Koulutustarjonta

Data Science - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Data Science -maisteriohjelma on ainutlaatuinen kaksivuotinen akateeminen ohjelma, jossa opiskelijat opiskelevat datatiedettä, innovaatiota ja yrittäjyyttä kahdessa eurooppalaisessa huippuyliopistossa.
Cabels and EIT logo

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

12.2.2024 – 11.4.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Data Science -maisteriohjelma on ainutlaatuinen kaksivuotinen akateeminen ohjelma, jossa opiskelijat opiskelevat datatiedettä, innovaatiota ja yrittäjyyttä kahdessa eurooppalaisessa huippuyliopistossa.

Opiskelija hankkii syvälliset tekniset taidot skaalautuvista datan prosessointitekniikoista ja data-analyysimenetelmistä. Hän oppii käyttämään kehittämään työkaluja ja tekniikoita tiedon keräämiseen, puhdistamiseen, tallentamiseen, siirtämiseen, analysointiin, visualisointiin ja muihin tarkoituksiin.

Samalla hän hankkii laajasti liiketoimintataitoja ja oppii, miten innovaatioita tuodaan markkinoille ja menestyviä liiketoimintamalleja kehitetään. Nämä yrittäjyystaidot antavat opiskelijoille valmiudet menestyksekkäälle uralle.

ICT Innovation -ohjelmalla on erilaiset hakuajat ja valintamenettelyt kuin Aalto-yliopiston muilla maisteriohjelmilla. Lisätietoja opiskelijavalinnasta löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) -maisteriohjelman Data Science -pääaineen opiskelijat voivat saada apurahaa. He ovat velvollisia maksamaan lukukausimaksuja EIT Digitalin lukuvuosimaksu- ja apurahajärjestelmän mukaisesti.

Opiskelijat eivät ole velvollisia maksamaan lukuvuosimaksuja Aalto-yliopistolle eivätkä voi saada apurahaa Aalto-yliopistosta. Lisätietoja löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

Opintojen rakenne

EIT Digital Master School -ohjelmat ovat kaksoistutkinto-ohjelmia, joissa opiskellaan kahdessa eri yliopistossa kahdessa eri maassa. Koulutus johtaa kahteen diplomi-insinöörin tutkintoon (kaksoistutkinto) kahdesta yliopistosta, joissa opiskelija on opiskellut.

Kaksivuotisen ohjelman laajuus on 120 opintopistettä:

  • Pääaineopinnot (60 op)
  • Innovaatio- ja yrittäjyyssivuaine (30 op)
  • Diplomityö (30 op)
Master's Programme in ICT Innovation

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, joten opiskelet kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja kahdessa eri maassa. Aalto-yliopisto tarjoaa Data Science -opintoja sekä tutkinnon ensimmäistä että toista vuotta suorittaville opiskelijoille Ajantasainen yliopistoluettelo löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

Data Science -opintojen ensimmäinen vuosi on samanlainen kaikissa yliopistoissa, joissa peruskurssit ovat:

  • datan käsittely
  • data-analyysi
  • kehittynyt data-analyysi ja tiedonhallinta
  • visualisointi
  • sovellukset

Tärkeä osa ohjelmaa ovat myös innovaatio- ja yrittäjyyskurssit (I&E).

Toisena opiskeluvuonna opiskelija valitsee jonkin niistä suuntautumisvaihtoehdoista, joita on tarjolla toisen vuoden opintoja tarjoavissa yliopistoissa. Aalto-yliopiston erikoistumisvaihtoehto on Machine Learning, Big Data Management, and Business Analytics. Sen tavoitteena on tarjota opiskelijoille moninaiset ja monipuoliset taidot hallita erittäin suuria datoja, eristää tietoa datasta, oppia malleja ja tehdä päättelyä, luoda mielekkäitä visualisointeja sekä hyödyntää datavetoisia menetelmiä liiketoiminta-analytiikassa ja tiedonhallinnassa sekä muissa sovelluksissa. Kaikki nämä taidot ovat välttämättömiä menestyksekkäälle datatutkijalle, joka onkin yksi maailman halutuimmista ammateista. Aallon erikoistumisalan ihanteellinen hakija on matemaattisesti lahjakas, teknisesti pätevä, yrittäjähenkinen ja kiinnostunut ratkaisemaan tosielämän ongelmia.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Mobility map of DSC

Kansainvälistyminen

EIT Digital Master School -ohjelmat ovat luonteeltaan kansainvälisiä, koska opiskelu tapahtuu kahdessa eri yliopistossa kahdessa eri maassa. Ohjelma tarjoaa opiskelijoilleen syvällisen kokemuksen työskentelystä ja opiskelusta useissa maissa kansainvälisessä ympäristössä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Datatiede on erittäin innovatiivinen ala. Datatieteilijä hallitsee samanaikaisesti skaalautuvan datanhallinnan, data-analyysin ja alakohtaisen asiantuntemuksen, joiden avulla hän poimii datasta keskeistä tietoa ja ratkaisee todellisen maailman ongelmia. Datatutkijoiden osaamista arvostetaan erittäin paljon kaikilla aloilla niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla ja voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä.

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti konsortion korkeakoulujen laitoksilla tehtävään tutkimukseen, mukaan lukien Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen tutkimukseen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Lisätietoja alan yhteistyökumppaneista löytyy EIT Digital Master School -verkkosivustolta.

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system, and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative ‘learning-by-doing’ curricula, international mobility and outreach.

EIT Digital Master School logo
EIT Digital is supported by the EIT, a body of the European Union.

Yhteystiedot

EIT Digital Master School

[email protected]

https://masterschool.eitdigital.eu/

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: