Organisaatio

Lots of people gathered in the Learning centre to discuss

Aalto-yliopisto on säätiöpohjainen yliopisto ja sen muodostavat kuusi korkeakoulua. Jokaisella kuudella koululla on oma dekaani ja akateemisten asioiden komitea.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu
Kauppakorkeakoulu
Kemian tekniikan korkeakoulu
Sähkötekniikan korkeakoulu
Insinööritieteiden korkeakoulu
Perustieteiden korkeakoulu

Koko yliopistoa koskevia muodollisia päätöksiä tekevät tahot ovat hallitus, rehtori ja Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea AKK. President’s Management Team (PMT) sekä Aalto Management Team (AMT) osallistuvat yliopiston operatiiviseen johtamiseen. Yliopistolla on lisäksi provosti ja viisi vararehtoria.

Organisaation ja hallintomalli

Alta löydät lisätietoa organisaatiomme toimielimistä sekä hallintomallista.

Hallitus

Aalto-yliopiston hallitus päättää säätiön strategiasta, toimintaa ja taloutta koskevista asioista sekä muista laajakantoisista suunnitelmista.

Lue lisää

Johtoryhmät

Yliopiston operatiiviseen johtoryhmään (PMT) kuuluvat rehtori, provosti, vararehtorit, dekaanit, palvelujohtajat, päälakimies ja kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja. Yliopiston johtoryhmä (AMT) edistää läpinäkyvyyttä ja dialogia yliopiston kehitystä koskevassa päätöksenteossa.

Lue lisää

Ohjausryhmät

Ohjausryhmät käsittelevät strategisia ja operatiivisia asioita, joissa tarvitaan yliopiston laajuinen kannanotto, linjaus tai suositus yliopiston johtamista tai päätöksentekoa varten. Ohjausryhmien tehtävänä on valmistella esityksiä yliopiston toimielimissä tapahtuvaa päätöksentekoa varten.

Lue lisää

Akateemisten asiain komitea

Yliopiston akateemisten asiain komitea (AAK) on yliopistotason yhteinen monijäseninen hallintoelin, jonka tehtävänä on edistää tutkimuksen, opetuksen sekä taiteellisen toiminnan korkeaa laatua.

Lue lisää

Professorineuvosto

Professorineuvosto toimii rehtorin ja vararehtoreiden neuvonantajaelimenä ja tuo kuuluviin akateemisen tiede- ja taideyhteisön äänen olennaisissa yliopiston arvoihin liittyvissä kysymyksissä.

Lue lisää

Rehtori

Rehtori on hallituksen ja akateemisten asiain komitean ohella yksi laissa asetetuista yliopiston toimielimistä. Rehtori johtaa yliopistoa ja edustaa sen muodostamaa tiede- ja taideyhteisöä. Aalto-yliopistossa rehtori on samalla säätiölain tarkoittama toimitusjohtaja. Aalto-yliopiston rehtorina toimii professori Ilkka Niemelä.

Lue lisää

Muut toimijat

Tenure track -komitea

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta (EQU-toimikunta)Tutkimuseettinen toimikunta

Tieteelliset ja taiteelliset tukiryhmät (SAB, SAAB)

YT-neuvottelukunta

Tohtorinkoulutuksen työryhmä (DEWG)

Organisaatiokaavio
Organisaatio
Hallintomalli 220221
Hallintomalli

Aalto-yliopistokonserni

Aalto-yliopistokonserni omistaa useita yrityksiä joko suoraan tai holding-yhtiönsä kautta. Lue lisää.

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu