Koulutustarjonta

Cloud and Network Infrastructures - ICT Innovation (EIT Digital Master School), Master of Science (Technology)

Kun yhdistetyt laitteet ja suoratoistopalvelut ylikuormittivat verkkomme, pilvilaskenta tuli apuun. Nyt verkkojen niin kutsutun ”pilvistymisen” uskotaan aloittavan uuden älykkäiden yhteyksien aikakauden, mikä mahdollistaa kaiken teollisuus 4.0:n sovelluksista autonomisiin ajoneuvoihin, 5G:hen ja 6G:hen, lisättyyn todellisuuteen ja kaupunki-infrastruktuuriin.
Students in a library. Designed by pch.vector / Freepik

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

12.2.2024 – 11.4.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

EIT Digital Master Schooliin kuuluva Cloud and Network Infrastructures (CNI) on ainutlaatuinen ohjelma, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen näkemyksen kiinteisiin ja mobiiliverkkoihin sekä pilvilaskentaan ja yhdistää nämä aiheet innovaatioon ja yrittäjyyteen liittyvään sivuaineeseen.  Opiskelijat saavat syvällistä tietoa verkon hallinnasta, toiminnasta ja suunnittelusta sekä pilvipalvelu- ja käyttöönottomalleista, käyttöönottostrategioista ja sovellussuunnittelusta. Ohjelmassa keskitytään myös pilvilaskennan tulevaisuuden suuntiin esimerkiksi reuna- ja sumulaskennan sekä lohkoketjujen ja hajautettujen tilikirjasovellusten aloilla.

Ohjelmasta valmistuneilla on 

 • tietoa pilvilaskennan ja -palvelujen sekä niihin liittyvien sovellusten oikeudellisista ja yhteiskunnallisista näkökohdista sekä tietoa 5G- ja kiinteistä verkoista, mukaan lukien niiden arkkitehtuurit, infrastruktuurit ja toiminta 
 • valmiuksia tunnistaa pilvi- ja verkkokäyttöönoton lyhyen ja pitkän aikavälin seuraukset ja kykyä muuttaa nämä näkemykset yhteiskunnan ja ympäristön hyötyjä ja kestävyyttä edistäviksi ratkaisuiksi 
 • valmiuksia ymmärtää ja kehittää tulevien 5G- ja 6G-mobiiliteknologioiden ja -palveluiden potentiaalia 
 • liiketoiminnan kehittämisprosessin ymmärtämiseen ja toteuttamiseen liittyvää osaamista, ideointi ja liiketoimintamallien luominen mukaan lukien, 
 • kyky käyttää pilvipalvelujen ja verkkoinfrastruktuurien alan tietoja ja taitoja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja niiden toteuttamiseen 
 • kykyjä soveltaa huippuluokan teknologiaa ja tutkimusta pilvi- ja verkkoinfrastruktuureissa luodakseen uutta tietoa, ratkaisuja ja oivalluksia tällä alalla 
 • osaamista ymmärtää ja analysoida olemassa olevien järjestelmien innovatiivisten sovellusten vaatimuksia ja rajoitteita tutkimusongelmien ja -haasteiden luomiseksi 
 • kykyä viestiä teknisistä asioista alan ammattilaisille ja muille sekä osaamista työskennellä monialaisissa ja monikansallisissa tiimeissä ja ottaa vastuuta. 

ICT Innovation -ohjelmalla on erilaiset hakuajat ja valintamenettelyt kuin Aalto-yliopiston muilla maisteriohjelmilla. Lisätietoja opiskelijavalinnasta löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Ohjelmaan Master's Programme in ICT Innovation (EIT Digital Master School) - Cloud and Network Infrastructures hyväksytyt opiskelijat ovat oikeutettuja apurahaan ja lukuvuosimaksuvelvollisia EIT Digital Master Schoolin maksu- ja apurahakäytäntöjen mukaisesti.

Opiskelijat eivät ole lukuvuosimaksuvelvollisia Aalto-yliopistolle tai oikeutettuja Aalto-yliopiston apurahoihin. Lisätietoa on saatavilla ohjelman verkkosivuilta

Opintojen rakenne

EIT Digital Master School -ohjelmat ovat kaksoistutkinto-ohjelmia, joissa opiskellaan kahdessa eri yliopistossa kahdessa eri maassa. Opiskelija saa diplomi-insinöörin tutkinnon molemmista yliopistoista, joissa on opiskellut (kaksoistutkinto). 

Kaksivuotisen ohjelman laajuus on 120 opintopistettä: 

 • pääaineopinnot (60 op) 
 • Innovation and Entrepreneurship -sivuaine (30 op) 
 • diplomityö (30 op) 
Master's Programme in ICT Innovation

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, joten opiskelet kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja kahdessa eri maassa. Aalto-yliopisto tarjoaa CNI-opintoja sekä tutkinnon ensimmäistä että toista vuotta suorittaville opiskelijoille. Yliopistoluettelo löytyy kokonaisuudessaan EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta

CNI-opintojen ensimmäinen vuosi on samanlainen kaikissa yliopistoissa, joissa peruskurssit ovat: 

 • internet-protokollat ja -algoritmit 
 • pilvilaskenta 

Vapaasti valittavat ja pakolliset kurssit tarjoavat yliopistossa paikallista tietoa, joka täydentää yhteistä perustaa. Tärkeä osa ohjelmaa ovat myös Innovation and Entrepreneurship -kurssit (I&E). 

Toisena opiskeluvuonna opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehdon jostakin toisen vuoden opintoja tarjoavasta yliopistosta. Aalto-yliopiston suuntautumisvaihtoehto on Mobile Networking and Cloud Services. Kursseilla käsitellään mobiiliverkkojen ja pilvipalvelujen suunnittelun ja analysoinnin teoreettisia ja käytännöllisiä näkökohtia. 

Lisätietoa ohjelmasta ja sen opetussuunnitelmasta löytyy englanniksi Opiskelijan oppaasta. Kursseihin saattaa tulla joitakin muutoksia lukuvuosiksi 2024–2026 — uudet opetussuunnitelmat julkaistaan huhtikuussa 2024, jolloin nekin tulevat nähtäville Opiskelijan oppaaseen

Kansainvälistyminen

EIT Digital Master School -ohjelmat ovat luonteeltaan kansainvälisiä, koska opiskelu tapahtuu kahdessa eri yliopistossa kahdessa eri maassa. Ohjelma tarjoaa opiskelijoilleen syvällisen kokemuksen työskentelystä ja opiskelusta useissa maissa kansainvälisessä ympäristössä. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa valmiudet jatkaa tohtoriopintoihin (tekniikan tohtorin tutkinto jollakin soveltuvalla alalla). 

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä kansainvälisissä ja paikallisissa organisaatioissa sekä teknisissä että liiketoimintatehtävissä. Tyypillisiä tehtävänimikkeitä ovat: 

 • Verkkosuunnittelija (Network Designer) 
 • ICT-päällikkö 
 • Cloud CTO 
 • Pilviohjelmistotekniikan asiantuntija 
 • Pääohjelmistokehittäjä 
 • Liiketoiminnan kehittäjä 
 • Tuotepäällikkö 
 • Konsultti 

Monialaisen osaamisensa ansiosta tutkinnon suorittaneet ovat haluttuja työntekijöitä avoimiin innovaatioympäristöihin, joissa eri näkökulmat (markkinat, käyttäjät, sosiaaliset näkökohdat, mediateknologiat) yhdistyvät. Heidän on löytää töitä lisäarvoa tuottavia tuotteita ja palveluita tarjoavista yrityksistä, joita ovat esimerkiksi telelaiteyritykset, verkkokaupan tarjoajat, verkko-oppimisyritykset, web-kehittäjät ja pilvipalvelujen tarjoajat.  Muita vaihtoehtoja ovat oman yrityksen perustaminen tuote- tai teknologiakehityksen, median, liiketoiminnan kehittämisen tai konsultointipalveluiden alalla.

Ohjelmasta valmistuneet osaavat: 

 • hallinnoida ja edistää (avoimia) innovaatio- ja yrittäjyyshankkeita ja 
 • kehittyä myöhemmin johtotehtäviin, koska he ovat asiantuntijoita, joilla on maailmanlaajuinen käsitys monimutkaisista tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmistä ja -palveluista sekä niiden vaikutuksista yrityksiin. 

Ohjelman aiheisiin liittyvän jatkotutkimuksen kautta opiskelijat voivat myös päätyä tutkijoiksi ja akateemiselle uralle. 

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman opinnot liittyvät läheisesti konsortion korkeakoulujen laitoksilla tehtävään tutkimukseen, mukaan lukien Aalto-yliopiston tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitoksen tutkimuksen.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Lisätietoja alan kumppaneista ja yhteistyöstä löytyy EIT Digital Master Schoolin verkkosivustolta

Miten haen?

Katso lisätietoa hakemisesta EIT Digital Master Schoolin verkkosivuilta.
 

Get to know us

Three happy students in overalls in the Aalto University metro entrance

Opiskelu Aallossa

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Koulutamme muutoksentekijöitä ratkaisemaan yhteiskunnan suuria haasteita ja luomaan hyvinvointia.

The EIT Label is a quality seal awarded by the European Institute of Innovation and Technology (EIT) to a KIC educational programme that has been assessed positively by the EIT on the implementation of the EIT Quality Assurance and Learning Enhancement (EIT QALE) system, and the application of specific quality criteria with focus on the EIT Overarching Learning Outcomes (EIT OLOs), robust entrepreneurship education, highly integrated, innovative ‘learning-by-doing’ curricula, international mobility and outreach.

EIT Digital Master School logo
EIT Digital is supported by the EIT, a body of the European Union.

Yhteystiedot

EIT Digital Master School

[email protected]

https://masterschool.eitdigital.eu/

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: