Services

Doktorandutbildningstjänster

Doktorandutbildningstjänsterna stöder Aalto-universitetets doktorander, forskarutbildningsrådens verksamhet samt doktorandprogrammens ledare och professorer.
Aalto Conferment 2018, Photo: Matti Rajala

Doktorandutbildningstjänsterna (DES) är en del av Aalto-universitetets lärandetjänster. Varje högskola har en planerare och möjligtvis även koordinatorer.Du når oss alla samtidigt genom att skicka ett meddelande till adressen [email protected]. Om du vill tala om dina egna ärenden, kontakta din egen planerare eller koordinator.

Som ett pilottest har doktorandutbildningstjänsterna vid Högskolan för teknikvetenskaper, Högskolan för elektroteknik och Högskolan för konst, design och arkitektur slagits samman till ett team. I varje högskola finns ett doktorandprogram. Teamets kompetens inom vetenskapskommunikation förstärks även av Sonja Kniivilä, som arbetar med ett projekt om ämnet. Du når hela pilotteamet samtidigt genom adressen[email protected]. Om du vill tala om dina egna ärenden, kontakta din egen planerare eller koordinator.

Doktorandutbildningstjänsterna stöder Aalto-universitetets doktorander genom att erbjuda dem tjänster som rör doktorandutbildningen under hela studietiden. Det kan handla om ansökan, finansiering, stipendier, studierådgivning, förhandsgransknings- och disputationsprocessen samt informering och uppföljning.

Doktorandutbildningstjänsterna stöder forskarutbildningsrådens verksamhet och doktorandprogrammens ledare och professorer i planeringen, utförandet och utvecklingen av doktorandutbildningens administrativa tjänster.

Doktorandutbildningstjänsterna deltar i nationellt och internationellt samarbete och utvecklingsarbete.

Personal

 Jaakko Autio

Jaakko Autio

planerare, TOKOTI/ Högskolan för teknikvetenskaper (SCI)
 Emma Holmlund

Emma Holmlund

planerare, TOKOTI/ Högskolan för elektroteknik (ELEC)
 Sannamari Hörkkö

Sannamari Hörkkö

koordinator, Högskolan för kemiteknik (CHEM)
 Suvi Katajamäki

Suvi Katajamäki

koordinator, TOKOTI/ Högskolan för elektroteknik (ELEC)
 Sonja Kniivilä

Sonja Kniivilä

universitetslärare, kommunikationsspecialist, TOKOTI/Doktorandutbildningstjänster

Jaakko Kortesharju

koordinator, TOKOTI/ Högskolan för konst, design och arkitektur (ARTS)/Handelshögskolan (BIZ)
 Tiina Kotti

Tiina Kotti

planerare TOKOTI/Doktorandutbildningstjänster
 Hanne Lehtinen

Hanne Lehtinen

planerare, Handelshögskolan (BIZ)
 Sirje Liukko

Sirje Liukko

planerare, Högskolan för kemiteknik (CHEM)

Reetta Mannola

koordinator, Högskolan för ingenjörsvetenskaper (ENG)
 Kitta Peura

Kitta Peura

koordinator, TOKOTI/ Högskolan för teknikvetenskaper (SCI), Högskolan för elektroteknik (ELEC)
 Aino Siiteri

Aino Siiteri

koordinator, TOKOTI/ Högskolan för teknikvetenskaper (SCI)
 Minna Söderqvist

Minna Söderqvist

servicechef, TOKOTI/Doktorandutbildningstjänster

Ritva Viero

planerare, Högskolan för ingenjörsvetenskaper (ENG)
 Päivi Väätänen

Päivi Väätänen

planerare, TOKOTI/ Högskolan för Konst, design och arkitektur (ARTS)
Tohtoriksi valmistunut nainen vastaanottamassa päähänsä mustaa tohtorinhattua promootiossa.

Doktorandprogram

Aalto-universitetet utbildar doktorander till högt kvalificerade forskare och experter på de mest krävande posterna. Doktorandutbildningen utförs i en unik, multidisciplinär och internationell forskarmiljö. Fler än 250 doktorer utexamineras varje år.

Forskning och konst
Kaksi opiskelijaa selailemassa lasisen vitriinin päällä olevaa kirjaa Oppimiskeskuksessa.

Doktorsavhandlingar

Doktorsavhandlingar vid Aalto-universitetet publiceras öppet i publiceringsarkivet Aaltodoc. Majoriteten av avhandlingarna är artikelbaserade avhandlingar med flera publikationer i kvalitetsgranskade internationella tidskrifter.

Forskning och konst

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Läs mer
Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat