Palvelut

Mentorointi henkilöstölle

Mentorointi antaa uusia näkökulmia ja työkaluja ammatilliseen kehittymiseen, työhön, ihmisenä kasvamiseen ja tasapainoiseen elämään.
Mentorointiryhmä pöydän ääressä / Kuvaaja Unto Rautio

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä sekä toisen kokemuksista oppimista. Se on tavoitteellinen keino oman työn ja oman osaamisen kehittämiseen.

Mentorointia kuvaavat hyvin; tavoitteellisuus, luottamuksellisuus, sitoutuneisuus, avoimuus.

Mentorointi tukee mentoroitavaa mm:

 • Perehdyttämisvaiheessa.
 • Uudessa tehtävässä tai muutostilanteissa.
 • Urasuunnittelussa ja uralla etenemisessä sekä henkilökohtaisessa kasvussa.
 • Johtamis- ja esimiestyössä kehittymisessä ja kasvamisessa.
 • Uusien näkökulmien ja virikkeiden saamisessa työhön ja tehtäviin.
 • Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtämisessä.

Mentoroinnin muotoja

 • Parimentoroinnissa työskentelevät yhdessä mentoroitava (aktori) sekä mentori.

Mentori on kokenut henkilö, joka toimii keskustelukumppanina ja sparraajana mentoroitavalle.

 • Vertaismentoroinnissa kaksi samassa asemassa olevaa henkilöä toimivat toistensa vertaistukena esimerkiksi uudessa työtehtävässä aloittaessaan.
 • Ryhmämentoroinnissa mentorilla on useampi mentoroitava samassa pienryhmässä. Ryhmän jäsenet sopivat yhdessä siitä, mihin teemoihin ja asioihin se mentoroinnin aikana haluaa keskittyä. Ryhmä määrittelee tavoitteensa ja tapansa toimia mentorointiryhmänä. Ryhmämentoroinnissa osallistujat saavat mentorin tuen lisäksi arvokasta vertaistukea myös toisiltaan.

Henkilöstömentorointi Aalto-yliopistossa

Aallon henkilöstön mentoroinnissa keskitytään mm. akateemisen johtamisen,esimiestyön ja projektien johtamisen kehittämiseen sekä oman uran suunnitteluun. Näiden lisäksi myös muilla alueilla kehittyminen on täysin mahdollista aina aktorin kehittymistarpeista riippuen.

Jos olet kiinnostunut mentoroinnista, ota yhteys omaan HR-koordinaattoriisi tai HR-partneriin. 

Lisätietoja

Lisätietoja henkilöstömentoroinnista saat osoitteesta [email protected] 

Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: