Organisaatio

Aalto-yliopisto on säätiöpohjainen yliopisto ja sen muodostavat kuusi korkeakoulua. Tällä sivulla pääset tutustumaan Aalto-yliopiston organisaatioon, hallintomalliin sekä yliopistoa koskeviin lakeihin ja säädöksiin.
Lots of people gathered in the Learning centre to discuss

Aalto-yliopisto on säätiöpohjainen yliopisto ja sen muodostavat kuusi korkeakoulua. Jokaisella kuudella koululla on oma dekaani ja akateemisten asioiden komitea.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Kauppakorkeakoulu
Kemian tekniikan korkeakoulu
Sähkötekniikan korkeakoulu
Insinööritieteiden korkeakoulu
Perustieteiden korkeakoulu

Koko yliopistoa koskevia muodollisia päätöksiä tekevät tahot ovat hallitus, rehtori ja Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea AKK. President’s Management Team (PMT) sekä Aalto Management Team (AMT) osallistuvat yliopiston operatiiviseen johtamiseen. Yliopistolla on lisäksi provosti ja viisi vararehtoria.

Organisaatio ja hallintomalli

Alta löydät lisätietoa organisaatiomme toimielimistä sekä hallintomallista.

Hallitus

Aalto-yliopiston hallitus päättää säätiön strategiasta, toimintaa ja taloutta koskevista asioista sekä muista laajakantoisista suunnitelmista.

Lue lisää

Rehtori

Rehtori on hallituksen ja akateemisten asiain komitean ohella yksi laissa asetetuista yliopiston toimielimistä. Rehtori johtaa yliopistoa ja edustaa sen muodostamaa tiede- ja taideyhteisöä. Aalto-yliopistossa rehtori on samalla säätiölain tarkoittama toimitusjohtaja. Aalto-yliopiston rehtorina toimii professori Ilkka Niemelä.

Lue lisää

Johtoryhmät

Yliopiston operatiiviseen johtoryhmään (PMT) kuuluvat rehtori, provosti, vararehtorit, dekaanit, palvelujohtajat, päälakimies ja kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja. Yliopiston johtoryhmä (AMT) edistää läpinäkyvyyttä ja dialogia yliopiston kehitystä koskevassa päätöksenteossa.

Lue lisää

Ohjausryhmät

Ohjausryhmät käsittelevät strategisia ja operatiivisia asioita, joissa tarvitaan yliopiston laajuinen kannanotto, linjaus tai suositus yliopiston johtamista tai päätöksentekoa varten. Ohjausryhmien tehtävänä on valmistella esityksiä yliopiston toimielimissä tapahtuvaa päätöksentekoa varten.

Lue lisää

Akateemisten asiain komitea

Yliopiston akateemisten asiain komitea (AAK) on yliopistotason yhteinen monijäseninen hallintoelin, jonka tehtävänä on edistää tutkimuksen, opetuksen sekä taiteellisen toiminnan korkeaa laatua.

Lue lisää

Professorineuvosto

Professorineuvosto toimii rehtorin ja vararehtoreiden neuvonantajaelimenä ja tuo kuuluviin akateemisen tiede- ja taideyhteisön äänen olennaisissa yliopiston arvoihin liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää

 

Muut toimijat

Tenure track -komitea

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta (EQU-toimikunta)Tutkimuseettinen toimikunta

Tieteelliset ja taiteelliset tukiryhmät (SAB, SAAB)

YT-neuvottelukunta

Tohtorinkoulutuksen työryhmä (DEWG)

Organisaatiokaavio
Organisaatio
Hallintomalli 220221
Hallintomalli
Learning Centre / Photo by Tuomas Uusheimo

Aalto-yliopistokonserni

Aalto-korkeakoulusäätiö ja sen omistamat tytäryritykset muodostavat Aalto-yliopistokonsernin. Sen johtamisesta vastaa yliopistolain 63 §:n mukaisesti yliopiston hallitus ja rehtori. Konsernijohdon vastuulla on yliopistokonsernin ohjaus ja konsernivalvonnan järjestäminen. Kullakin yrityksellä on päivittäisestä toiminnasta vastaava toimiva johto.

Lue lisää Aalto-yliopistokonsernista

Lait, säädökset ja linjaukset

Yliopiston toimintaa ohjaavat sekä lait että Aalto-yliopiston sisäiset säännöt ja linjaukset.

Yliopistoa koskevat lait

YliopistolakiKorkeakoulutusta ja tutkimusta koskeva lainsäädäntö

Yliopiston sisäiset säännöt ja linjaukset

Aalto-yliopiston johtosääntöKorkeakoulusäätiön säännötKorkeakoulujen ohjesäännötKoulutusohjelmien toimintaa ohjaavat linjauksetTaloussääntöAallon tapa toimiaOpintojen ja opiskelun säännötProjektimuotoisen tutkimustoiminnan ohjeistuksetAalto-yliopiston kielelliset linjaukset

Aalto-yliopiston julkisia päätöksiä ja lausuntoja on haettavissa sähköisestä asianhallintajärjestelmästä SAHAsta vuosilta 2018 – 2020. Joidenkin asiaryhmien osalta päätöksiä on haettavissa jo vuodesta 2010, kuten yliopiston säännöt ja ohjeet.

Yliopiston päätökset, pöytäkirjat ja lausunnot

 

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu