Services

Doktorandutbildningstjänster

Doktorandutbildningstjänsterna stöder Aalto-universitetets doktorander, forskarutbildningsrådens verksamhet samt doktorandprogrammens ledare och professorer. Doktorandutbildningstjänsterna är en del av Aalto-universitetets forskningstjänster.

Stöd för doktorander och sökande

Doktorandutbildningstjänsterna stöder Aalto-universitetets doktorander genom att erbjuda dem tjänster som rör doktorandutbildningen under hela studietiden. Det kan handla om ansökan, studierådgivning, förhandsgransknings- och disputationsprocessen samt informering och uppföljning.

Bekanta dig med vår tjänster och instruktioner:

Allt om doktorandutbildning i Aalto-universitetet

Kontakta oss:

Högskolan för konst, design och arkitektur (ARTS) : [email protected]
Handelshögskolan (BIZ): [email protected]
Högskolan för kemiteknik (CHEM): [email protected]
Högskolan för elektroteknik (ELEC): [email protected]
Högskolan för ingenjörsvetenskaper (ENG): see personal emails below
Högskolan för teknikvetenskaper (SCI): [email protected]
Allmänna frågor (UDES): [email protected]

Stöd för ansvarsprofessorer och handledare

Doktorandutbildningstjänsterna stöder forskarutbildningsrådens verksamhet och doktorandprogrammens ledare och professorer i planeringen, utförandet och utvecklingen av doktorandutbildningens administrativa tjänster.

Doktorandutbildningstjänsterna deltar i nationellt och internationellt samarbete och utvecklingsarbete.

Du når oss alla samtidigt genom att skicka ett meddelande till adressen [email protected]. Om du vill tala om dina egna ärenden, kontakta din egen planerare eller koordinator.

Doktorandutbildning

Allt om doktorandutbildning i Aalto-universitetet - informationsnav för doktorander, ansvarsprofessorer och handledare

Våra tjänster och instruktioner
TechPromootio2016_hatut
This service is provided by:

Research and Innovation Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: