Services

Lärartjänster

Aalto-universitetets lärartjänster är en del av lärandetjänster och utvecklar undervisningens och studieadministrationens digitala tjänster och erbjuder relaterat stöd. Teamet för lärartjänster stöder undervisningen och inlärningen samt informationshanteringen kring det. Utöver lärare består kunderna av personal vid lärandetjänster och studerande. Teamet gör både utvecklings- och underhållningsarbete. En central del av arbetet relaterar även till undervisning och stödjande av relaterad info.
Looking at course information on MyCourses

Vi stödjer

  • undervisningspersonalen i undervisning och akademisk handledning
  • hela Aalto-universitetsgemenskapen med studieinformationssystemet
  • personalen med valet och användningen av de lämpliga informationssystemen

Vi utvecklar och underhåller

  • undervisningen och digitala tjänster som är relaterade till undervisningen och inlärningen i samarbete med bland annat universitetets IT-tjänster
  • nya undervisningsutrymmen till Lärcentret och studerandehubbarna

Högklassiga, gemensamma och enhetliga tjänster

Teamet har bundit sig till att främja enhetligheten av tjänsterna och systemen vid Aalto-universitetet. Systemen som underhålls enhetligt utvecklas konstant och är säkra och fungerande. 

Teamet kan kontaktas då man vill utveckla undervisningen eller erbjuda nya digitala lösningar för studerande. 

Logga in för att se teamets kontaktuppgifter

Servicechef

Sanna Pihlajaniemi

Palvelupäällikkö

Kontaktuppgifter

Teamets gemensamma e-postadress är opit-esupport at aalto.fi. Stödmeddelanden riktas till systemspecifika serviceadresser som hittas på systemens presentationssida.

Systemens användaranvisningar hittas på opit.aalto.fi.

Ytterligare information om teamet hittas på Aalto People-tjänsten.

 

Teacher Services at Aalto People (extern länk)

More information about the services offered by the team and the team members in the Aalto People system.

Looking at course information on MyCourses

Digitala lärartjänster och studieinformationssystem

Aalto-universitetets lärartjänster är en del av lärandetjänster och utvecklar undervisningens och studieadministrationens digitala tjänster och erbjuder relaterat stöd. Teamet för lärartjänster stöder undervisningen och inlärningen samt informationshanteringen kring det. Utöver lärare består kunderna av personal vid lärandetjänster och studerande. Teamet gör både utvecklings- och underhållningsarbete. En central del av arbetet relaterar även till undervisning och stödjande av relaterad info.

Looking at course information on MyCourses

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Läs mer
Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat