Koulutustarjonta

Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials), Master of Science (Technology)

Opiskelija ymmärtää koko raaka-aineiden arvoketjun ja luo ajattelutavan kestävään kehitykseen keskittyvälle innovaatiolle ja yrittäjyydelle. Ohjelma kattaa seuraavat teemat: myrkyllisten tai kriittisten materiaalien korvaaminen tuotteissa ja suorituskyvyn optimoimiseksi, materiaaliketjun optimointi tuotteiden elinkaaren loppuvaiheessa sekä kiertotalouden tuote- ja palvelusuunnittelu.
Image of a turbine in the mountains

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

2.11.2023 – 26.2.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Kemian tekniikan korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Advanced Materials for Innovation and Sustainability (AMIS) -ohjelmassa opiskelijat ymmärtävät raaka-aineiden kokonaisarvoketjun ja luovat kestävään kehitykseen keskittyvän ajattelutavan innovaatioon ja yrittäjyyteen. Ohjelma kattaa seuraavat teemat: kriittisten tai myrkyllisten materiaalien korvaaminen tuotteissa ja suorituskyvyn optimoimiseksi, materiaaliketjun optimointi käytöstä poistetuille tuotteille sekä tuote- ja palvelusuunnittelu kiertotaloudelle.

Opiskelijoiden liikkuvuus on olennainen osa tätä ohjelmaa, ja opiskelijat opiskelevat kahdessa konsortion kumppaniyliopistossa. Kaksivuotisen ohjelman päätyttyä opiskelijat saavat kaksoistutkinnon.

Grenoble INP koordinoi hakuprosessia ohjelmaan.

Mikäli sinulla on kysyttävää hakuprosessista, käy ohjelman verkkosivustolla osoitteessa https://amis-master.eitrawmaterials.eu/ ja ota yhteyttä koordinoivaan yliopistoon.

Opetuskieli

Huom! Hakukohteen opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

*EU/ETA:n ulkopuoliset kansalaiset: 8000 € / lukuvuosi

**EU/ETA-maat: 1000 € / lukuvuosi

Paikalliset opiskelijat: 0 € (= Kandidaatin tutkinto Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulussa)

Lisätietoja ohjelman maksuista ja apurahoista löytyy ohjelman verkkosivustolta.

Opintojen rakenne

Master's Program in Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials) sisältää yhteensä 120 opintopistettä. Kaksivuotinen ohjelma koostuu:

  • Pää- ja sivuaineopinnot (90 op)
  • Diplomityö (30 op)

Lisätietoja ohjelman sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löytyy Opiskelijan oppaasta.

Master's Programme in Advanced Materials for Innovation and Sustainability AMIS (EIT Raw Materials)

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelma on kaksoistutkinto-ohjelma, mikä tarkoittaa, että opiskelijat suorittavat opintojaan kahdessa eurooppalaisessa yliopistossa ja maassa. Ohjelmassa on integroitu tekninen sisältö (tekninen pääaine) ja liiketoimintasisältö (Innovation & Entrepreneurship – I&E minor).

I&E-moduuli on yhteinen kaikille ohjelmille. Olennainen osa toisen vuoden opintoja on diplomityö (30 op).

Kaksoistutkinto-ohjelman toteuttavat yliopistot ovat alansa johtavia Euroopassa. Opiskelijat voivat valita ensimmäisen (sisääntulo, entry) ja toisen (poistumis-, exit) vuoden yliopistoista. Jokaisella yliopistolla on oma erikoistumisalueena, joista opiskelijat voivat valita oman toisen vuoden ammatillisen erikoistumisalueensa. AMIS-ohjelman opintojen kautta opiskelijoista tulee raaka-aineiden, erityisesti kestävien toiminnallisten materiaalien asiantuntijoita. Samalla he saavat kokonaisvaltaisen näkemyksen arvo- ja prosessiketjusta.

  • Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana (joko TU Darmstadtissa Saksassa tai Grenoble Institute of Technologyssa Ranskassa) opiskelijat kehittävät taitojaan ja tietojaan, joiden avulla he pääsevät nopeasti materiaalitieteen ja yrittäjyyden asiantuntijoiksi. He saavat uusinta tietoa toiminnallisesta ja sovelletusta materiaalitieteestä (esim. faasimuutoksesta, rakenteesta, mikrorakenteesta ja ominaisuuksista) sekä yritysten ja yrittäjyyden perusperiaatteista ja käsitteistä. Vuoden päättää kesäkoulu yhdessä kaikkien muiden AMIS-opiskelijoiden kanssa sekä alan harjoittelu.
  • Toinen opintovuosi suoritetaan joko Aalto-yliopistossa, TU Darmstadtissa Saksassa, Grenoble Institute of Technologyssa tai Bordeaux'n yliopistossa Ranskassa, Liègen yliopistossa Belgiassa tai Riian yliopistossa Latviassa. Toisena opiskeluvuonna opiskelijat hankkivat syvällisen ymmärryksen joistakin nanofysiikan, nanomateriaalien ja funktionaalisten materiaalien asiantuntija-aiheista. Aalto-yliopiston erikoistumisala on Nanomaterials and Interfaces: Advanced Characterization and Modeling.

Aalto-yliopistossa suoritettavan pääaineen nimi on Nanomaterials and Interfaces: Advanced Characterization and Modeling.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä ja opetussuunnitelmasta löydät Opiskelijan oppaasta.

Kansainvälistyminen

Maisteriohjelma Advanced Materials for Innovation and Sustainability (EIT Raw Materials) on kansainvälinen. Opiskelijoilla on valmistuttuaan opiskelu- ja elämänkokemusta vähintään kahdesta eri yliopistosta. Opintoja tehdään monikulttuurisissa ryhmissä, joissa on hyvin eritaustaisia ihmisiä, joista jokainen tuo mukanaan ainutlaatuisen yksilöllisen taitonsa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ohjelma tarjoaa kelpoisuuden jatko-opintoihin.

Uramahdollisuudet

Eurooppa on yksi johtavista materiaalitieteen alueista. Tilastot osoittavat, että korkeasti koulutetuille alan insinööreille ja tutkijoille on tarvetta työelämässä. AMIS-tutkinnon suorittaneiden uravaihtoehtoja ovat muun muassa akateeminen ura tai ura teollisuudessa raaka-ainealalla.

AMIS-ohjelman teollisia kumppaneita ovat Arcelor Mittal, CEA, Fraunhofer ja IMEC.

Tutkimuksen painopisteet

Lisätietoa tutkimuksesta: https://www.aalto.fi/en/department-of-chemistry-and-materials-science 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on tunnettu liiketalouden, taiteen, tekniikan ja tieteen tieteenalojen yhdistämisestä. Yliopiston vilkas kampus ja valinnaisten opintojaksojen valinnanvapaus tuovat eri alojen opiskelijat saman katon alle. Tämä spontaani monitieteinen ympäristö synnyttää uusia ideoita, kokoaa ympärilleen harrastajia ja synnyttää ystävyyssuhteita, verkostoja ja aina silloin tällöin myös startup-yrityksiä.

A text logo for Amis
An image explaining all the partner universities of the programme

Admission to the AMIS programme

The AMIS programme has separate application periods and admission procedure. Further information on the admission is available on the programme website (amis-master.eitrawmaterials.eu/).

European institute of innovation and technology logo
EU funded EIT logo 2020

Yhteystiedot

Kemian tekniikan korkeakoulu

[email protected]

https://www.aalto.fi/en/programmes/masters-programme-in-advanced-materials-for-innovation-and-sustainability-amis-eit-raw-materials

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: