Ohjelmajohtajan käsikirja

Ohjelmajohtajan käsikirja

Koulutusohjelman johtamisen käsikirja kokoaa yhteen linjauksia, ohjeita, työkaluja, palveluja ja hyviä käytäntöjä ohjelman johtamisen tueksi Aallossa. Tavoitteena on tukea ohjelmien johtajia, pääainevastaavia sekä muita koulutusohjelmien opetuksen toteuttamisessa sekä ohjelmien arvioinnissa ja kehittämisessä mukana olevia.

Uusille ohjelmajohtajille suosittelemme tutustumista perehdytysmateriaaliin ennen käsikirjaan tutustumista.

Koulutusohjelman johtamisen ja hallinnan käytäntöjä kehitetään jatkuvasti. Kehittämistyön edetessä käsikirjan sisältöjä täydennetään ja päivitetään tukemaan yhä paremmin koulutuksen johtamista Aallossa.

Students at Aalto University Learning Centre

Opetussuunnitelmatyö Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopiston opetussuunnitelmatyön ohjeet ja aikataulu on koottu tälle sivustolle.

Lue lisää
biz students

Uuden koulutusohjelman valmistelu

Uuden koulutusohjelman suunnittelussa keskeisintä on ohjelman kirkas tarkoitus sekä ohjelman sopiminen osaksi Aalto-yliopiston koulutusohjelmaportfoliota.

Lue lisää
Students studying together in a group

Yhteisohjelmien hallinto ja johtaminen

Opas hyviin käytäntöihin yhteisohjelmien johtamisessa ja tukea yhteisohjelman hallintomallin laatimiseen.

Lue lisää
Aalto University students at Aalto University

Opetusta ja opiskelua koskevan datan hyödyntäminen ohjelman kehittämiseen

Opetuksen ja opiskelun toteutumista koskeva data ja siitä tehtävät analyysit ovat tärkeä lähtökohta koulutuksen ja ohjelman seurantaan ja kehittämiseen.

Lue lisää
Students studying

Koulutusohjelman johtamisen prosessit ja työkalut

Tälle sivulle on koottu Aalto-yliopiston koulutusohjelman johtamisen prosessien yhteisiä periaatteita ja ohjelmissa hyviksi koettuja käytäntöjä sekä erilaisia työkaluja ohjelman kehittämiseen.

Lue lisää
Students at Väre building. Photo: Unto Rautio / Aalto University.

Koulutusohjelmien toimintaa ohjaavat linjaukset ja säännöt

Opetuksen suunnittelua ja toteutusta tukevat yliopiston toimintaa ohjaavat yliopiston strategia, sekä koulutusta koskevat linjaukset, säännöt ja ohjeet.

Lue lisää
Students working. Photo: Mikko Raskinen / Aalto University

Oppimisen ja opetuksen johtaminen

Aalto-yliopistossa koulutuspolku kattaa elämänlaajuisen oppimisen tarpeet. Koulutuksen keskeisiä toimijoita ovat yliopiston professorit ja lehtorit sekä koulutusohjelmien johto, joiden työ mahdollistetaan yliopiston johdon sekä opetuksen ja oppimisen palveluiden tuella.

Lue lisää
Five students working on a group project in the business school building.

Koulutuksen arviointi ja laadunvarmistus

Laadukkaiden oppimiskokemusten tueksi olemme luoneet kattavat toimintatavat koulutuksen arviointiin ja laadunvarmistukseen.

Lue lisää
A photo of Aalto University students discussing, photo by Aino Huovio

Educational Leadership Forum

Educational Leadership Forum tarjoaa keskustelupaikan koulutusohjelmien johtajille ja pääainevastaaville koulutuksen johtamisen kehittämiseen.

Lue lisää
Aalto logo at the Otaniemi campus

Uutiset ja tapahtumat

Selena Kaponge talking to fellow students

Educational Leadership Forum 1/2024 - Hyvinvoiva koulutusohjelma: johtamisen, opettamisen ja oppimisen suhde hyvinvointiin

Tässä Educational Leadership Forumissa pohdintaan hyvinvoivan koulutusohjelman rakenteita. Tilaisuus on koulutusohjelmajohtajille ja pääainevastaaville suunnattu ja osa tapahtumasarjaa, joka järjestään kolme kertaa vuodessa. Tapahtuma tarjoaa vuorovaikutus- ja verkostoitumismahdollisuuksia tukemaan koulutuksen johtamista Aallossa.

Tapahtumat
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: