Aalto-käsikirja

Organisaatio

Aalto-yliopisto on säätiöpohjainen yliopisto ja sen muodostavat kuusi korkeakoulua. Tällä sivulla pääset tutustumaan Aalto-yliopiston organisaatioon ja hallintomalliin.
Organisaatiokaavio
Organisaatio

Tieteellistä tutkimusta, taiteellista toimintaa ja opetusta toteutetaan Aallon kuudessa korkeakoulussa ja niiden yksiköissä. Korkeakoulut ovat vastuussa tutkimuksesta ja opetuksesta omilla aloillaan yliopiston strategian, korkeakoulujen vuosittain tarkistettavien strategisten suunnitelmien (Our Plan), budjetin ja yliopiston yhteisten sääntöjen puitteissa.

Korkeakoulut muodostuvat laitoksista ja mahdollisista erillisyksiköistä. Lisäksi yliopistolla ja korkeakouluilla voi olla yhteisiä erillisyksiköitä. Lisätietoja Aallon korkeakouluista, laitoksista ja erillisyksiköistä on niistä kertovalla verkkosivulla. Korkeakoulujen johtaminen ja organisaatiot on kuvattu Aalto-käsikirjan välilehdellä Johtaminen.

Korkeakoulut, laitokset ja yksiköt

Tutkimusta, taiteellista toimintaa ja opetusta toteutetaan kuudessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa ja niiden laitoksissa ja yksiköissä.

Lue lisää korkeakouluistamme
Aerial photo of Väre and A Bloc buildings / Photo by Aalto University, Mikko Raskinen

Toimijat

Aalto-yliopiston johtosääntö ja tätä täydentävät säännöt määrittelevät eri toimielinten ja toimijoiden tehtävät ja vastuut.  Koko yliopistoa koskevia muodollisia päätöksiä tekevät tahot ovat hallitus, rehtori ja Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea AAK.

Eri johto-ja ohjausryhmät koordinoivat yliopiston päivittäistä toimintaa ja valmistelevat päätösesityksiä rehtorille ja hallitukselle.

Hallintomalli 220221
Hallintomalli

Muut toimijat

Muita keskeisiä toimijoita ovat esimerkiksi lakisääteiset tasa-arvo ja monimuotoisuus komitea (EDI-komitea),  tutkimuseettinen toimikunta ja tutkintolautakunta sekä tohtorikoulutuksen asioita hoitava työryhmä (DEWG), . Nämä toimijat varmistavat osaltaan toimintojen kehitystä. 
Aalto-yliopistolla on myös yhteisiä akateemisia toimintoja, joita ovat Aalto-yliopisto Junior, Kielikeskus, Avoin yliopisto, Otanano, Aalto Design Factory ja Aalto Ventures Program.

Aalto-yliopisto konserni

Aalto-yliopisto konserni muodostuu Aalto-korkeakoulusäätiöstä ja sen omistamista tytäryrityksistä. 

Aalto University / Learning Centre / Photo by Tuomas Uusheimo

Aalto-yliopiston konserni

Konserni muodostuu Aalto-korkeakoulusäätiöstä ja sen omistamista tytäryrityksistä. Tältä sivulta löydät konsernin tytäryhtiöt ja osakkuusyritykset.

Aalto-yliopisto
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu