Aalto-käsikirja

Organisaatio

Aalto-yliopisto on säätiöpohjainen yliopisto ja sen muodostavat kuusi korkeakoulua. Tällä sivulla pääset tutustumaan Aalto-yliopiston organisaatioon ja hallintomalliin.
SIVUN PÄIVITYS MENOSSA.

Organisaatio ja palveluiden järjestäminen

Aalto_organisaatiokaavio 14012021_fi.jpg

Tieteellistä tutkimusta, taiteellista toimintaa ja opetusta toteutetaan Aallon kuudessa korkeakoulussa ja niiden yksiköissä. Korkeakoulut ovat vastuussa tutkimuksesta ja opetuksesta omilla aloillaan yliopiston strategian, korkeakoulujen vuosittain tarkistettavien strategisten suunnitelmien (Our Plan), budjetin ja yliopiston yhteisten sääntöjen puitteissa.

Korkeakoulut muodostuvat laitoksista ja mahdollisista erillisyksiköistä. Lisäksi yliopistolla ja korkeakouluilla voi olla yhteisiä erillisyksiköitä. Lisätietoja Aallon korkeakouluista, laitoksista ja erillisyksiköistä on niistä kertovalla verkkosivulla. Yliopiston johtaminen on kuvattu Aalto-käsikirjan välilehdellä Johtaminen.

Korkeakoulut, laitokset ja yksiköt

Tutkimusta, taiteellista toimintaa ja opetusta toteutetaan kuudessa Aalto-yliopiston korkeakoulussa ja niiden laitoksissa ja yksiköissä.

Lue lisää korkeakouluistamme
Aalto University campus

Decision making and preparation

The management and decision-making of Aalto University is the responsibility of three institutions in accordance with the Universities Act and the Foundation Act: the Board of the University, the President and the Academic Committee.

Universities may determine the detailed organisation of decision -making and the preparation of decisions independently, within their autonomy.

In the bylaws of Aalto University and Schools (Aalto University Foundation’s Constitution, the Bylaws of the University and Schools) and by the President's decisions have buun
- described the tasks and responsibilities of different institutions and actors
- Organised preparation of decision -making, as well as the consultation, participation and influence of the university units and the community.

Different management and steering groups coordinate the daily activities of the university and prepare proposals for the president and the board. In practice, all decisions affecting joint activities are made in cooperation with in all units.

Governance_preparation_2021

Päätöksenteko ja valmistelu

hallintomalli_2021_fi.jpg

Aalto-yliopiston toiminnan johtaminen ja päätöksenteko on yliopistolain ja säätiölain mukaisesti kolmen toimielimen vastuulla: yliopiston hallitus, rehtori ja akateemisten asiain komitea. 

Yliopistot voivat määrätä päätöksenteon tarkemmasta järjestämisestä ja päätösten valmisteusta itsenäisesti, itsehallintonsa puitteissa. Aalto-yliopiston ja korkeakoulujen säännöissä (johtosääntö, säätiön säännöt ja korkeakoulujen ohjesäännöt) sekä rehtorin päätöksin on

  • kuvattu eri toimielinten ja toimijoiden tehtävät ja vastuut
  • järjestetty päätöksenteon valmistelu sekä siihen liittyvä yliopiston yksiköiden ja yhteisön kuuleminen, osallistuminen ja vaikuttaminen.

Eri johto-ja ohjausryhmät koordinoivat yliopiston päivittäistä toimintaa ja valmistelevat päätösesityksiä rehtorille ja hallitukselle. Käytännössä kaikki yhteiseen toimintaan vaikuttavat päätökset tehdään Aalto-yliopiston, korkeakoulujen ja yksiköiden johdon yhteistyössä ja valmisteluelimissä keskustellen.

Toimijat

Eri johto-ja ohjausryhmät koordinoivat yliopiston päivittäistä toimintaa ja valmistelevat päätösesityksiä rehtorille ja hallitukselle.

Ylimpien toimielinten asettaminen ja keskinäiset suhteet

Yliopiston ylimpien toimielinten eli hallituksen, akateemisten asiain komitean (AAK) ja rehtorin väliset suhteet ja näiden toimielinten asettaminen on säännelty yliopistolaissa, säätiölaissa ja niihin nojautuvassa yliopiston johtosäännössä. Lähtökohtana on toimivallan jakautuminen ylimpien toimielinten kesken - niillä on yhtäältä selkä vastuunjako ja itsenäistä toimivaltaa jota toinen toimielin ei voi käyttää, mutta toisaalta tarkoituksena on myös ylimpien toimielinten yhteistyö ja keskinäinen vastuu ja toiminnan seuranta. Yliopistodemokratian perusperiaatteiden mukaisesti yliopistoyhteisö valitsee akateemisista asioista päättävän komitean vaaleilla keskuudestaan.

Yhteisön näkemykset ja asiantuntemus päätöksenteossa

Yliopistoyhteisön käymä avoin keskustelu, jokaisen mahdollisuus osallistua sekä mahdollisuus seurata tavoitteiden asettamista ja yhteisten päätösten valmistelua ovat tavoitteena Aalto-yliopiston toimintaa ja päätöksentekoa järjestettäessä.

Osallistaminen ja kuuleminen tapahtuu yhteisötilaisuuksissa keskustelemalla, mutta myös erilaisissa asiantuntijafoorumeissa ja lakisääteisissä toimielimissä, joissa on edustajia eri aloilta, korkeakouluista, yliopistoyhteisön ryhmistä ja asiantuntijoista. Foorumeiden ja valmisteluelinten jäseniin voi olla yhteydessä kehittämisideoiden ja palautteen välittämiseksi päätöksentekoon.

Muita keskeisiä toimijoita

Keskeisiä muita toimijoita ovat esimerkiksi lakisääteiset tasa-arvo- ja monimuotoisuuskomitea (EDI-komitea),  tutkimuseettinen toimikunta ja tutkintolautakunta sekä tohtorikoulutuksen asioita hoitava työryhmä (DEWG). Nämä toimijat varmistavat osaltaan toimintojen kehitystä. 

Aalto-yliopistolla on myös yhteisiä akateemisia toimintoja, joita ovat Aalto-yliopisto Junior, Kielikeskus, Avoin yliopisto, Otanano, Aalto Design Factory ja Aalto Ventures Program.

Yliopiston päärakennuksen Dipolin neuvotteluhuoneen pöytä ja tuolit. Kuva: Aalto-yliopisto / Tuomas Uusheimo.

Muita toimijoita

Muita keskeisiä toimijoita ovat mm lakisääteiset toimikunnat ja komiteat sekä akateemisia asioita edistävät työryhmät.

Aalto-käsikirja

Aalto-yliopiston konserni

Aalto-yliopiston konserni muodostuu Aalto-korkeakoulusäätiöstä ja sen omistamista tytäryrityksistä. 

Aalto University / Learning Centre / Photo by Tuomas Uusheimo

Aalto-yliopiston konserni

Konserni muodostuu Aalto-korkeakoulusäätiöstä ja sen omistamista tytäryrityksistä. Tältä sivulta löydät konsernin tytäryhtiöt ja osakkuusyritykset.

Aalto-yliopisto
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu