Palvelut

Tiedostojen varmuuskopiointi

Tiedostojen varmuuskopioinnilla tarkoitetaan tiedon varastointia ja palautusta odottamattoman virheen tai vahingon varalta. Tiedostot varmistetaan pikavarmuuskopioilla sekä vakaammilla varmuuskopioilla, jotka tallennetaan erilliselle medialle.

Kuinka palautan varmuuskopion?

 • Jos haluat palauttaa pitkäaikaisen varmuuskopion
 • Jos haluat ottaa käyttöön mittalaitteiden tutkimusdatan varmistuksen
 • Jos sinulla on muuta kysyttävää

ota yhteyttä IT Servicedeskiin: servicedesk.aalto.fi

Ominaisuudet

Tiedostojen varmuuskopiointi sisältää mm. seuraavia varmistustapoja:

 • Snapshot-pikavarmuuskopiot
 • Pitkäaikaiset tiedostojen varmuuskopiot erilliselle medialle
 • Mittalaitteiden tutkimusdatan varmistus

Varmuuskopiointi

 • Turvaa tiedostot odottamattoman vahingon varalta
 • Datan suojaamiseen ja katoamiseen liittyvät riskit pienenevät
 • Automatisointi parantaa varmistusten luotettavuutta, eikä sitä tarvitse itse muistaa tai suorittaa

Snapshot-pikavarmuuskopiot

Käyttäjät voivat omatoimisesti palauttaa pikavarmuuskopioita esimerkiksi käyttäjävirheen tai ohjelmiston sekoamisen seurauksena.

Tiedostoversioita (kopioita) otetaan

 • kerran tunnissa klo 08-20, joita säilytetään 26 kpl (2 vrk)
 • kerran vuorokaudessa keskiyöllä yksi kopio, joita säilytetään 14 kpl (2 viikkoa)
 • kerran viikossa su-ma yönä viikkokopio, joita säilytetään 10 kpl (2 kk)

Kaikkien kopioiden saatavuutta ei yritetä taata, vaan palvelulla pyritään helpottamaan tiedostojen palautuksia ja vähentämään varsinaisiin varmuuskopioihin kohdistuvia palautuspyyntöjä. Nämä pikavarmuuskopiot eivät ole suojattuja järjestelmätason virheiltä.

Pitkäaikaiset varmuuskopiot erilliselle medialle

Koti-, työ- ja TeamWork-hakemistot

 • varmistetaan kerran viikossa
 • viikkokopioita säilytetään 4 viikkoa, ja yhtä kuukauden viikkokopiota säilytetään 3kk
 • joka vuoden tammikuun ja heinäkuun kopioita säilytetään 4 vuotta

IT:n hallinnassa olevat palvelimet ja palvelut varmistetaan tarpeen mukaan pyynnöstä. Kun palvelu otetaan käyttöön, sovitaan varmistettava tieto ja varmistusten sykli, esimerkiksi kerran vuorokaudessa tai kerran viikossa. Tyypillinen toteutustapa on varmistaa muuttuneet tiedostot kerran vuorokaudessa (säilytys 1-2 viikkoa), täysi varmuuskopio kerran viikossa (säilytys 4-6 viikkoa) ja kerran kuussa arkistokopio (säilytys 3kk, tammi/heinäkuun kopiolla 4v).

Myös muita Aalto-yliopiston palvelimia ja palveluita voidaan ottaa varmistusten piiriin. Tällöin sovitaan varmistettavat alueet ja varmistusten sykli samalla tavalla kuin edellä on kuvattu. Pyynnöt palveluiden ottamisesta varmistusten piiriin tapahtuvat IT Servicedeskin kautta.

Pitkäaikaiset varmuuskopiot on tarkoitettu pääsääntöisesti katastrofien varalle, joten palautuksille tulee olla riittävät perusteet.

Samalle varmistusmedialle otetaan samojen vaatimusten mukaista tietoa. Varmistusmedioiden sijainti, säilytys ja hävitys tapahtuvat mm. niiden sisältämän tiedon tietoturvaluokitus huomioiden. Pitkäaikainen säilytys tapahtuu paloturvallisissa tiloissa useammassa eri paikassa. Palautuksia testataan ja harjoitetaan säännöllisesti ja varmistusmediat poistetaan kierrosta ajoissa niiden käyttövarmuus huomioiden. Kierrosta poistuvat nauhat tuhotaan niin, ettei niillä ollut tieto ole enää palautettavissa.

Palautuspyyntöjen oikeellisuus tarkistetaan palautettavaksi pyydetyn tiedon tyyppi ja turvaluokka huomioiden. Varmistusmedioihin on pääsy vain nimetyillä ylläpitohenkilöillä sovittujen prosessien mukaisesti.

Mittalaitteiden tutkimusdatan varmistus

Tutkimusdata on hyvä saada suojattua odottamattoman vahingon varalta. IT-palvelut tarjoavat ratkaisuja mittalaitteiden tuottaman datan ja konfiguraatioiden varmistamiseksi. Mittalaitekoneiden varmuuskopioinnista voi sopia ottamalla yhteyttä servicedesk.aalto.fi

Rajoitukset

Pitkäaikaisten varmuuskopioiden palautuspyyntöjen käsittely voi kestää tunneista vuorokausiin varmistusjärjestelmän kuormituksesta riippuen.

Varmistuksen nopeus riippuu datan määrästä, asiakaskoneen tehokkuudesta ja kuormituksesta sekä verkkojen kapasiteetista. Yli vuorokauden kestävät yksittäiset varmistustyöt tulkitaan ongelmallisiksi ja asiakaskone/verkkoyhteys tulkitaan luotettavalle varmistukselle riittämättömäksi. Näissä tapauksissa työt tulee pilkkoa pienempiin osiin tai varmistukset toteuttaa jollain muulla tavalla.

Palautukset koskevat vain Aalto IT:n hallinnassa sekä ylläpidossa olevia laitteita ellei asiasta ole sovittu erikseen. IT ei vastaa laitosten omista palautusmedioista.

Tuki

Ongelmatilanteissa lähetä palvelupyyntö osoitteessa: servicedesk.aalto.fi Käyttäjätuki palvelee IT Servicedeskin aukioloaikoina.

Tätä palvelua tarjoaa:

IT-palvelut

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
 • Julkaistu:
 • Päivitetty: