Koulutustarjonta

Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb), Master of Science (Technology)

Ensimmäisenä biotalouteen keskittyvänä eurooppalaisena yhteisohjelmana Master’s Programme in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb) kouluttaa tulevaisuuden tutkimus- ja innovaatiojohtajia kestävän kehityksen liikkeen eturintamaan. Ohjelmasta valmistuneet ovat hyvin valmistautuneita vastaamaan globaaleihin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen.
Students in laboratory

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

7.11.2023 – 29.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ovat aikamme suurimpia haasteita. Näiden monimutkaisten ilmiöiden ratkaisemiseen tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Master’s Programme in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb) perustettiin tätä varten. Ensimmäisenä eurooppalaisena biotalouteen keskittyvänä koulutusohjelmana tämä 2-vuotinen maisteriohjelma kouluttaa tulevaisuuden tutkimus- ja innovaatiojohtajia kestävän kehityksen liikkeen eturintamaan. Valmistuneiden tutkinto tulee kolmesta biotalouden alan arvostetusta yliopistoista, mikä antaa heille kilpailuedun ja etumatkaa kansainväliselle uralleen. 

Bioceb-ohjelmasta valmistuessaan Aalto-yliopiston opintopolun valinneilla valmistuneilla on


perusteellinen ymmärrys teknologioista ja prosesseista, jotka liittyvät biotuotteiden kehittämiseen ja biomassasta saatavan energian hyödyntämiseen. Heillä on kattava tietopohja puun, viljelykasvien, sekä muiden kasvien ja orgaanisen jätteen muuntamiseen ja niiden hyödyntämiseen markkinakelpoisten biotuotteiden ja uusiutuvan energian tuottamisessa.


kyky systeemisen ajattelun soveltamiseen ongelmanratkaisussa. Valmistuneet ymmärtävät aikamme haasteiden monitahoisuutta ja niiden välisiä riippuvuussuhteita. He osaavat ehdottaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja.


monitieteinen lähestymistapa ammattiinsa. Valmistuneilla on monipuolinen työkalupakki, jossa yhdistyvät kemian, biologian, talous- ja ympäristötieteiden tiedot ja taidot sekä laaja-alaiset taidot mukaan lukien projektinhallinta.


laaja kansainvälinen kokemus. Valmistuneet ovat opiskelleet ja eläneet vähintään kahdessa Euroopan maassa ja verkostoituneet kansainvälisesti samalla alalla toimivien kanssa.

Opetuskieli

Hakukohteen opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

4 500 €/vuosi ohjelmamaan opiskelijoille*, 9 000 €/vuosi kumppanimaan opiskelijoille**

*Ohjelmamaa = Opiskelijat, joilla on yhden seuraavista valtioista peräisin oleva kansalaisuus, katsotaan ohjelmamaiden opiskelijoiksi: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tšekki, Tanska, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Unkari, Italia, Irlanti, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Iso-Britannia, Pohjois-Makedonia, Islanti, Liechtenstein, Norja, Serbia ja Turkki.

**Kumppanimaa = Opiskelijat, joilla ei ole Euroopan unionin jäsenvaltion, Norjan, Islannin, Liechtensteinin, Serbian, Turkin tai Pohjois-Makedonian kansalaisuutta, katsotaan kumppanimaiden opiskelijoiksi.

Opintojen rakenne

Master’s Programme in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy koostuu 120 opintopisteestä (ECTS). Kaksivuotinen ohjelma koostuu seuraavista osista:
 

  • Yhteinen ensimmäinen lukukausi (30 ECTS)
  • Toinen lukukausi (30 ECTS)
  • Kolmas lukukausi (30 ECTS)
  • Neljäs lukukausi: Master’s thesis (30 ECTS)
     

Lisätietoja ohjelman sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löytyy Opiskelijan oppaasta.

Master's Programme in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy (Bioceb)

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelijat valitsevat viidestä tarjolla olevasta polusta (englanniksi study tracks) ja noudattavat opetussuunnitelmaa, johon kuuluu kolme eri erikoistumisaluetta kolmessa arvostetussa eurooppalaisessa yliopistossa. 

Tämä 2-vuotinen ohjelma alkaa perehdytysviikolla, joka järjestetään Reimsissä, Ranskassa. Perehdytysviikko sisältää yksityiskohtaisia esittelyjä opetussuunnitelmasta ja opintopoluista, Green Line -projektien esittelyn (lisätietoa "Menetelmät" -osassa), inspiroivia luentoja, vierailuja, muuta opintoja tukevaa koulutusta (ranskan perusteet, kulttuurien välinen koulutus) sekä sosiaalisia tapahtumia, jotka mahdollistavat verkostoitumisen muiden oppilaiden kanssa. 

Opiskelijat aloittavat ensimmäisen lukukauden Reims-Champagne-Ardennen yliopistossa (URCA). Tämä yhteinen lukukausi tarjoaa heille monitieteisen tietopohjan ja yhteisen ymmärryksen maatalousresursseista ja niiden muuntamisesta biojalostusprosessien avulla.


Toinen lukukausi antaa opiskelijoille mahdollisuuden kehittää teknistä ja tieteellistä osaamistaan. Opiskelijat valitsevat joko keskittyvänsä taloustieteeseen AgroParisTechissä tai ns. Green Chemistry -periaatteisiin Tallinnan teknillisessä yliopistossa (TalTech). Molemmat opintolinjat käsittelevät arvoketjun kestävyyden arviointia.

7-päiväinen kesäkoulu järjestetään toisen lukukauden lopussa Tallinnassa. Se kokoaa yhteen kaikki ohjelman opiskelijat. Kesäkoulu sisältää monipuolista toimintaa, kuten vierailevia luentoja, siirrettävien taitojen koulutusta sekä yhden päivän työpajan Green Line -projekteista ja sosiaalisista aktiviteeteista.


Kolmas lukukausi tarjoaa erikoistumisen yhteen biotalouden keskeisistä bioteknologian lähestymistavoista: biomassatekniikka (AgroParisTech), bioprosessit (Liègen yliopisto) tai biopohjaiset tuotteet (Aalto-yliopisto).

Neljäs lukukausi on varattu diplomityölle. 

Valmistujaistilaisuus järjestetään Reims-Champagne-Ardennen yliopistossa Bioceb-viikon aikana elokuussa.


Aiheet

Opiskelijat valitsevat yhden ohjelman viidestä eri opintopolusta. Opiskelijan valinnasta riippuen hän opiskelee eri aiheita eri lukukausien aikana.

Aalto-yliopisto on mukana opintopoluilla 3 ja 5. Tarjoamme seuraavat kurssit:
Polymer Synthesis (5 ECTS)

Plant Biomass (5 ECTS)

Fibres and Fibre Products (5 ECTS)

Lignocellulose Chemistry (5 ECTS)

Cellulose-Based Fibers (Green Line project-3rd stage) (5 ECTS)

Polymer Blends and Composites (5 ECTS)

Menetelmät

Ohjelma on pedagogisesti innovatiivinen. Näkyvin esimerkki tästä on Green Line -projekti, jonka parissa opiskelijat työskentelevät koko ohjelman ajan. Projekti antaa heille mahdollisuuden sukeltaa todelliseen teollisuudessa löytyvään haasteeseen ja keksiä monialaisia ja innovatiivisia ratkaisuja. Projekti toteutetaan kansainvälisessä ryhmässä, jossa opiskelijat ovat vähintään kahdesta eri maasta ja voivat siten oppia arvostamaan erilaisten henkilöiden vahvuuksia ja taustoja. 

Ohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille vahvoja siirrettäviä taitoja, mukaan lukien projektinhallinta, kulttuurienvälisyys, sopeutumiskyky, ryhmätyö ja johtajuus. Opiskelijoiden itseluottamusta ja itsevarmuutta lisäävää toimintaa järjestetään eri tavoin. Tarjolla on useita mahdollisuuksia saada korvaamatonta käytännön kokemusta, kuten tutkimusta osana diplomityötä ja osallistumista muun muassa vierailulle biojalostamolla. Koko ohjelman aikana järjestetään erilaisia yhteisiä tapahtumia (perehdytysviikko, kesäkoulu, valmistujais- ja disseminaatiotilaisuus), jotka vahvistavat vahvaa opiskelijayhteisöä ja tiimihenkeä. Lisäksi ohjelma keskittyy myös opiskelijoiden henkilökohtaiseen kehitykseen vahvistamalla siirrettäviä taitoja, kuten projektinhallintaa, kulttuurienvälisyyttä ja luovuutta.

Kansainvälistyminen

Master’s Programme in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy on lähtökohtaisesti kansainvälinen. Opiskelijoilla on valmistuessaan opiskelu- ja elämänkokemusta vähintään kahdesta Euroopan maasta ja kolmesta eurooppalaisesta yliopistosta, kansainvälinen samanhenkisten ammattilaisten verkosto sekä 3 maisterintutkintoa arvostetuista yliopistoista. Opintoja tehdään monikulttuurisissa ryhmissä, joissa on hyvin eritaustaisia ihmisiä, joista jokainen tuo mukanaan ainutlaatuisen yksilöllisen taitonsa. 

Aalto-yliopisto on luonteeltaan kansainvälinen ja vastaanottaa vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita ulkomailta. Nämä opiskelijat liittyvät Aalto-yhteisöön opintojen lisäksi myös useiden vapaa-ajan tapahtumien, aktiviteettien ja juhlien kautta. Ohjelman hallinnoivat tahot, aktiiviset opiskelijatuutorit ja opiskelijatukipalvelut tukevat kansainvälisiä opiskelijoita pohjoismaiseen kulttuuriin sopeutumisessa ja toivottavat opiskelijat tervetulleiksi Suomeen.

Jatko-opintomahdollisuudet

Aallon Master’s Programme in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy on erinomainen pohja tohtoriopinnoille.

Uramahdollisuudet

Master’s Programme in Biological and Chemical Engineering for a Sustainable Bioeconomy antaa opiskelijoille mahdollisuuden luoda henkilökohtainen uraprofiili ja siten päästä erilaisiin työtehtäviin keskittyen esimerkiksi seuraaviin aiheisiin: kasviperäisten materiaalien hyödyntäminen tuotteissa, kemian ja biokonversion yhdistävien tuotteiden tai prosessien suunnittelu ja kehittäminen, tai uusien kestävien arvoketjujen perustaminen.

Valmistuneilla on lukuisia mahdollisuuksia sekä akateemiassa että teollisuudessa, sillä heillä on taitoja, jotka vastaavat todellista tarvetta monilla aloilla. Tiivis yhteistyö teollisuutta, tutkimusta ja korkeakouluja edustavien 19 kansainvälisen kumppanin kanssa mahdollistaa sujuvan siirtymän työelämään. Master's Thesis -tutkielman yhteydessä suoritetut harjoittelut antavat opiskelijalle mahdollisuuden kehittää taitojaan laboratoriotyössä. 

Aalto-yliopistossa on vakiintuneet urapalvelut, joiden kautta saat tukea työllistymiseen Suomessa ja ulkomailla. Aallon opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet löytää itseään kiinnostavat työpaikat valmistuessaan. Aallossa on myös aktiivinen yrittäjäyhteisö, joka voi toimia ponnahduslautana yrityksen perustamiseen.

Tutkimuksen painopisteet

Lisätietoa tutkimuksesta: https://www.aalto.fi/en/department-of-bioproducts-and-biosystems

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ohjelman kansainvälinen ja monitieteinen oppimisympäristö yhdistää kemiantekniikan, kestävän tuotesuunnittelun, biotekniikan ja materiaalitieteen tavalla, joka valmistaa opiskelijoita vastaamaan tämän päivän yhteiskuntien haasteisiin. Oppiminen tapahtuu monialaisissa tiimeissä, mikä lisää opiskelijoiden ymmärrystä eri tieteenaloista ja mahdollistaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan soveltamisen. Tämä aktivoi opiskelijat luomaan uusia kestäviä ratkaisuja kaupunki-, teollisuus- ja yritysympäristöön.

Aalto-yliopisto on tunnettu liiketalouden, taiteen, tekniikan ja tieteenalojen yhdistämisestä. Yliopiston vilkas kampus ja kurssien valinnanvapaus tuovat yhteen eri alojen opiskelijat. Tämä spontaani monitieteinen ympäristö synnyttää uusia ideoita, kokoaa ympärilleen harrastajia ja synnyttää ystävyyssuhteita, verkostoja ja silloin tällöin myös startuppeja.

Programme-specific admission requirements

Applications are submitted through the programme’s own application tool. For more details about the application and selection procedure, admission requirements and deadlines, please visit the Bioceb website.

Yhteystiedot

Kemian tekniikan korkeakoulu

[email protected]

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-biological-and-chemical-engineering-for-a-sustainable-bioeconomy-bioceb

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu