Services

Studerandeservicens psykologer

Studerandeservicens psykologgrupp består av Aaltos studiepsykologer och karriärpsykologer. Psykologernas mål är att främja välbefinnandet och sysselsättningen bland grundexamensstuderande och doktorander. Våra huvudsakliga arbetsformer består av individuell vägledning och gruppvägledning för studerande, utbildningar, konsultation, utformning av material som stöder studiekompetens och välbefinnande samt nätverksbaserat expertarbete.

Studerandeservicens studie- och karriärpsykologer främjar välbefinnandet och sysselsättningen bland grundexamensstuderande och doktorander. De studerande kan boka tid för individuell vägledning av studie- och karriärpsykologerna eller komma till Starting Point of Wellbeing utan tidsbokning.

Därtill erbjuder vi gruppvägledning, föreläsningar och workshoppar samt material som stöder de studerandes studier, sysselsättning och välbefinnande (exempelvis nätbaserat material, nätkurser, videor och podcaster). En del av våra föreläsningar och workshoppar är integrerade i undervisningen inom utbildningsprogrammen.

Vi erbjuder också stöd i krissituationer som drabbar hela gemenskapen, till exempel om en studerande dör. Vi arbetar för de studerandes välbefinnande också genom att delta som sakkunniga i universitetets arbetsgrupper samt erbjuda utbildning och rådgivning för Aaltos personal genom att till exempel delta i kvalitets- och utvecklingsarbetet som görs utgående från enkäten om välbefinnande i studierna. Därtill samarbetar vi med aktörer inom välbefinnande utanför universitetet och vid andra finländska högskolor. 

Studie- och karriärpsykologernas arbete är en del av arbetet för studievälbefinnande och vägledning vid Aalto. Vi kompletterar undervisningen, handledningen och karriärtjänsterna när det behövs psykologisk sakkunskap som stöder de studerande. I vårt arbete lägger vi fokus på psykologiska hinder för välbefinnande och sysselsättning, såsom känslomässiga låsningar, motivationsproblem, bristande självledarskap eller svårigheter att hitta sina styrkor.

Studie- och karriärpsykologernas arbete inbegriper inte hälso- och sjukvård, såsom fastställande eller vård av olika hälsotillstånd. Vi förstår dock att till exempel depression eller ADHD påverkar studieförmågan, och vi hjälper de studerande att klara sina studier och hitta jobb, eftersom psykisk ohälsa eller inlärningssvårigheter leder till sämre studieförmåga. Aaltos studie- och karriärpsykologer är legitimerade av Valvira och arbetar i enlighet med Finlands Psykologförbunds yrkesetiska principer.

Vi bidrar med psykologisk sakkunskap vid Aalto för att allt fler studerande och doktorander ska må bra och kunna genomföra sina studier på ett meningsfullt sätt.

Du kan kontakta hela studenttjänstens psykologgrupp genom att skicka ett mejl till [email protected]. Student: om du behöver ett vägledningsmöte, se instruktionerna på sidan Studie- och karriärpsykologerna erbjuder individuell vägledning | Aalto-universitetet

Studie- och karriärpsykologerna erbjuder individuell vägledning

Aaltos studie- och karriärpsykologer erbjuder individuell vägledning på distans och på campus för alla studerande vid Aalto. Du kan boka tid för individuell vägledning eller komma utan tidsbokning till Starting Point of Wellbeing.

Read more

Grupper, workshoppar och webbaserat material som stöder välbefinnandet och studieförmågan

På denna sida hittar du information om grupper, workshoppar och webbaserat material (MyCourses) som erbjuds till stöd för de studerandes välbefinnande. Grupperna och workshopparna ordnas på finska eller engelska.

Tjänster
Logo av Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing erbjuder stöd med låg tröskel i frågor som rör studerandes välbefinnande och studieförmåga. Vi erbjuder stöd och vägledning utan tidsbokning (på nätet eller på plats), kamratgrupper, webbmaterial och individuell vägledning med tidsbokning. Du har tillgång till stöd från Aaltos studie- och karriärpsykologer, studievägledare, Aalto-prästerna, en speciallärare och ett nätverk av etablerade aktörer som främjar studerandes välbefinnande. Välkommen – vi finns här för dig.

Studera vid Aalto
Student guide illustration, supporting your studies

Var kan jag få vägledning och stöd?

Vägledning och stöd för studieplanering, studievälbefinnande och karriärreflektion för Aalto studenten

Tjänster
Studieförmåga, modell

AllWell?-studentenkätens delområden som stöd för studeranden

Enkäten AllWell? mäter de olika delområdena för studieförmåga samt den studerandes upplevelse av studievälbefinnande.

Stöd för studierna
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: