Sea Track keskittyy arktisiin aluksiin ja offshore-rakenteisiin (NTNU ja Aalto).
 • Space Track keskittyy arktisen alueen kartoitukseen ja havainnointiin (DTU ja Aalto).

Lisätietoa suuntautumisvaihtoehdoista ja opetussuunnitelmista löydät ohjelmien omilta sivuilta.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

DTU perii lukukausimaksuja muilta kuin EU- ja ETA-maiden kansalaisilta.

Seuraavat EU/ETA-alueen ulkopuoliset kansalaiset vapautetaan DTU:n lukukausimaksuista:

 • Opiskelijat, joilla on pysyvä oleskelulupa tai määräaikainen oleskelulupa, joka mahdollistaa pysyvän oleskelun Tanskassa, Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa.
 • Opiskelijat, joilla on kaksoiskansalaisuus sekä EU-maassa että EU:n ulkopuolisessa maassa.

Aalto perii lukukausimaksuja muilta kuin EU-/ETA-maiden kansalaisilta.

Lukuvuosimaksusta ovat vapautettuja seuraavat EU-/ETA-alueiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat:

 • opiskelijat, jotka rinnastetaan EU-kansalaisiin (eli Sveitsin kansalaiset)
 • opiskelijat, joilla on jatkuva tai pysyvä opiskelulupa Suomessa (oleskelulupakortin tunnus A tai P)
 • opiskelijat, joilla on pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupakortti Suomessa (tunnus P-EU)
 • opiskelijat, joilla on EU-kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti Suomessa
 • opiskelijat, joilla on EU:n sininen kortti Suomessa.

NTNU ei peri lukukausimaksuja Nordic Masters opiskelijoilta

NTNU:ssa ja Aallossa peritään ylioppilaskunta- tai lukukausimaksu.

Nordic Master in Maritime Engineering -ohjelmaan ei liity erityisiä apurahoja.

Tietoja apurahoista sekä lukuvuosimaksuvapautuksista kumppaniyliopistoissa löytyy tarkemmin yksittäisten yliopistojen verkkosivuilta: Aalto, DTU,

Opintojen rakenne

1. lukukausi

Ennen kuin aloitat opinnot, aloitusyliopistosi kansainvälisten palvelut lähettää sinulle käytännön tietopaketin. Aloitusyliopistosi auttaa sinua löytämään asunnon ja ilmoittautumaan ensimmäisen lukukauden kursseille. Lisäksi se järjestää tervetuliaisohjelmaa sinulle ja muille kansainvälisille opiskelijoille, jotta kotiudut helposti ja vaivattomasti uuteen ympäristöösi.

Tarkista opintojesi ensimmäinen päivä yliopiston verkkosivuilta. Otathan huomioon, että lukukauden ensimmäinen päivä on eri Aallossa, DTU:ssa ja NTNU:ssa! Kaikille ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoille järjestetään sosiaalinen viikonloppu. Viikonlopun tavoitteena on, että kaikki opiskelijat ja akateemiset koordinaattorit kohtaavat ja verkostoituvat, saavat lisätietoa Nordic Master in Cold Climate Engineering -maisteriohjelmasta ja siihen liittyvistä tutkimus- ja uramahdollisuuksista, vierailevat yliopistoissa ja viihtyvät!

Land Track -opiskelijoiden on ilmoittauduttava Arctic Semester -lukukaudelle ennen 1.10. Sea Track -opiskelijoiden, jotka opiskelevat toisen lukukauden UNISissa, on haettava opiskelemaan viimeistään 15.10. Muista ilmoittaa UNIS-hakemuksessasi, että olet Nordic Master in Cold Climate Engineering -opiskelija.

2. lukukausi

Kaikki Land Track -suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat opiskelevat toisen lukukauden Grönlannissa. Osa Sea Track -erikoistumisalan opiskelijoista opiskelee UNISissa.

Land Track- ja Sea Track -opiskelijoiden, jotka opiskelevat kolmannen lukukauden UNISissa (https://www.unis.no/studies/regulations-and-routines/how-to-apply/) on haettava paikkaa viimeistään 15.4. Muista ilmoittaa UNIS-hakemuksessasi, että olet Nordic Master in Cold Climate Engineering -opiskelija. Muista myös, että sinun on haettava NTNU-opiskelijana.

Opiskelijat, jotka suorittavat kolmannen lukukauden opinnot NTNU:ssa, saavat tietoa mahdollisista erikoistumishankkeista ja niihin osallistumisesta.

Siirto aloitusyliopistosta toiseen eli valmistumisyliopistoon

Toisen lukukauden aikana, yleensä maalis-huhtikuussa, saat rekisteröintitiedot ns. valmistumisyliopistosta, jossa suoritat maisteriohjelman loppuosan. Saat tietoa muun muassa siitä, miten kyseisessä maassa haetaan oleskelulupaa, miten kurssille ilmoittaudutaan, miten Erasmus-vaihtoon haetaan rahoitusta, tietoja majoituksesta jne. Menettelytavat vaihtelevat eri yliopistoissa, joten lue tiedot huolellisesti.

3. lukukausi

Kolmantena lukukautena kohtaat uuden yliopiston ja uuden Pohjoismaan haasteet. Jos et ole kotoisin Pohjoismaista, olet todennäköisesti kuvitellut, että maat ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Tässä vaiheessa opintojasi pääset tutustumaan sekä yliopistojen että maiden eroihin. Tämän lukukauden aikana kannattaa miettiä myös diplomityötäsi.

Kolmannella lukukaudella järjestetään jälleen sosiaalinen viikonloppu.

Diplomityön laatiminen

Ota kolmannen lukukauden aikana yhteyttä johonkin toisen yliopistosi professoriin ja keskustele mahdollisesta diplomityön aiheesta. Huomioi, että diplomityön aiheen määrittelee valmistumisyliopistosi.

Huomioi, että vaikka teet diplomityösi tämän yliopiston ohjeiden mukaisesti, sinulla on oltava ohjaaja myös aloitusyliopistostasi. Diplomityösi arvioidaan molemmissa yliopistoissa. Tämä on edellytys kaksoistutkinnolle ja kaksoistutkintotodistukselle.

Jos et löydä diplomityön ohjaajaa aloitusyliopistosta, ole yhteydessä siellä työskentelevään akateemiseen yhteyshenkilöösi.

Jotta kaikki muodollisuudet toteutuisivat ennen diplomityön aloittamista, sinun on täytettävä diplomityön sopimuslomake ja lähetettävä se ohjelmakoordinaattorille.

4. lukukausi

Kirjoitat diplomityösi tällä lukukaudella, ja vastuullasi on hyödyntää diplomityön ohjaajia sekä nykyisestä että aloitusyliopistostasi. Suosittelemme, että teet viikoittaisen epävirallisen edistymisraportin, jonka lähetät kaikille ohjaajillesi sähköpostitse.

Diplomityö on puolustettava/arvioitava molempien yliopistojen sääntöjen mukaisesti. Kun olet saanut diplomityösi valmiiksi, sinun on esiteltävä se kunkin kumppaniyliopiston sääntöjen mukaisesti:

 • Aalto: Diplomityö on esiteltävä joko Aallossa tai kumppaniyliopistossa.
 • DTU: Diplomityön puolustaminen on pakollista, ja se otetaan huomioon loppuarvosanassa.
 • NTNU: Diplomityötä ei tarvitse esitellä.
Nordic Master in Cold Climate Engineering

Suuntautumisvaihtoehdot

Sea Track

Sea Track -suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään arktisiin aluksiin ja offshore-rakenteisiin, ja kursseja tarjoavat NTNU ja Aalto.

Suuntautumisvaihtoehto antaa valmistuneille kattavan yleiskuvan arktisten alusten ja offshore-rakenteiden suunnittelusta ja analysoinnista sekä jääpeitteisillä vesillä tapahtuvaan toimintaan liittyvistä näkökohdista.

Kaikki opiskelijat osallistuvat arktiseen kenttätyöhön.

Sea Track kattaa sekä arktisen meriteknologian perustiedot että niiden soveltamisen. Opintojen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua arktiseen kenttätyöhön (Huippuvuoret/UNIS), laboratoriotyöhön Aalto Ice Tankissa ja jääongelmien numeeriseen mallintamiseen.

Arktisten alusten ja offshore-alusten erityisosaaminen

Sea Track -erikoisalalta valmistuneilla on arktisiin aluksiin ja offshore-rakenteisiin sekä arktiseen toimintaan liittyvää erityisosaamista. Valmistunut opiskelija:

 • ymmärtää arktisen muotoilun ja toimintaympäristön monimutkaiset ja erityiset piirteet
 • kuvaa haastavaa ympäristöä ja pystyy käyttämään sitä koskevia tietoja mallintamiseen
 • suunnittelee ja toteuttaa arktisia kenttätyön mittaushankkeita
 • ymmärtää jäämalliasteikon testauksen perusominaisuudet
 • käyttää analyyttisiä ja numeerisia malleja jäärakenteiden vuorovaikutuksen ja muiden jääongelmien ennakointiin.

Minkä tutkinnon saan?

Cold Climate Engineering -ohjelma on ns. kaksoistutkinto-ohjelma. Kun olet suorittanut Nordic Master in Cold Climate Engineering -maisteritutkinnon, saat tutkinnon molemmista yliopistoista, joissa olet suorittanut opintoja maisteriohjelmasi aikana. Saat tutkintotodistuksen, jossa ohjelman nimi on ”Nordic Master in Cold Climate Engineering”, ja seuraavan kaksoistutkinnon: Aalto: diplomi-insinööri, NTNU: Master of Science in Cold Climate Engineering

Space Track

Space Track -suuntautumisvaihtoehdossa keskitytään maanhavainnointitekniikoihin, kartoitukseen ja navigointiin arktisella alueella, ja kursseja tarjoavat Aalto ja DTU.

Tämä suuntautumisvaihtoehto antaa valmistuneille syvällisen käsityksen siitä, miten avaruutta voidaan käyttää ympäristönä, jossa kehitetään välineitä ihmisten ja yhteiskunnan hyödyksi.

Opintojen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kurssille Grönlannissa ja tehdä diplomityönsä yhteistyössä alan yritysten kanssa.

Erityistietämys napa-alueiden tutkimustekniikoista

Space Track -suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneilla on kattavat tiedot ilmastoseurantaan, kartoitukseen ja navigointiin käytettävistä tekniikoista, ja he osaavat:

 • suunnitella, rakentaa ja käyttää toiminnallisia tiloja ja maanhavainnointijärjestelmiä
 • toteuttaa maanhavainnoinnin tutkimusprojekteja
 • toteuttaa tieteellistä ja soveltavaa maanhavainnointia tutkimustulosten avulla.

Minkä tutkinnon saan?

Cold Climate Engineering -ohjelma on ns. kaksoistutkinto-ohjelma. Kun olet suorittanut Nordic Master in Cold Climate Engineering -maisteritutkinnon, saat tutkinnon molemmista yliopistoista, joissa olet suorittanut opintoja maisteriohjelmasi aikana. Saat tutkintotodistuksen, jossa ohjelman nimi on ”Nordic Master in Cold Climate Engineering”, ja seuraavan kaksoistutkinnon: Aalto: diplomi-insinööri, DTU: Master of Science in Earth and Space Physics and Engineering

Kansainvälistyminen

Ohjelman toteuttavat yhteistyössä Aalto-yliopisto, Tanskan teknillinen yliopisto (DTU) ja Norjan teknillinen yliopisto (NTNU). Valitsemasi suuntautumisvaihtoehto määrittää, missä yliopistoissa opiskelet opintojen aikana.

Jatko-opintomahdollisuudet

Cold Climate Engineering -ohjelma tarjoaa erinomaisen pohjan tohtoriopinnoille ja post doc -tehtäviin.

Uramahdollisuudet

Sea Track

Uramahdollisuudet

Sea Trackilta valmistuneilla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä öljy-yhtiöihin, telakoille, luokituslaitoksiin, valtion virastoihin, konsultointi- ja suunnitteluyrityksiin, tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin, joilla on toimintaa jääpeitteisillä vesillä. Mahdollisia työpaikkoja.

Space Track

Uramahdollisuudet

Space Trackilta valmistuneet ovat työskennelleet tiiviisti erilaisten teknologioiden parissa, joilla tutkitaan maapalloa ja erityisesti napa-alueita eli arktista aluetta ja Etelämannerta. Teknologioita ovat esimerkiksi instrumentointi, havaintotekniikat, mallit, menetelmät ja valvontajärjestelmät.

Space Trackiltä valmistuneilla on erinomaiset mahdollisuudet työllistyä konsultointiyrityksiin, jotka työskentelevät maanmittaus-, kaukohavainnointi- ja kartoitusyrityksien kanssa, sekä huipputeknologiayrityksiin ja valtion virastoihin. Myös suuret maanhavainnointiin ja avaruustutkimukseen liittyvät organisaatiot kuten European Space Agency (ESA), European Southern Observatory (ESO) ja American National Aeronautics and Space Administration (NASA), tarvitsevat Space Trackiltä valmistuneita työntekijöitä. Mahdollisia työpaikkoja.

Tutkimuksen painopisteet

Meritekniikka ja arktinen tekniikka

Keskitymme alusten ja rakenteiden käyttäytymiseen sekä tavallisissa ympäristöissä että ääriolosuhteissa. Tutkimusaiheitamme ovat merikuljetusten turvallisuus sekä meriympäristön risteilymatkustajille tarjoamat kokemkset.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelu arktisella alueella

Lue Lorenzosta, joka matkusti Italiasta Grönlantiin asti osallistuakseen arktiseen lukukauteen.

Arktinen alue on ainutlaatuinen. Ekosysteemi on hauras, sää voi olla haastava ja infrastruktuuria on niukalti. Olosuhteet edellyttävät erikoisosaamista siellä työskenteleviltä insinööreiltä.

Nordic Master in Cold Climate Engineering on ensimmäinen kattava kylmäilmastotekniikan maisteriohjelma Euroopassa ja antaa opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä kenttätöitä ja projekteja Grönlannissa tai Huippuvuorilla.

Study 2 MSc degrees in 2 Nordic countries! Webinar on study possibilities at Nordic Five Tech universities on 12 December 2023 at 17.00 (5 pm, UTC +2).

Tule Nordic Master -webinaariimme joulukuussa!

Nordic Five Tech (N5T) -yliopistot tarjoavat viisi erinomaista yhteistutkinto-ohjelmaa energia-, ympäristö-, meri- ja arktisen tekniikan sekä polymeeritekniikan aloilla. Näissä ohjelmissa suoritat samalla kertaa kaksi maisterintutkintoa ja opiskelet kahdessa pohjoismaassa.

Tässä webinaarissa sinulla on mahdollisuus kuulla Nordic Master -yhteistutkinto-ohjelmien yksityiskohdista ja ja kysyä uramahdollisuuksista, opiskelijakokemuksista sekä hakuprosessista. Tule tapaamaan professoreita, alumneja, opiskelijoita ja hakijapalvelujen työntekijöitä webinaariimme 12.12.2023 klo 17.00 (Suomen aikaa). Webinaari pidetään englanniksi.

Webinaari | Nordic Master Programmes

Admission

Admissions for the programme are processed by DTU. Applications must be submitted through the DTU admission system. For a detailed description of admission criteria, visit the programme's website. DEADLINE 1ST MARCH 2024!

You must indicate in your application which study track you wish to follow and submit a draft study plan.

Motivation letter

All applicants must write a motivation letter as part of the application. For the Land and Sea tracks the motivation letter must include a passage describing your expectations regarding spending one or more semesters in Greenland or Svalbard.

Degree requirements

Students applying for the Nordic Master in Cold Climate Engineering must have completed a bachelor's degree (BSc) corresponding to a minimum 180 ECTS credits. Students in their final year of their bachelor’s degree studies are also eligible to apply, provided they have completed their BSc degree by the time the programme begins.

Academic prerequisites

For detailed academic prerequisites for each study track:

English language requirements

TOEFL:

 • Paper-based: 580 (written section grade 4,5)
 • Computer-based test: 237 (essay writing grade 4,5)
 • Internet-based test: 92 (written section grade 22)

IELTS:

 • 6.5, no section lower than 5.5 (only IELTS Academic accepted)

Cambridge Advanced English:

 • 180

Finland Scholarship for Master students

Non-EU/EEA applicants who are liable to pay tuition fees at Aalto University can apply for a Finland Scholarship (100 % tuition-fee waiver+ 5000 €). Nordic Master students who are subject to tuition fees at Aalto and who receive the Category A (100%) tuition-fee waiver for their first year of studies at Aalto may receive the Finland Scholarship. Students who come to Aalto as their selected exit (second-year) university in Nordic Master programme may not receive the Finland Scholarship.

Students selected to the programme starting their first year at Aalto University apply for Finland Scholarship along the Aalto University scholarship (tuition fee waiver) application in March-April (separate online-application send by e-mail to new students).

Read more: https://www.aalto.fi/en/admission-services/scholarships-and-tuition-fees

Yhteystiedot

Börje Helenius

Planning officer

[email protected]

+35850 590 6388

Joint Master Team

Team

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: