Koulutustarjonta

Human-Computer Interaction and Design - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) -maisteriohjelman Human-Computer Interaction and Design -pääaine on poikkitieteellinen ohjelma, jossa käyttäjäkeskeisyys asettaa käyttäjät suunnitteluprosessin keskiöön. Yhdistämällä inhimilliset näkökohdat teknologiaan ja liiketoimintaan luomme uusia tuotteita ja palveluita, joiden käytettävyys ja käyttäjäkokemus ovat erinomaiset.
Robot, cables and EIT logo

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

12.2.2024 – 11.4.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Perustieteiden korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Master’s Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) -maisteriohjelman Human-Computer Interaction and Design -pääaine on poikkitieteellinen ohjelma, jossa käyttäjäkeskeisyys asettaa käyttäjät suunnitteluprosessin keskiöön. Yhdistämällä inhimilliset näkökohdat (kognitiivisella, esteettisellä ja sensomotorisella tasolla) teknologiaan ja liiketoimintaan luomme uusia tuotteita ja palveluita, joiden käytettävyys ja käyttäjäkokemus ovat erinomaiset. Syntyvillä tuotteilla ja palveluilla on runsaasti kysyntää, mikä usein johtaa kaupalliseen menestykseen.

HCID toimii ponnahduslautana uusille tuotteille ja palveluille. Ohjelmassa opiskelija oppii suunnittelemaan ja määrittelemään, miten ihmiset vuorovaikuttavat ja elävät nykyaikaisen, jatkuvasti muuttuvan teknisen maailman kanssa.

ICT Innovation -ohjelmalla on erilaiset hakuajat ja valintamenettelyt kuin Aalto-yliopiston muilla maisteriohjelmilla. Lisätietoja opiskelijavalinnasta löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Ohjelman valitut opiskelijat ovat oikeutettuja apurahaan ja lukuvuosimaksuvelvollisia EIT Digital Master Schoolin maksu- ja apurahakäytäntöjen mukaisesti.

Opiskelijat eivät ole lukuvuosimaksuvelvollisia Aalto-yliopistolle tai oikeutettuja Aalto-yliopiston apurahoihin. Lisätietoa on saatavilla EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

Opintojen rakenne

EIT Digital Master School -ohjelmat ovat kaksoistutkinto-ohjelmia, joissa opiskellaan kahdessa eri yliopistossa kahdessa eri maassa. Opiskelija saa diplomi-insinöörin tutkinnon molemmista yliopistoista, joissa on opiskellut (kaksoistutkinto).

Kaksivuotisen ohjelman laajuus on 120 opintopistettä: 

 • pääaineopinnot (60 op) 
 • Innovation and Entrepreneurship -sivuaine (30 op) 
 • diplomityö (30 op)
Master's Programme in ICT Innovation

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, joten opiskelet kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja kahdessa eri maassa. Aalto-yliopisto tarjoaa HCID-opintoja sekä tutkinnon ensimmäistä että toista vuotta suorittaville opiskelijoille. Yliopistoluettelo löytyy kokonaisuudessaan EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.

Opintojen ensimmäinen vuosi on samanlainen kaikissa viidessä ensimmäisen vuoden HCID-opintoja tarjoavassa yliopistossa. Se koostuu seuraavien aiheiden kursseista: 

 • Introduction to Human-Computer Interaction (Johdanto ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutukseen) 
 • User-Centred Design Methods (Käyttäjäkeskeiset suunnittelumenetelmät) 
 • Programming of Interactive Systems (Vuorovaikutteisten järjestelmien ohjelmointi) 
 • Evaluation Techniques (Arviointimenetelmät) 
 • Multidisciplinary Design Project (Monialainen suunnitteluprojekti) 

Tärkeä osa ohjelmaa ovat myös Innovation and Entrepreneurship -kurssit (I&E).

Toisena opiskeluvuonna opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehdon jostakin seitsemästä toisen vuoden opintoja tarjoavasta yliopistosta. Aalto-yliopiston suuntautumisvaihtoehto on laitteiden väliseen vuorovaikutukseen liittyvä erikoistumisala Cross-Device Interaction. Sen kurssit käsittelevät erilaisia suunnittelu- ja käyttöliittymäkehitystekniikoita alkaen verkko- ja mobiilikehityksestä ja siitä edelleen perinteisen työpöytäkäyttöliittymän tuolle puolen, jossa vuorovaikutus on virtuaalista tai hyödyntää lisättyä todellisuutta. Ihmisen vuorovaikutuskyvyt ja -tavoitteet säilyvät pitkälti samoina, vaikka käytetyt vuorovaikutuslaitteet ja toteutusmenetelmät kehittyvät.  90-luvun varhaiset mobiilikoodiin (Java) liittyvät kokeilut ovat muuttuneet mukauttavaksi suunnitteluksi ja mobiililaitteet etusijalle asettavaksi tiedonkulutuksen kulttuuriksi.  Anturien, algoritmien ja tietokonegrafiikan kehityksen myötä odotamme lisätyn todellisuuden ja 3D-käyttöliittymien läpimurtoa kuluttajamarkkinoilla.

Lisätietoa ohjelmasta ja sen opetussuunnitelmasta löytyy englanniksi Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen.

Mobility map of HCID

Kansainvälistyminen

EIT Digital Master School -ohjelmat ovat luonteeltaan kansainvälisiä, koska opiskelu tapahtuu kahdessa eri yliopistossa kahdessa eri maassa. Ohjelma tarjoaa opiskelijoilleen syvällisen kokemuksen työskentelystä ja opiskelusta useissa maissa kansainvälisessä ympäristössä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tekniikan tohtorin tutkinto jollakin soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Ohjelmasta valmistuneet voivat työskennellä kansainvälisissä ja paikallisissa organisaatioissa sekä teknisissä että liiketoimintatehtävissä. Valmistuneiden uramahdollisuuksia: 

 • Käyttäjäkokemussuunnittelija (UX) tai vuorovaikutusmuotoilija 
 • UX-arkkitehti 
 • Käytettävyysinsinööri 
 • Vuorovaikutteisten järjestelmien kehittäjä 
 • Ergonomia-asiantuntija 
 • Liiketoiminnan kehittäjä 
 • Tuotepäällikkö 
 • Konsultti 

Monialaisen osaamisensa ansiosta HCID-ohjelmasta valmistuneet ovat haluttuja työntekijöitä avoimiin innovaatioympäristöihin, joissa eri näkökulmat (markkinat, käyttäjät, sosiaaliset näkökohdat, mediateknologiat) yhdistyvät. He voivat halutessaan työskennellä yrityksissä, jotka tarjoavat lisäarvoa tuottavia tuotteita ja palveluita, kuten peliyritykset, verkko-oppimisyritykset, web-kehittäjät ja viihdepalvelujen tarjoajat. Muita vaihtoehtoja ovat oman yrityksen perustaminen tuote- tai teknologiakehityksen, median, liiketoiminnan kehittämisen tai konsultointipalveluiden alalla.

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti konsortion korkeakoulujen laitoksilla tehtävään tutkimukseen, mukaan lukien Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen tutkimuksen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Lisätietoja alan kumppaneista löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivustolta.

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system, and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative ‘learning-by-doing’ curricula, international mobility and outreach.

EIT Digital Master School logo
EIT Digital is supported by the EIT, a body of the European Union.

Yhteystiedot

EIT Digital Master School

[email protected]

https://masterschool.eitdigital.eu/

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: