Palvelut

Opettajana Aallossa

Täältä löydät opettajan ja lehtorin työtä ja siihen perehtymistä tukevia linkkejä aihealueittain, kuten johtaminen, osaamisen kehittäminen, opetusasiat, talousasiat ja IT-asiat.
A person talking to microphone in front of a room full of people

Hienoa, että olet töissä Aallossa!

Täältä saat tukea alla oleviin aiheisiin:

 • Lehtori track urapolku
 • Tutkimus ja innovaatio
 • Opettaminen ja ohjaaminen
 • Oppimiskeskuksen palvelut
 • Osaamisen kehittäminen
 • Johtaminen
 • Yliopisto
 • Talousasiat
 • IT
 • Linkkejä perehdytysaiheisiin

Lehtori track urapolku

Keskustele esimiehesi kanssa lehtori track urapolustasi. Sovi yhteiset tapaamisen edistymisesi seuraamiseksi. Tässä linkkejä lisätietoon lehtori trackista.

Lehtorien urajärjestelmä uudistui

Urapolku ja etenemiskriteerit ovat nyt yhtenäiset kaikissa Aalto-yliopiston korkeakouluissa ja ne tarjoavat kaikille lehtoreille yhtäläisen etenemispolun.

People sitting at A Grid

Lehtorien urajärjestelmä

Lehtorien urajärjestelmä on tarkoitettu opetushenkilöstölle. Lehtorit keskittyvät työssään erityisesti opetukseen ja sen kehittämiseen. Lisäksi he osallistuvat tutkimukseen ja taiteelliseen toimintaan. Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmän tavoitteena on edistää opetushenkilökunnan osaamisen kehittymistä, sillä vastuu opetuksen kehittämisestä ja opetuksen johtamisesta kasvaa kokemuksen karttuessa.

Opiskelijalla kynä kädessä

Tutkimus ja innovaatio

Suorita itsenäinen oppimiskokonaisuus Services for Researcher.

Interaktiivinen koulutusmateriaali tutkimus- ja innovaatiopalveluista (ulkoinen linkki)

Interaktiivinen kouluustmateriaali tutkimus- ja innovaatiopalveluista tutkijoille

Screenshot on the interactive guide

Tutkimuksen hyvien käytäntöjen edistäminen

Tutkimuksen hyvät käytännöt velvoittavat tutkijoita tutkijayhteisön jäsenenä toimittaessa. Hyvät tieteelliset käytännöt (HTK) perustuvat tutkijoiden yhdessä sopimiin sääntöihin (research integrity).Tutkimusetiikan tukihenkilöt löydät tältä sivulta.

People at library

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede on merkittävä tapa edistää tiedettä ja tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistaa uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

IT portfolio management

Tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurit

Tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurit ovat välttämätön edellytys huipputason tutkimukselle ja opetukselle. Niitä kehitetään myös palvelemaan ulkopuolisia käyttäjiä.

Three researchers using a device on the surface of the ice at Aalto ice tank

Mikä on Aalto Networking Platform?

Aalto Networking Platform tukee monialaista ja tieteidenvälistä tutkimusta Aalto-yliopiston tutkimuksen avainalueilla.

People discussing

Startup Center (ulkoinen linkki)

Aalto University Startup Center etusivu

Startup Center main page

Yrityssuhteet

Yrityssuhteiden tiimi edistää yhteistyötä liike-elämän ja Aalto-yliopiston välillä. Autamme yrityksiä löytämään oikeat kontaktit Aallossa ja tuemme strategisten kumppanuuksien kehittämistä.

Scientists working together in a laboratory / Photo by Aalto University, Mikko Raskinen

Oppimis- ja opetuspalvelut

Tapaa koulusi Oppimisasioiden päällikkö ja Pedagoginen asiantuntija jotta perehdyt opetus- ja ohjausasioihin. Tapaa koulustusohjelman johtaja. Osallistu pedagogisiin koulutuksiin. Käy läpi myös alla olevat ilnkit.

Opetus ja oppiminen

Ajankohtaiset asiat ja palvelut opettajille.

Lecture hall during the lecture

Oppimispalvelut

Aalto-yliopiston oppimispalvelut (LES) vastaa kaikista palveluista, jotka mahdollistavat opintojen sujuvan edistymisen yliopistossa.

Kuvassa kaksi opiskelijaa tutkii tietokoneen ruutua pöydän molemmiin puolin.Photo: Unto Rautio

Aallon pedagoginen koulutus opetushenkilökunnalle

Haluatko kehittyä opettajana? Aloita pedagoginen koulutus A! peda intro -kurssilla ja jatka muilla ydinkursseillamme, tai katso temaattisten kurssien tarjonta.

People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Oasis of Radical Wellbeing

Autamme sinua ja yhteisöäsi löytämään keinoja oman hyvinvoinnin kehittämiseen.

Hyvinvoinnin avaimet

Oppimiskeskuksen / kirjaston palvelut

Learning Centre graphics

Uusi hakupalvelu Aalto-Primo on otettu käyttöön

Aalto-Finna on vaihtunut uuteen hakupalveluun Aalto-Primoon.

Uutiset
Learning Centre graphics

Tiedonhakijan oppaat (libguides.aalto.fi) (ulkoinen linkki)

Tukea opinnäytetyön tekijälle ja tutkijalle tieteenaloittain sekä tiedonhakuun, julkaisemiseen ja tietoaineistoihin liittyen.

Tutkijalle

Oppimiskeskus tukee jatko-opiskelijoita ja tutkijoita tarjoamalla tietoaineistoja. Autamme myös tiedonhaussa ja julkaisemisessa sekä avoimen tieteen kysymyksissä.

Oppimiskeskus

Osaamisen kehittäminen

Osallistu koulutuksiin, webinaareihin ja tee itsenäisesti eLearningeja Workday Learningissa. Tutustu Aaltoon Perehdytyskummin avulla ja myöhemmässä vaiheessa Mentorin avulla.

Aallon pedagoginen koulutus opetushenkilökunnalle

Haluatko kehittyä opettajana? Aloita pedagoginen koulutus A! peda intro -kurssilla ja jatka muilla ydinkursseillamme, tai katso temaattisten kurssien tarjonta.

People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.

Koulutukset tutkimuksen tueksi

Aallon koulutukset ja tietoiskut tutkimuksen tueksi kattavat koko tutkimusprojektin elinkaaren. Koulutuksissa käsitellään niin tutkimusrahoituksen hakemista, projektinhallintaa ja –johtamista kuin yrittäjyyttäkin. Niissä huomioidaan myös tutkimusdatan hallinnan, julkaisemisen ja etiikan kysymykset.

Two people in a laboratory

Mentorointi henkilöstölle

Aalto tarjoaa mentorointia henkilökunnalleen, joka antaa uusia näkökulmia ja työkaluja ammatilliseen kehittymiseen, työhön ja tasapainoiseen elämään. Lue lisää henkilöstömentoroinnista Aalto-yliopistossa, mentorointiohjelmasta, avoimesta mentoroinnista Aallon työntekijöille ja yhteismentorointiohjelmasta.
Yhteismentorointiohjelmat Aallon ulkopuolisten yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Mentorointiryhmä pöydän ääressä / Kuvaaja Unto Rautio

Coaching-palvelut Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopisto auttaa työntekijöitään kehittymään ja jaksamaan paremmin coachingin avulla.

Kuva Dipolin tilasta jossa kaksi henkilöä istuvat tuoleilla

Johtajuus ja esimiestyö

Aloita uuden esimiehen perehtymispolku keskustelemassa esimiesroolistasi yksikkösi HR asiantuntijan kanssa. Sinut kutsutaan uuden esimiehen perehdytyspolulle ja koulutuksiin, sekä 360 arviointiin.

Eettiset periaatteet - arvot käytäntöön

Eettiset periaatteet (Code of Conduct) muodostavat Aalto-yhteisön kulttuurin perustan, ja toteutamme niiden avulla arvojamme ja tapaamme toimia.

Kaksi henkilöä kampuksella.

Workday (ulkoinen linkki)

HR-järjestelmä, itsepalveluportaali.

Aalto Workday

Ohjelmajohtajan käsikirja

Koulutusohjelman johtamisen käsikirja kokoaa yhteen linjauksia, ohjeita, palveluja ja hyviä käytäntöjä ohjelman johtamisen tueksi Aallossa. Tavoitteena on tukea ohjelmien johtajia, pääainevastaavia sekä muita koulutusohjelmien opetuksen toteuttamisessa sekä ohjelmien arvioinnissa ja kehittämisessä mukana olevia.

Students at Aalto University Learning Centre

Talousasiat

Tapaa koulusi ja yksikkösi Controllereiden kanssa tutustuaksesi heihin ja perehtyäksesi aiheisiin kuten tutkimusryhmän budjetointi, ulkoisen rahan projektin budjetointi, hankinnat yms. Talouden ammattilaiset auttavat sinua myös Halli järjestelmän kanssa ja Matkatiimin auttaa sinua varaamaan työmatkat ja hoitamaan niistä koituvat laskut.

Hankinta-asiakirjat ja -sopimusehdot

Mallipohjia ohjeineen pienhankintojen tekemiseen, hankinnoissa tavanomaisesti sovellettavat yleiset sopimusehdot sekä hankinta-asiakirjojen käsittely ja arkistointi.

Hankinnat

Hankinnat: Johdanto, periaatteet, säännöt ja ohjeet, hankintalaki ja kilpailuttaminen, tilaajavastuulaki, hankinta-asiantuntijat, tullaus, toimittajakumppanuudet ja sopimustoimittajat, usein kysytyt kysymykset.

Halli (ulkoinen linkki)

Työajan kohdentaminen ja hallinta

School of Chemical Engineering / Raw materials research infrastructure

IT

Tapaa ja tutustu yksikkösi IT asiantuntijaa ja käy Aallon IT palvelutiskillä saadaksesi työkalut ja välineet työn tekoa varten, sekä ohjeistuksen datan varastoimiseen, ohjelmistojen lisensseihin ym.

IT Help

IT-help-hubista löytyvät ajankohtaiset IT-uutiset, yhteystiedot, chat ja kysytyimpien IT-palveluiden käyttöohjeet: luvat, salasanat, sähköposti, MFA, vpn, tulostaminen, teams, zoom, VDI sekä ohjeet työasemien ja puhelinten hankintaan.

itpalvelut

Tallennustila tutkimukselle ja ryhmille (TeamWork)

Tutkijat, tutkimusryhmät ja -projektit voivat käyttää erillistä TeamWork-tiedostopalvelua. Levytilan määrä ja muut ominaisuudet sovitetaan kunkin ryhmän tarpeita vastaavaksi.

People in Learning Center

Tiedostojen varmuuskopiointi

Tiedostojen varmuuskopioinnilla tarkoitetaan tiedon varastointia ja palautusta odottamattoman virheen tai vahingon varalta. Tiedostot varmistetaan pikavarmuuskopioilla sekä vakaammilla varmuuskopioilla, jotka tallennetaan erilliselle medialle.

People talking

Short introduction to Aalto workstation (ulkoinen linkki)

Short introduction to Aalto workstation

girls-computer-work-research

Aalto-yliopisto

Elävä strategiamme (ulkoinen linkki)

Haluamme jatkuvasti oppia toisiltamme, koota oivalluksia ja löytää synnynnäisen luovuuden ja johtajuuden meissä kaikissa. Tutustu visioomme ja tule mukaan strategiatyöhön (kielenä englanti)!

a few layers of different, colourful textile prints put together

Aalto-käsikirja

Tältä sivustolta saat tietoa yliopiston organisaatiosta, eri toimijoista, johtamisprosesseista, toiminnan periaatteista sekä toimintaamme ohjaavista säännöistä ja linjauksista.

A logo. Photo: Mikko Raskinen

Organisaatio

Aalto-yliopisto on säätiöpohjainen yliopisto ja sen muodostavat kuusi korkeakoulua.

Lots of people gathered in the Learning centre to discuss

Rankingit

Aalto-yliopisto on saavuttanut vahvoja sijoituksia kansainvälisillä yliopistoja vertailevilla ranking-listoilla. Paras alakohtainen sijoituksemme on 8. sija maailmassa taiteen ja muotoilun alalla, ja olemme sadan parhaan joukossa myös monilla muilla aloilla eri rankingien mukaan.

Tältä sivulta löydät tietoa sijoittumisestamme tunnetuimmissa yliopistorankingeissä.

Aalto University students enjoying sunny weather

Lisää perehdytysaiheita

Tästä voit tutustua muihin perehdytysaiheisiin sivuihin kuten yleiseen Perehdytysoppaaseen, Miten perehdyttää uusi työntekijä, perehdytyksen muistilista esimiehelle ja alaiselle sekä Tutkijan perehtymisen tukisivu.

Uuden työntekijän perehtymisopas

Uuden työntekijän avuksi perehdytystä tukevia linkkejä keskeisiin teemoihin. Perehdytys on tärkeä osa uuden työn aloittamista.

Three students with bicycles in front of Väre building, Aalto University

Tutkijalle perehtymisen tueksi

Yleisen työntekijöiden perehdytyksen lisäksi täältä löydät erityisesti tutkimukseen ja tutkijan työhön liittyviä keskeisiä linkkejä tueksesi. Tutustu niihin alla!

People discussing

Uusien työntekijöiden perehdytyksen tukilista esihenkilöille

Uusien työntekijöiden perehdytyksen tukilista esihenkilöille. Perehdytys on tärkeä osa uuden työntekijän työn aloittamista.

People at Aalto Party

Perehdytyksen tukilista uudelle työntekijälle

Perehdytyksen kattava tukilista uudelle työntekijälle, sisältää myös itsenäiseen oppimiseen linkkejä.

People at Aalto Party

Lisätietoa

Henkilöstöpalveluiden (HR) yhteystiedot

Löydät oman yksikkösi henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilön tämän sivun kautta.

People biking in front of Väre and ABloc
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu