Services

Administration av lärandetjänster

Kontaktuppgifter för administrationen för Aalto-universitetets lärandetjänster: ledningen, servicechefer och högskolornas chefer för studieärenden.

Ledningen

Petri Suomala

Vararehtori
U902 Learning Services

Eija Zitting

Head of Learning Services
U902 Learning Services

Högskolornas chefer för studieärenden

 Mirka Jalonen

Mirka Jalonen

Chef för studieärenden, Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Iiris Kauppila

Chef för studieärenden, Högskolan för konst, design och arkitektur

Mari Knuuttila

Chef för studieärenden, Högskolan för teknikvetenskaper
 Pia Lahti

Pia Lahti

Chef för studieärenden, Handelshögskolan

Perttu Puska

Chef för studieärenden, Högskolan för elektroteknik
 Anni Rntala

Anni Rntala

Chef för studieärenden, Högskolan för kemiteknik

Servicechefer

Leena Hauhio

Servicechef, Ansökningsservice
 Saara Maalismaa

Saara Maalismaa

Servicechef, Studerandeservice

Sanna Pihlajaniemi

Servicechef, Lärartjänster

Matti Raatikainen

Servicechef, Servicepunkter
 Johanna Söderholm

Johanna Söderholm

Servicechef, Programledningstjänster
 Katri Ventus

Katri Ventus

Head of Lifewide Learning Services

Högskolornas lärandetjänster

Abstract image with several small square pieces in blue, aubergine and red. Photo by Aalto University / Mikko Raskinen

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur.

Tjänster
Photo: Aalto University / Aino Huovio

Lärandetjänster vid Handelshögskolan

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Handelshögskolan.

Tjänster
Orange liquid on the surface of a microscope slide / photo by Aalto University, Mikko Raskinen

Lärandetjänster vid Högskolan för kemiteknik

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för kemiteknik.

Tjänster
Aalto University, photo Mikko Raskinen

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper.

Tjänster
Photo: Aalto University / Mikko Raskinen

Lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper.

Tjänster

Lärandetjänster

Aalto-universitetet erbjuder många olika tjänster som främjar studierna under hela studietiden.

Läs mer
Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: