Palvelut

Uusien työntekijöiden perehdytyksen tukilista esihenkilöille

Tämä lista on tehty esihenkilöiden avuksi, uusien työntekijöiden perehdyttämisessä uuteen työyhteisöön ja uusin työtehtäviin.
People at Aalto Party

Ennen työsuhteen alkua

 1. Suunnittele yksikkösi HR:n kanssa uuden työntekijän perehdytystä (viikottaiset yhteiset palaverit esihenkilön ja uuden työntekijän kesken, kahdenkeskiset tapaamiset kaikkien tiimiläisten kanssa, koulutukset, ohjelma kahdelle ensimmäiselle viikolle)
 2. Nimeä Onboarding Buddy eli perehdytys -kummi uudelle työntekijälle
 3. Tilaa Aalto Kit uudelle työntekijälle
 4. Varmista, että tietokone ja puhelin tilataan uudelle työntekijälle 
 5. Tiedota IT palveluita uudelle henkilölle tarvittavista sähköpostilistoista, jaetuista kansioista ja resurssipostilaatikoista                            

Ensimmäisenä työpäivänä

 1. Toivota uusi työntekijä tervetulleeksi tai nimeä ryhmästäsi henkilö tähän tehtävään poissaollessasi
 2. Tutustuta uusi työntekijä yksikköön ja laitoksen henkilöstöön sekä työskentely-ympäristöön (kampuskierros, kierros eri rakennuksissa, joissa yksiköllä/laitoksella on tiloja) (tämän tehtävän voi myös delegoida tiimiläiselle)
 3. Tiimiin kokoontuminen – aamupala, lounas,  kahvit tai 'afterwork' koko tiimin ja uuden työntekijän kesken                                              

Ensimmäisten viikkojen aikana

Käy läpi

 1. Uuden työntekijän rooli, päävastuut, tehtävät, tavoitteet, odotukset ja miltä onnistuminen tehtävässä näyttää
 2. Sidosryhmät ja miten verkostoitua heidän kanssaan (tiimin jäsenet ja heidän roolit, muut kollegat, relevantti palveluhenkilöstö, buddy)
 3. Käytännön työhön perehdytys 'kädestä pitäen' 
 4. Työturvallisuusperehdytys laboratoriota, työpajaa ja studiota koskien ja ohjaaminen työterveyshuollon alkutarkastukseen jos työssä on altisteita
 5. Miten yksikkömme toimii; työtavat, päätöksentekoprosessi, kokouskäytännöt ja sisäisen viestinnän tavat esim Microsoft teams ja Zoom työkalujen käyttö
 6. Hallinnolliset perusasiat esim talouden, matkustuksen, HR:n, hankintojen, jne palveluiden osalta (riippuen työntekijän roolista).
 7. Akateemisen henkilöstön kohdalla varmista tuki tutkimus- ja opetusasioihin
 8. Aallon uramahdollisuudet                                              

Ensimmäisten 1 – 2 kuukauden aikana

 1. Keskustelkaa omaa työtä koskevista Aallon linjauksista
 2. Tarkastelkaa avainasiat ja tehtävät uuden työntekijän kanssa, suunnitelkaa lisäperehdytystä tarvittaessa. Ovatko tehtävät ja prosessit selkeitä uudelle työntekijälle? Mikä on uuden työntekijän kokonaiskuva ja vaikutelma työstä?
 3. Pyydä ja anna palautetta perehdytysprosessista tähän mennessä
 4. Ohjaa uusi työntekijä henkilöstökoulutuksiin / pedagogisiin opintoihin / johtamisen ja esihenkilötyön koulutuksiin. Mitä koulutusta tai kursseja uusi työntekijä tuntuisi omasta mielestään tarvitsevan, mikä koulutus olisi hyödyllistä työtehtävien kannalta? Aallon henkilöstökoulutus ja Workday Learning

3-5 kuukauden aikana

 1. Keskustelkaa työntekijän vahvuuksista ja miten niitä voisi hyödyntää enemmän työssä
 2. Keskustelkaa millä osaamisen kehittämisellä työntekijä voisi kasvattaa suoriutumista tehtävässään
 3. Kysy työkuormasta, stressistä ja työn ja vapaa-ajan tasapainosta
 4. Kysy oivalluksia tiimin kultuuurista ja minkälaiset suhteen työntekijällä on muihin tiimiläisiin ja yhteistyökuimppaneihin

6 kuukauden kohdalla

Käy My Dialogue keskustelu 6 kuukauden kohdalla My Dialogues | Aalto University

 1. Laatikaa konreettinen työsuunnitelma ja tavoitteet seuraavalle vuodelle
 2. Laatikaa henkilökohtainen kehittymissuunnitelma
 3. Keskustelkaa hyvinvoinnista perusteellisesti
 4. Arvioi työntekijän suoriutumista ja päätä onko hän läpäissyt koeajan

Takaisin Työntekijän perehdyttäminen -sivulle

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Uuden työntekijän perehtymisopas

Uuden työntekijän avuksi perehdytystä tukevia linkkejä keskeisiin teemoihin. Perehdytys on tärkeä osa uuden työn aloittamista.

Three students with bicycles in front of Väre building, Aalto University

Aalto-yliopiston palvelukokonaisuudet

Aalto-yliopiston palvelut ovat organisoituneet 11 keskitetyksi ja kolmeksi koulukohtaiseksi palvelukokonaisuudeksi, jotka tarjoavat tukea korkealaatuiselle tutkimukselle, opetukselle ja vaikuttavuudelle.

Can of pens

Tutkijalle perehtymisen tueksi

Yleisen työntekijöiden perehdytyksen lisäksi täältä löydät erityisesti tutkimukseen ja tutkijan työhön liittyviä keskeisiä linkkejä tueksesi. Tutustu niihin alla!

People discussing

Perehdytyksen tukilista uudelle työntekijälle

Perehdytyksen kattava tukilista uudelle työntekijälle, sisältää myös itsenäiseen oppimiseen linkkejä.

People at Aalto Party

Verkkokokoustyökalut – Teams ja Zoom

Työkalut videokokoustamiseen, online-kokouksiin, chattiin ja liikkuvaan työhön. Panopton avulla voi taltioida ja jakaa video- ja monimediaesityksiä, mutta se ei sovellu kokouksiin.

Kuva ryhmätyötä tekevistä opiskelijoista / kuvaaja Aalto-yliopisto Unto RautioUnto_Rautio

Muut akateemiset tehtävät

Tällä sivulla on kuvattu muut kuin tenure track -urajärjestelmään ja lehtorien urajärjestelmään kuuluvat akateemiset positiot. Sivulta löytyy myös muita akateemisia tehtäviä koskeva virallinen ohjesääntö sekä ohjeet dosentin nimittämiseksi.

Main image

Henkilöstökoulutus

Henkilöstökoulutus on yksi keino osaamisen kehittämiseen työssä oppimisen ja työtovereilta oppimisen rinnalla. Koulutustarjonnan löydät Workday Learning -sovelluksesta.

Aalto

Perehdytys Aallossa

Perehdytys käytänteet, materiaali ja tuki uudelle työntekijälle ja pitkäaikaiselle vieraalle Aallossa.

People in front of Väre building

My Dialogues

Valmistaudu, dokumentoi, seuraa - katso My Dialogues -keskusteluohjeet.

Two people having objective discussion

Lisää tietoa

Henkilöstöpalveluiden (HR) yhteystiedot

Löydät oman yksikkösi henkilöstöpalveluiden yhteyshenkilön tämän sivun kautta.

People biking in front of Väre and ABloc

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut eli HR tukee työskentelyä ja esihenkilötyötä Aallossa aina rekrytoinnista osaamisen kehittämiseen ja palkitsemiseen.

People in Dipoli stairs
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstöpalvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: