Home page

Services

Doktorandutbildningstjänster

Doktorandutbildningstjänsterna stöder Aalto-universitetets doktorander, forskarutbildningsrådens verksamhet samt doktorandprogrammens ledare och professorer. Doktorandutbildningstjänsterna är en del av Aalto-universitetets lärandetjänster.

Stöd för doktorander och sökande

Doktorandutbildningstjänsterna stöder Aalto-universitetets doktorander genom att erbjuda dem tjänster som rör doktorandutbildningen under hela studietiden. Det kan handla om ansökan, studierådgivning, förhandsgransknings- och disputationsprocessen samt informering och uppföljning.

Kontakta oss:

School of Arts, Design and Architecture: [email protected]
School of Business: [email protected]
School of Chemical Engineering: [email protected]
School of Electrical Engineering: [email protected]
School of Engineering: see personal emails below
School of Science: [email protected]
Allmänna frågor: [email protected]

Stöd för ansvarsprofessorer och handledare

Doktorandutbildningstjänsterna stöder forskarutbildningsrådens verksamhet och doktorandprogrammens ledare och professorer i planeringen, utförandet och utvecklingen av doktorandutbildningens administrativa tjänster.

Doktorandutbildningstjänsterna deltar i nationellt och internationellt samarbete och utvecklingsarbete.

Personal

 Minna Söderqvist

Minna Söderqvist

servicechef, TOKOTI/Doktorandutbildningstjänster
 Jaakko Autio

Jaakko Autio

planerare, TOKOTI/ Högskolan för teknikvetenskaper (SCI)
 Emma Holmlund

Emma Holmlund

planerare, TOKOTI/ Högskolan för elektroteknik (ELEC)
 Suvi Katajamäki

Suvi Katajamäki

koordinator, TOKOTI/ Högskolan för elektroteknik (ELEC)
 Sonja Kniivilä

Sonja Kniivilä

universitetslärare, kommunikationsspecialist, TOKOTI/Doktorandutbildningstjänster

Jaakko Kortesharju

koordinator, TOKOTI/ Högskolan för konst, design och arkitektur (ARTS)/Handelshögskolan (BIZ)
 Tiina Kotti

Tiina Kotti

planerare TOKOTI/Doktorandutbildningstjänster

Hanne Lehtinen

planerare, Handelshögskolan (BIZ)
 Sirje Liukko

Sirje Liukko

planerare, Högskolan för kemiteknik (CHEM)

Reetta Mannola

koordinator, Högskolan för ingenjörsvetenskaper (ENG)
 Kitta Peura

Kitta Peura

koordinator, TOKOTI/ Högskolan för teknikvetenskaper (SCI), Högskolan för elektroteknik (ELEC)
 Aino Siiteri

Aino Siiteri

koordinator, TOKOTI/ Högskolan för teknikvetenskaper (SCI)

Kati Sumu

koordinator, Högskolan för kemiteknik (CHEM)

Ritva Viero

planerare, Högskolan för ingenjörsvetenskaper (ENG)
 Päivi Väätänen

Päivi Väätänen

planerare, TOKOTI/ Högskolan för Konst, design och arkitektur (ARTS)

Du når oss alla samtidigt genom att skicka ett meddelande till adressen [email protected]. Om du vill tala om dina egna ärenden, kontakta din egen planerare eller koordinator.

Som ett pilottest har doktorandutbildningstjänsterna vid Högskolan för teknikvetenskaper, Högskolan för elektroteknik och Högskolan för konst, design och arkitektur slagits samman till ett team. I varje högskola finns ett doktorandprogram. Teamets kompetens inom vetenskapskommunikation förstärks även av Sonja Kniivilä, som arbetar med ett projekt om ämnet. Du når hela pilotteamet samtidigt genom adressen tokoti@aalto.fi 

Andra servicen för doktoranden

Forsknings- och innovationstjänster

Forsknings- och innovationstjänster stöder högskolornas forskningspersonal och hjälper universitetets ledning.

Tjänster
A man typing with a laptop on their lap. Only showing their arms and the laptop on their lap. Photo by Aalto University

IT Services for Research

A selection of IT tools for researchers including devices, collaboration solutions, websites, IT support as a service, data storages and backups, data transfers, computing, on-premise and cloud resources, security support, and IT guiding.

Services
Student guide illustration, supporting your studies

Stöd för studierna

Stödtjänster för studerande

This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: