Palvelut

Mentorointi henkilöstölle

Mentorointi antaa uusia näkökulmia ja työkaluja ammatilliseen kehittymiseen, työhön, ihmisenä kasvamiseen ja tasapainoiseen elämään. Aallon työntekijöille on tarjolla avointa mentorointia.
Mentorointiryhmä pöydän ääressä / Kuvaaja Unto Rautio

Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä sekä toisen kokemuksista oppimista. Se on tavoitteellinen keino oman työn ja oman osaamisen kehittämiseen.

Mentorointia kuvaavat hyvin; tavoitteellisuus, luottamuksellisuus, sitoutuneisuus, avoimuus.

Mentorointi tukee mentoroitavaa mm:

 • Perehdyttämisvaiheessa.
 • Uudessa tehtävässä tai muutostilanteissa.
 • Urasuunnittelussa ja uralla etenemisessä sekä henkilökohtaisessa kasvussa.
 • Johtamis- ja esimiestyössä kehittymisessä ja kasvamisessa.
 • Uusien näkökulmien ja virikkeiden saamisessa työhön ja tehtäviin.
 • Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtämisessä.

Mentoroinnin muotoja

 • Parimentoroinnissa työskentelevät yhdessä mentoroitava (aktori) sekä mentori.

Mentori on kokenut henkilö, joka toimii keskustelukumppanina ja sparraajana mentoroitavalle.

 • Vertaismentoroinnissa kaksi samassa asemassa olevaa henkilöä toimivat toistensa vertaistukena esimerkiksi uudessa työtehtävässä aloittaessaan.
 • Ryhmämentoroinnissa mentorilla on useampi mentoroitava samassa pienryhmässä. Ryhmän jäsenet sopivat yhdessä siitä, mihin teemoihin ja asioihin se mentoroinnin aikana haluaa keskittyä. Ryhmä määrittelee tavoitteensa ja tapansa toimia mentorointiryhmänä. Ryhmämentoroinnissa osallistujat saavat mentorin tuen lisäksi arvokasta vertaistukea myös toisiltaan.

 

Henkilöstömentorointi Aalto-yliopistossa

 

Avoin mentorointi Aallon työntekijöille

Aallon henkilöstön mentoroinnissa keskitytään mm. akateemisen johtamisen,esimiestyön ja projektien johtamisen kehittämiseen sekä oman uran suunnitteluun. Näiden lisäksi myös muilla alueilla kehittyminen on täysin mahdollista aina aktorin kehittymistarpeista riippuen.

Mentorointiin voi hakea kuka tahansa aaltolainen ammattinimikkeestä riippumatta. Haku on jatkuva ja tapahtuu erillisellä hakulomakkeella.

Aktoriksi ilmoittautuneelle etsitään hänen taustansa, työkokemuksensa ja kehittymistarpeidensa perusteella sopiva mentori. Aktorin toivotaan ehdottavan mahdollisia mentoreita myös itse.

Mentoriparin matchauksen jälkeen parit laativat mentorointisopimuksen. Mentoriparit tapaavat toisiaan yhdessä sopimansa aikataulun mukaisesti noin kerran kuukaudessa. Yleensä tapaamiskertoja on 4-6. Mentoroinnin kesto pohjautuu mentoroitavan tarpeisiin ja hänen tavoitteidensa saavuttamiseen.

Yhteismentorointiohjelma

Yhteismentorointiohjelmia on järjestetty Aallon ulkopuolisten yritysten ja organisaatioiden kanssa.

Yhteisohjelmat kohdistuvat ennalta määriteltyyn kohderyhmään ja johonkin ajankohtaiseen teemaan. Kohderyhmänä ovat olleet toistaiseksi ohjelmaan osallistuvien organisaatioiden esimiehet ja asiantuntijat. Yhteisohjelmia on järjestetty noin kerran vuodessa. Hakemisesta, mentorointiohjelman tavoitteista ja sisällöistä tiedotetaan erikseen.

 

Lisätietoja

Lisätietoja henkilöstömentoroinnista saat osoitteesta [email protected] 

Muut mentorointi mahdollisuudet

Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Aalto-yliopiston alumnien ja opiskelijoiden mentorointiohjelma

Mentorointiohjelmassamme opiskelijat pääsevät tekemisiin työelämässä jo toimivien alumnien kanssa työelämävalmennuksen ja itsensäkehittämisen merkeissä.

Alumneille
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu