Koulutustarjonta

Smart Systems Integrated Solutions SSIs, (Erasmus Mundus), Master of Science (Technology)

Smart Systems Integrated Solutions eli SSIs on kaksivuotinen maisteritason yhteistutkinto-ohjelma, jossa opiskelijat liikkuvat joustavasti Aalto-yliopiston, University of South-Eastern Norwayn (USN) ja Budapest University of Technology and Economicsin (BME) välillä. Ohjelma tarjoaa innovatiivisen, integroidun ja kokonaisvaltaisen opetussuunnitelman kautta johtavaa akateemista asiantuntemusta älykkäiden järjestelmien ja mikrojärjestelmätekniikan aloilla. Maisteriohjelmaan sisältyy myös yrittäjyyttä, teollisia ja henkilökohtaisia kehityshankkeita sekä kieli- ja kulttuuriopintoja.
SSIs is a continuation of the Erasmus Mundus SSI+ programme (2017-2020)

Tutkinto:

Diplomi-insinööri

Hakuaika:

1.11.2023 – 10.1.2024

Opetuskieli:

englanti

Kesto:

2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Soveltuva alempi korkeakoulututkinto

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Sähkötekniikan korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Smart Systems Integration on monitieteellinen ala, joka edellyttää useiden insinööritieteiden yhteistyötä. Sähkötekniikan aiheet painottuvat sulautettuihin järjestelmiin, elektroniikkaan, signaalinkäsittelyyn, ja luotettavuuteen. Siihen sisältyy myös materiaalien ja mikrosysteemien mekaniikkaa sekä suunnittelua monifysikaalisen mallinnuksen avulla. Biotekniikan aiheet ovat ratkaisevan tärkeitä biolääketieteellisten älykkäiden järjestelmien opetuksessa, ja mikro-/ nanojärjestelmien valmistuksessa korostuu materiaalitekniikka. Älykkäiden järjestelmien onnistuneen tuotannon kannalta on myös ratkaisevan tärkeää suunnitella, koota ja integroida nämä tekniikan eri osat järjestelmätasolla.

SSIs-ohjelman tärkeimmät osaamistavoitteet ovat:

  • Kehittynyt tietämys mikrosysteemitekniikasta, mikroelektroniikasta, toiminnallisesta ja fyysisestä integraatiosta sekä anturi-IC järjestelmätason suunnittelusta ja ohjelmoinnista
  • Kyky määrittää, suunnitella ja toteuttaa älykäs järjestelmä, jonka tarkoituksena on ratkaista jokin monitahoinen käytännön ja teoreettinen ongelma
  • Laaja tietämys alan huippututkimuksesta sekä tuotekehityksen painopistealueista
  • Kriittinen ajattelu ja arviointi sekä tarvittavien analysointivälineiden, menetelmien, mallien ja laskelmien itsenäinen valinta
  • Siirrettävät taidot kuten yrittäjyys, tieteellinen kirjoittaminen, kommunikaatio, yhteistyö ja johtaminen poikkitieteellisessä, monikulttuurisissa ja kansainvälisissä tiimeissä.

Opetuskieli

Master’s Programme in Smart Systems Integrated Solutions -maisteriohjelman opetuskieli on englanti.

Lukuvuosimaksut ja apurahat

Opiskelijoiden itse maksamat osallistumiskustannukset (lukuvuosimaksut) ovat:

4 250 euroa/lukuvuosi (EU-kansalaiset)

8 500 euroa/lukuvuosi (EU:n ulkopuoliset hakijat)

SSIs-ohjelmassa tarjotaan apurahoja kumppanimaista ja ohjelmamaista tuleville hakijoille. Kaikki hakijat ovat automaattisesti mukana Erasmus+-apurahan harkintaprosessissa, ja apurahat myönnetään parhaille hakijoille opintomenestyksen ja työkokemuksen perusteella. Tarkemmat tiedot ohjelman verkkosivuilta.

Opintojen rakenne

120 opintopisteen SSIs-maisteriohjelma suoritetaan neljän lukukauden aikana. Opiskelijat viettävät yhden lukukauden kussakin ohjelman kolmesta yliopistosta, minkä jälkeen diplomityö tehdään yhden osallistujayliopiston valvonnassa. Ohjelmaan osallistuvat Aalto-yliopisto, University of South-Eastern Norway (USN) ja Budapest University of Technology and Economics (BME). Ohjelman rakenteesta, aikatauluista, opintopoluista ja moduuleista löytyy yksityiskohtainen kuvaus ohjelman verkkosivuilta.

Master’s Programme in Smart Systems Integrated Solutions

Lue opiskelijoiden kokemuksia

Student Arsam Ali at the Aalto University campus in Otaniemi.

Arsam Ali: Smart Systems Integrated Solutions -maisteriohjelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia

Arsam ihastui Aalto-yliopiston akateemiseen yhteisöön ja opiskelijakulttuuriin sekä Suomen luontoon.

Uutiset

Suuntautumisvaihtoehdot

Ohjelman opiskelija opiskelevat ensimmäisen lukuvuoden Aalto-yliopistossa, toisen University of South-Eastern Norway -yliopistossa ja kolmannen Budapest University of Technology and Economics -yliopistossa. Neljäntenä lukukautena opiskelijat tekevät diplomityönsä yhdessä kolmesta yliopistoista.

Kansainvälistyminen

Ohjelma on yhteistutkinto-ohjelma, missä opiskellaan kolmessa yliopistossa ja kolmessa eri maassa. Opiskeluympäristö on hyvin kansainvälinen, ja opiskelu tapahtuu monikulttuurisissa ryhmissä.

Aalto-yliopisto on kansainvälinen yliopisto, jonne tulee vuosittain tuhansia tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa. Opiskelijat pääsevät osaksi monimuotoista Aalto-yhteisöä paitsi opintojensa myös kampuksella järjestettävän vapaa-ajan toiminnan ja tapahtumien sekä juhlien kautta. Aktiivisen tutoroinnin ja opiskelijoille tarjottavien tukipalveluiden ansiosta kansainväliset opiskelijat pääsevät osaksi pohjoismaista kulttuuria ja tuntevat olonsa kotoisaksi Suomessa.

Jatko-opintomahdollisuudet

Maisteriohjelma antaa erinomaiset valmiudet tohtoriopintoihin (tekniikan tohtorin tutkinto jollain soveltuvalla alalla).

Uramahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneilla on erinomaiset uramahdollisuudet julkisella ja yksityisellä sektorilla, koska tulevaisuus on autonomisten järjestelmien aikaa ja teknologinen kehitys etenee harppauksin. Ohjelmalla on tiiviit yhteydet alan teollisuuteen, ja kurssiprojektien, harjoittelujen, tutkimuksen tai opinnäytetöiden avulla opiskelijat voivat luoda hyviä kontakteja työllistymistä varten. Lisäksi tutkinnon suorittaneilla on kaikki yrittäjyyteen tarvittavat taidot, joten myös oman yrityksen perustaminen ja kehittäminen on hyvä mahdollisuus.

Aalto-yliopistolla on vakiintuneet urapalvelut, jotka auttavat työllistymään Suomeen ja ulkomaille. Aalto-yliopiston opiskelijat löytävät yleensä helposti hyviä työtehtäviä valmistumisensa jälkeen. Aalto-yliopistossa on myös erittäin aktiivinen yrittäjyyskulttuuri, joka toimii ponnahduslautana uusille yrityksille. Jos taas olet kiinnostunut tutkijan urasta, SSIs-maisteriohjelma antaa hyvän pohjan tohtorikoulutukseen hakeutumiseen ja postdoc-tutkijan työhön.

Tutkimuksen painopisteet

Sähkötekniikan ja automaation laitos tarjoaa erinomaista koulutusta ja korkealaatuisia tutkimusolosuhteita, joissa tutkijat ja insinöörit kehittävät yhdessä uusia menetelmiä, laitteita ja järjestelmiä sähköjärjestelmien ja energian muuntamisen, ohjauksen, robotiikan ja autonomisten järjestelmien sekä terveysteknologian aloilla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aalto-yliopisto on arvioitu yhdeksi maailman parhaista yliopistoista yritysten kanssa tehtävän yhteistyön osalta. Meiltä valmistuneena alumnina pääset hyödyntämään verkostojamme. Aalto Industrial Internet Campus tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua muiden teknisten alojen opiskelijoiden ja nimekkäiden yrityskumppaneidemme kanssa.

Yhteystiedot

Sähkötekniikan korkeakoulu

Hakuprosessiin ja yleisiin hakudokumentteihin liittyvissä kysymyksissä tutustu ensin ohjelmasivuun: https://ssi-master.eu/application/. Ohjelman sisältöön ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä [email protected].

[email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: