Ohjelmajohtajan käsikirja

Ohjelmajohtajan käsikirja

Koulutusohjelman johtamisen käsikirja kokoaa yhteen linjauksia, ohjeita, työkaluja, palveluja ja hyviä käytäntöjä ohjelman johtamisen tueksi Aallossa. Tavoitteena on tukea ohjelmien johtajia, pääainevastaavia sekä muita koulutusohjelmien opetuksen toteuttamisessa sekä ohjelmien arvioinnissa ja kehittämisessä mukana olevia.

Koulutusohjelman johtamisen ja hallinnan käytäntöjä kehitetään jatkuvasti. Kehittämistyön edetessä käsikirjan sisältöjä täydennetään ja päivitetään tukemaan yhä paremmin koulutuksen johtamista Aallossa.

Students at Aalto University Learning Centre

Opetussuunnitelman kehittäminen

Opetussuunnitelman kehittämisen tavoite on koulutusohjelma, joka tukee opiskelijaa saavuttamaan alan tulevaisuuden kannalta mielekkään osaamisen tavoiteajassa.

Lue lisää
Aalto staff working_Photo: Unto Rautio

Uuden koulutusohjelman valmistelu

Uuden koulutusohjelman suunnittelussa keskeisintä on ohjelman kirkas tarkoitus sekä ohjelman sopiminen osaksi Aalto-yliopiston koulutusohjelmaportfoliota.

Lue lisää
Students studying together in a group

Opetusta ja opiskelua koskevan datan hyödyntäminen ohjelman kehittämiseen

Opetuksen ja opiskelun toteutumista koskeva data ja siitä tehtävät analyysit ovat tärkeä lähtökohta koulutuksen ja ohjelman seurantaan ja kehittämiseen.

Read more
Students studying

Koulutusohjelman johtamisen prosessit ja työkalut

Tälle sivulle on koottu Aalto-yliopiston koulutusohjelman johtamisen prosessien yhteisiä periaatteita ja ohjelmissa hyviksi koettuja käytäntöjä sekä erilaisia työkaluja ohjelman kehittämiseen.

Lue lisää
Students at Väre building. Photo: Unto Rautio / Aalto University.

Koulutusohjelmien toimintaa ohjaavat linjaukset ja säännöt

Opetuksen suunnittelua ja toteutusta tukevat yliopiston toimintaa ohjaavat yliopiston strategia, sekä koulutusta koskevat linjaukset, säännöt ja ohjeet.

Lue lisää
Students working. Photo: Mikko Raskinen / Aalto University

Oppimisen ja opetuksen johtaminen

Aalto-yliopistossa koulutuspolku kattaa elämänlaajuisen oppimisen tarpeet. Koulutuksen keskeisiä toimijoita ovat yliopiston professorit ja lehtorit sekä koulutusohjelmien johto, joiden työ mahdollistetaan yliopiston johdon sekä opetuksen ja oppimisen palveluiden tuella.

Lue lisää
Five students working on a group project in the business school building.

Opetuksen ja oppimisen arviointi – TEE

TEE 2020 -arvioinnin tavoitteena on tunnistaa koulutuksen kehittämistarpeita sekä tehdä näkyväksi ja arvioida koulutuksen saavutuksia Aallon 10 vuoden aikana.

Lue lisää
A photo of Aalto University students discussing, photo by Aino Huovio

Educational Leadership Forum

Educational Leadership Forum tarjoaa keskustelupaikan koulutusohjelmien johtajille ja pääainevastaaville koulutuksen johtamisen kehittämiseen.

Lue lisää
Aalto logo at the Otaniemi campus

Uutiset ja tapahtumat

Teachers handbook icons

Käsikirja opettamiseen Aalto-yliopistossa on julkaistu

Opettajan käsikirjan ensimmäiset osat on julkaistu englanniksi. Suomenkielinen käännös tehdään syksyn aikana.

Uutiset
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu