Koulutustarjonta

European Mining Course, Master of Science (Technology)

Mineraalipohjaisten materiaalien tarve kasvaa maailmanlaajuisesti, liittyen osittain uuteen vihreään tekniikkaan. Tuulivoimaloiden ja sähköajoneuvojen kaltaiset sovellukset tarvitsevat perinteisiä metalleja, mutta myös monia high-tech-metalleja, jotka tukevat ympäristöystävällistä tulevaisuutta. Metallien uudelleenkäyttö on tärkeä osa materiaalisykliä, mutta se ei tyydytä metallien kasvavaa kysyntää. Mineraaleja on louhittava maan kuoresta pitkälle tulevaisuuteen. European Mining Course-ohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joilla on laaja-alaiset taidot sekä kyvyt vastata tähän tarpeeseen.
People wearing helmets and examining a tunnel wall

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

15.1.2024 – 29.2.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Raaka-aineiden turvallinen, ympäristöystävällinen ja kustannustehokas tarjonta on välttämätöntä vauraalle globaalille yhteiskunnalle. Tämän teollisuusalan on vastattava nykypäivän ja tulevaisuuden haasteisiin tutkimuksen ja kehityksen avulla.

Mineraaliteollisuuden kasvaessa tarve kasvaa myös uudelle henkilöstölle, jolla on asiantuntemusta kaivostoiminnasta ja mineraalien käsittelystä ja kierrätyksestä. Tulevilta asiantuntijoilta ja johtajilta vaaditaan vahvaa tietämystä ja taitoja monilla tekniikan aloilla – insinöörien on esimerkiksi kyettävä ottamaan huomioon ympäristövaikutukset suunnittelu- ja tuotantovaiheissa. European Mining Course-ohjelman tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joilla on nämä taidot sekä kyvyt, joita tarvitaan työskentelyyn kansainvälisessä ja monitieteellisessä ympäristössä.

Ohjelman tarkoituksena on tuottaa tulevia päätöksentekijöitä ja suunnannäyttäjiä mineraaliresurssien ja niihin liittyvän tekniikan alalle. Ohjelma perustuu osallistuvien yliopistojen resurssitekniikan asiantuntemukseen. EMC:n painopisteenä on tarjota huipputeknistä koulutusta taloudellisesti ja ekologisesti kestävien järjestelmien ja teknologioiden avulla.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Katso tarkemmat tiedot ohjelman sivuilta kohdasta Scholarships and Fees.

Opintojen rakenne

European Mining Course on kansainvälisessä yhteistyössä toteutettu maisteriohjelma kolmen Euroopan johtavan kaivos- ja resurssitekniikan yliopistojen välillä: Aalto-yliopisto (Suomi), Montanuniversitat Leoben (MUL, Itävalta) ja RWTH Aachen University (Saksa). Ohjelma on rakennettu näiden yliopistojen vahvuuksille ja asiantuntemusta täydentäville alueille geotieteiden opinnoissa ja tutkimuksessa.

Kahden vuoden EMC-maisteriohjelman aikana opiskelijat opiskelevat kaikissa kolmessa yliopistossa, yhden lukukauden (30 ECTS) kussakin. Viimeinen lukukausi on varattu diplomityöhön, joka voidaan suorittaa missä tahansa kolmesta yliopistosta tai teollisuudessa, mutta kaikkien kolmen yliopiston valvonnassa. Yksityiskohtaisen opetussuunnitelman löydät täältä.

EMC-ohjelmaan kuuluvat kurssit on antavat laaja-alaista osaamista. Ohjelma tarjoaa ainutlaatuisen opetussuunnitelman, joka sisältää kaivostekniikan, mineraalien käsittelyn, kierrätyksen, yritys- ja taloustieteen, hallinnan ja turvallisuusasioiden kurssit. Ekskursioita ja vierailuja järjestetään yhdessä teollisuuskumppaneiden kanssa täydentämään luento-opetusta. Tehtävät ja tapaustutkimukset perustuvat todelliseen dataan ja toteutetaan ryhmätöinä.

European Mining Course

Suuntautumisvaihtoehdot

Tämä maisteriohjelma on kokonaisuus, jonka kaikki opiskelijat suorittavat yhdessä. Diplomityö (mahdollisesti teollisessa yhteistyössä) on mahdollisuutesi erikoistua ja diplomityön aiheesta riippuen valmistua joko insinööritieteiden tai kemian tekniikan korkeakoulusta.

Kansainvälistyminen

Aalto-yliopisto on luonnostaan kansainvälinen: vastaanotamme joka vuosi tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. Monimuotoinen Aalto-yhteisö kokoontuu opintojen lisäksi vapaa-ajan tapahtumissa, harrastuksissa ja juhlissa ympäri kampusta. Koulutusohjelmien johtajat, opiskelijatuutorit ja opiskelijapalvelut tekevät kaikki osansa toivottaakseen kansainväliset opiskelijat tervetulleiksi Suomeen.

European Mining Courses on suunnattu sekä kolmen partneriyliopiston omille opiskelijoille että kansainvälisille hakijoille. Se on kansainvälinen yhteistutkinto-ohjelma, johon sisältyy pakollinen liikkuvuus. Tämä tarkoittaa, että kaikki opiskelijat opiskelevat kolmessa eurooppalaisessa yliopistossa ja kolmessa eri maassa. Kun kaikki tutkintovaatimukset täyttyvät, opiskelijat saavat kolme tutkintotodistusta, yhden jokaiselta yliopistolta.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutusohjelmasta valmistuneet saavat Aalto-yliopistosta diplomi-insinöörin tutkinnon, joka antaa erinomaisen pohjan jatko-opinnoille ja edelleen tutkijatohtorin tehtäviin Aalto-yliopistossa tai kansainvälisesti. Lisäksi opiskelija saa vastaavat tutkinnot RWTH Aachenista ja Montauniversität Leobenista, minkä ansiosta opiskelijan kansainväliset jatko-opinto- ja uramahdollisuudet laajenevat entisestään.

Uramahdollisuudet

Kaivos- ja mineraalitekniikan ammattilaisten maailmanlaajuisen kysynnän vuoksi EMC:stä valmistuneiden uramahdollisuudet ovat lupaavat. Mineraalivarat muodostavat merkittävän osan Suomen kansallisvarallisuudesta. Valmistuneet työskentelevät teollisuudessa, valtion organisaatioissa ja tutkimuslaitoksissa. He sijoittuvat avaintehtäviin tutkimuksesta, opettamisesta ja konsultoinnista johtamiseen, suunnitteluun, projektisuunnitteluun ja valvontaan. Heidän kokemuksensa kansainvälisessä ryhmässä ja ympäristössä työskentelystä tekee heistä houkuttelevia ehdokkaita kansainvälisille yrityksille ympäri maailmaa. Ohjelmalla on vahva teollisuuden tuki sekä laaja ja aktiivinen alumniverkosto.

Tutkimuksen painopisteet

EMC-opiskelijat pääsevät työskentelemään alan johtavien asiantuntijoiden kanssa, kuten:

  • Aalto-yliopisto: prof. Mikael Rinne (insinööritieteiden korkeakoulu) ja prof. Rodrigo Serna (kemian tekniikan korkeakoulu)
  • RWTH Aachen: prof. Bernd Lottermoser
  • Montauniversität Leoben: prof. Nikolaus Sifferlinger

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

European Mining Course -ohjelmalla on pitkä historia, joka juontaa juurensa vuoteen 1996 ja on käynyt läpi monet kehitysvaiheet. Ohjelma on toiminut läpi vuosien tiiviinä partneriyliopistojen yhteistyönä vahvalla teollisuuden tuella. EMC-alumniverkosto on kasvanut vuosien saatossa yli 800 jäseneen. Tukemaan mineraalitekniikan diplomi-insinööriopiskelijoiden koulutusta perustettiin vuonna 1999 Federation of European Mineral Programs (FEMP), jonka verkostoon liittyi 35 yritystä ja instituutiota 12 maasta kolmelta mantereelta. FEMP tukee edelleen EMC-opiskelijoita myöntämällä stipendejä ja tarjoamalla yhteyksiä teollisuuteen.

Hakuohjeet saatavissa vain englanniksi!

Admission 2024

The admission to European Mining Course is organised once a year. The application period for studies beginning in the autumn of 2024 runs from 15 January to 29 February 2024 (3 pm, GMT +2).

Admission Timeline

15 January 2024 at 9.00 (9 am, GMT +2) Application period starts and online application form opens
29 February 2024 at 15.00 (3 pm, GMT +2) Application period ends and online application form closes
7 March 2024 at 15.00 (3 pm, GMT +2) Deadline for application documents to be uploaded to application form
Mid-April Admissions results are published
May (within 14 days of releasing admission results) Deadline for accepting the offer of admission (study place)
16 May 2024 at 15.00 (3 pm, GMT +2) Attested physical copies of degree documents (for those who have graduated) must be received at Aalto University School of Engineering Learning Services
31 July 2024 Deadline to graduate for applicants who applied with an incomplete degree
15 August 2024 at 15.00 (3 pm, GMT +3) Deadline for a certified copy of the degree certificate to arrive at School of Engineering Learning Services (for applicants conditionally admitted with an incomplete degree)
26 August 2024 Studies begin with the orientation week at Aalto University

Who can apply

How to apply

The application period for studies beginning in the autumn of 2024 runs from 15 January to 29 February 2024 at 15.00 (GMT +2).

The application consists of an electronic application form and a set of required application documents. Read the instructions for required application documents carefully.

Fill in the online application form in the Studyinfo.fi system during the application period. You can edit your application form within the application period. Application period ends 29 February 2024 at 15.00 (GMT +2). Late applications are not considered.

All application documents must be uploaded to your application form before 7 March 2024 at 15.00 (GMT +2). The deadline cannot be extended. Documents submitted after the deadline will not be considered in any circumstances; the final deadline is the same for all applicants.

Admission Services reviews your application and the required documents for the general eligibility requirements. Only eligible applications proceed for the academic evaluation. Incomplete applications will be rejected.

Instructions for application documents

Carefully scan the original documents in colour and save the files in PDF format.

Scan the documents in the correct orientation so that a horizontal document is displayed horizontally, and a vertical document is displayed vertically. Make sure that the scanned document is readable. If you use the camera of your mobile phone, we recommend taking the photo close to a window with sufficient daylight.

Name the files as instructed (e.g. Transcript-lastname-firstname).

Upload the documents separately to the correct sections provided for each document on your application form.

Language requirements

No other methods of demonstrating English language skills than those listed below are accepted. Applications without the required proof of language proficiency will be rejected.

Scholarships and fees

European Mining Course students follow the local tuition fee and possible scholarship policy of each university where they physically study.

Evaluation criteria

Only the applicants who meet the general eligibility criteria for master's studies (see General eligibility) and who have submitted all the obligatory application documents are evaluated and ranked according to the evaluation criteria listed here.

The best applicants will be selected based on the joint evaluation of all the criteria below. The programme does not have a minimum quota to be fulfilled, and not all eligible applicants will necessarily be admitted.

Admission results

The admissions results will be published in mid-April 2024. The applicants will receive an email notification once the results are published. Admitted applicants will receive an official electronic acceptance letter by email.

The admitted applicant must accept the admission offer at the latest by the given deadline. Instructions are sent by email. The admission offer will be cancelled if the applicant does not accept the admission offer by the deadline.

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu

Oppimispalvelut

[email protected]

Mikael Rinne

Professori, koulutusohjelman johtaja

[email protected]

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Lisätietoja hakumenettelystä, pakollisista hakudokumenteista ym.

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: