Services

Tjänster för livsvitt lärande

Tjänster för livsvitt lärandeerbjuder kontinuerliga lärandetjänster i olika livssituationer. Teamet kombinerar tjänsterna från öppna universitetet, FITech-nätverksuniversitetet och sommarskolans tjänster.

Vi betjänar både inhemska och internationella studenter och erbjuder möjligheten för icke-examensstudenter att studera kurser som uppfyller Aalto-universitetets examenskrav. Vi ordnar kurser för en internationell publik under sommaren och skräddarsydda studiebesök för grupper under hela året. Vårt mål är att skapa ett utbildningsutbud som möter såväl individers som arbetslivets behov.
Nuoria opiskelemassa Aalto-yliopiston kirjastossa.

Allmänna tjänsteadresser:

Öppna universitetet:

[email protected]

FITech

[email protected]

Summer School

[email protected]

Servicechef

 Katri Ventus

Katri Ventus

Head of Lifewide Learning Services

Teamledare

Miia Rosenberg

Suunnittelija
Öppna universitet
 Sanna Viitanen

Sanna Viitanen

Päällikkö, FITech
FITech-nätverksuniversitetet
 Laura Kitinoja

Laura Kitinoja

Program Manager
Summer School

Öppna universitet

Aalto Students having a meeting. Photo: Unto Rautio

Öppna universitet erbjuder utbildning för arbetslivet, kontinuerligt lärande samt för examensstudier och studier genom öppna universitetsleden. 

Öppna universitetet gör det möjligt för alla som är intresserade av Aalto-universitetets vetenskapsområden och undervisning att delta i studier. Vi erbjuder både enskilda kurser och studiehelheter. Dessutom, via öppna universitetsleden kan man ansöka om att bli examensstudent inom ekonomi eller teknik. För examensstudenter ger det öppna universitetet möjlighet att genomföra en del av sina studier som öppna universitetsstudier, vilket ökar studiemetoderna och alternativen för biämnesval. 

Öppna universitetets framsida

 FITech-nätverksuniversitetet

Kolme ihmistä kävelee vierekkäin alas portaita.

FITech (Finnish Institute of Technology) är ett nätverk som består av nio finländska universitet som erbjuder utbildning inom teknikområdet. Aalto-universitetet koordinerar FITech-nätverkets verksamhet.

FITech grundades för att öka samarbetet inom teknik. Målet är att lotsa experter inom teknikområdet till Finlands tillväxtsektorer och möta de ökande behoven av kompetens inom teknik. Genom FITech erbjuds kostnadsfria kurser för alla inom områden som informationsteknik, 5G-teknologi, väteekonomi och energilagring.

FITech-nätverksuniversitetet

FITech (extern, på finska)

Summer School

Four students sitting outside the Aalto University Väre building on wooden benches, green leaves from a tree is seen in the foreground.

Sommarskolan vid Aalto Universitetet erbjuder två veckors tvärvetenskapliga akademiska kurser och program i juli och augusti. Utöver det arrangerar vi specialgjorda studieresor för grupp året runt. Kurserna riktar sig till en internationell publik, och de flesta av våra kursdeltagare är studerande vid utländska universitet som är intresserade av att skaffa sig internationell erfarenhet och utforska nya ämnen.

På hösten samlar sommarskoleteamet kommersiellt intressanta kursämnen och rekryterar lärare till sommarkurserna. Under våren hjälper teamet lärare med att färdigställa kursplaner, genomför sökandemarknadsföring och val av sommarstudenter under ansökningsperioden (februari-maj). Dessutom planerar och säljer teamet specialgjorda studieresor under alla årstider.

Summer School (på engelska)

This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat