Services

Lärartjänster

Aalto-universitetets lärartjänster är en del av lärandetjänster och utvecklar undervisningens och studieadministrationens digitala tjänster och erbjuder relaterat stöd. Teamet för lärartjänster stöder undervisningen och inlärningen samt informationshanteringen kring det. Utöver lärare består kunderna av personal vid lärandetjänster och studerande. Teamet gör både utvecklings- och underhållningsarbete. En central del av arbetet relaterar även till undervisning och stödjande av relaterad info.
Looking at course information on MyCourses

Vi stödjer

  • undervisningspersonalen i undervisning och akademisk handledning
  • hela Aalto-universitetsgemenskapen med studieinformationssystemet
  • personalen med valet och användningen av de lämpliga informationssystemen

Vi utvecklar och underhåller

  • undervisningen och digitala tjänster som är relaterade till undervisningen och inlärningen i samarbete med bland annat universitetets IT-tjänster
  • nya undervisningsutrymmen till Lärcentret och studerandehubbarna

Högklassiga, gemensamma och enhetliga tjänster

Teamet har bundit sig till att främja enhetligheten av tjänsterna och systemen vid Aalto-universitetet. Systemen som underhålls enhetligt utvecklas konstant och är säkra och fungerande. 

Teamet kan kontaktas då man vill utveckla undervisningen eller erbjuda nya digitala lösningar för studerande. 

Logga in för att se teamets kontaktuppgifter

Servicechef

Sanna Pihlajaniemi

Palvelupäällikkö

Digital Learning Environments

Esa Salmio

Antti Huittinen

Digipedagoginen asiantuntija (Aalto ARTS)
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Silvana Pérez Läherinta

Digipedagoginen asiantuntija (Aalto BIZ)
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tiina Lehtonen

Asiantuntija, opetusteknologia

Outi Rautakoura

Asiantuntija, opetuksen pedagoginen kehittäminen

Suvi Toivonen

Digipedagoginen asiantuntija (Aalto CHEM)
Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu

Luis Costa

Asiantuntija, Digipedagogiikka
 Kalle Kataila

Kalle Kataila

Specialist

Karoliina Pakkanen

Digipedagoginen asiantuntija (Aalto ENG)
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu

Veruscka Xavier Filgueira

Digipedagoginen asiantuntija (Aalto SCI)
 Jaana Brinck

Jaana Brinck

Digipedagoginen asiantuntija (Aalto ELEC)

Pedagogical Matrix Team

Kirsti Keltikangas

Pedagoginen asiantuntija (Aalto ELEC)
Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu

Anna Vilhunen

Pedagoginen asiantuntija (Aalto ELEC)
Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu

Miia Forsten

Pedagoginen asiantuntija (Aalto SCI)
Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu

Jukka Välimäki

Pedagoginen asiantuntija (Aalto CHEM)
Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu

Heidy Tiits-Tikkanen

Pedagoginen asiantuntija (Aalto ENG)
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu

Maura Ratia

Pedagoginen asiantuntija (Aalto BIZ)
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Erika Myllyniemi

Pedagoginen asiantuntija

Samu Tikkanen

Pedagoginen asiantuntija

Linda Mäkinen

Pedagoginen asiantuntija (Aalto ARTS)
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Vilma Kaipainen

Pedagoginen asiantuntija

Learning Development Services

Jenni Koponen

Specialist
U902 Learning Services

Timo Ovaska

Asiantuntija, Opetuksen pedagoginen kehittäminen

Minna Vänskä

Projektipäällikkö

Risto Maijala

Erityisasiantuntija

Valeria Gryada

Asiantuntija

Kontaktuppgifter

Teamets gemensamma e-postadress är opit-esupport at aalto.fi. Stödmeddelanden riktas till systemspecifika serviceadresser som hittas på systemens presentationssida.

Systemens användaranvisningar hittas på opit.aalto.fi.

Ytterligare information om teamet hittas på Aalto People-tjänsten.

Teacher Services at Aalto People (extern länk)

More information about the services offered by the team and the team members in the Aalto People system.

Looking at course information on MyCourses

Digitala lärartjänster och studieinformationssystem

Aalto-universitetets lärartjänster är en del av lärandetjänster och utvecklar undervisningens och studieadministrationens digitala tjänster och erbjuder relaterat stöd. Teamet för lärartjänster stöder undervisningen och inlärningen samt informationshanteringen kring det. Utöver lärare består kunderna av personal vid lärandetjänster och studerande. Teamet gör både utvecklings- och underhållningsarbete. En central del av arbetet relaterar även till undervisning och stödjande av relaterad info.

Looking at course information on MyCourses

Additional information at aalto.fi

Lecture hall during the lecture

Teaching and learning

A landing page for teachers to help them find services and support related to teaching and learning.

People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Aalto University pedagogical training for faculty

Do you want to develop yourself as a teacher? Participate in Aalto pedagogical training.

Services
Looking at course information on MyCourses

Digital services for teaching

The Teacher Services team develops digital services for teaching and learning and provides support for their use. The team is part of the Learning Services.

Services
Teacher's handbook illustration: main image

Teacher’s Handbook

This handbook contains practical information for a teacher on teaching at Aalto University.

This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: