Services

Studerandeservicens psykologer

Studerandeservicens psykologgrupp består av Aaltos studiepsykologer och karriärpsykologer. Psykologernas mål är att främja välbefinnandet och sysselsättningen bland grundexamensstuderande och doktorander. Våra huvudsakliga arbetsformer består av individuell vägledning och gruppvägledning för studerande, utbildningar, konsultation, utformning av material som stöder studiekompetens och välbefinnande samt nätverksbaserat expertarbete.

Studerandeservicens studie- och karriärpsykologer främjar välbefinnandet och sysselsättningen bland grundexamensstuderande och doktorander. De studerande kan boka tid för individuell vägledning av studie- och karriärpsykologerna eller komma till Starting Point of Wellbeing utan tidsbokning.

Därtill erbjuder vi gruppvägledning, föreläsningar och workshoppar samt material som stöder de studerandes studier, sysselsättning och välbefinnande (exempelvis nätbaserat material, nätkurser, videor och podcaster). En del av våra föreläsningar och workshoppar är integrerade i undervisningen inom utbildningsprogrammen.

Vi erbjuder också stöd i krissituationer som drabbar hela gemenskapen, till exempel om en studerande dör. Vi arbetar för de studerandes välbefinnande också genom att delta som sakkunniga i universitetets arbetsgrupper samt erbjuda utbildning och rådgivning för Aaltos personal genom att till exempel delta i kvalitets- och utvecklingsarbetet som görs utgående från enkäten om välbefinnande i studierna. Därtill samarbetar vi med aktörer inom välbefinnande utanför universitetet och vid andra finländska högskolor. 

Studie- och karriärpsykologernas arbete är en del av arbetet för studievälbefinnande och vägledning vid Aalto. Vi kompletterar undervisningen, handledningen och karriärtjänsterna när det behövs psykologisk sakkunskap som stöder de studerande. I vårt arbete lägger vi fokus på psykologiska hinder för välbefinnande och sysselsättning, såsom känslomässiga låsningar, motivationsproblem, bristande självledarskap eller svårigheter att hitta sina styrkor.

Studie- och karriärpsykologernas arbete inbegriper inte hälso- och sjukvård, såsom fastställande eller vård av olika hälsotillstånd. Vi förstår dock att till exempel depression eller ADHD påverkar studieförmågan, och vi hjälper de studerande att klara sina studier och hitta jobb, eftersom psykisk ohälsa eller inlärningssvårigheter leder till sämre studieförmåga. Aaltos studie- och karriärpsykologer är legitimerade av Valvira och arbetar i enlighet med Finlands Psykologförbunds yrkesetiska principer.

Vi bidrar med psykologisk sakkunskap vid Aalto för att allt fler studerande och doktorander ska må bra och kunna genomföra sina studier på ett meningsfullt sätt.

Studie- och karriärpsykologerna erbjuder individuell vägledning

Aaltos studie- och karriärpsykologer erbjuder individuell vägledning på distans och på campus för alla studerande vid Aalto. Du kan boka tid för individuell vägledning eller komma utan tidsbokning till Starting Point of Wellbeing.

Read more

Groups, workshops and online materials for supporting wellbeing and study ability

This page has groups, workshops and online (MyCourses) material organised by Aalto in the area of well-being. The groups and workshops are conducted in Finnish or English.

Services
Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing

The Starting Point of Wellbeing offers students easy access to counselling and advice on matters of well-being and study ability. The services available to you include drop-in (no reservation) advising/counselling sessions, peer support groups, and online materials. You can also make an appointment to receive individual counselling.

Study at Aalto
Henkilö luennoi luokan edessä henkilöstön jäsenille

The AllWell? questionnaire on study wellbeing and development of teaching at Aalto University

The annually conducted AllWell? questionnaire gives us research-based data for planning pedagogical development. A summary of AllWell? results are distributed to Aalto programme directors and school management.

Teaching and learning
Student guide illustration, supporting your studies

Where to get guidance and support?

Guidance and support for study planning, study wellbeing, and career reflections for Aalto students.

Services
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: