Palvelut

Aallon pedagoginen koulutus opetushenkilökunnalle

Haluatko kehittyä opettajana ja saada uusia ajatuksia opetukseen? Kiinnostaisiko sinua keskustella muiden aaltolaisten kanssa opetuksesta tai oppimisesta yliopistossamme? Aalto-yliopiston Opettajapalvelut tarjoaa pedagogisia kursseja opetushenkilökunnan pedagogisen osaamisen tueksi.

Aalto-yliopiston pedagoginen koulutuskokonaisuus (25 op) ja temaattiset kurssit tarjoavat sinulle mahdollisuuden kehittää omaa opetustasi ja opettajuuttasi. Koulutusta järjestetään sekä suomeksi että englanniksi.
People talking and working in the café in Harald Herlin Learning Center, white lamps hanging in front.
A logo on seaside, photo by MIkko Raskinen

Pedagoginen koulutus syksyllä 2024

Aalto-yliopisto tarjoaa pedagogisia kursseja tukemaan opetushenkilökunnan pedagogista osaamista. Tutustu syksyn 2024 kursseihin nyt!

Lue lisää

Tietoa koulutuksesta

Kurssien kuvaukset

Seuraavia kurssia tarjotaan tai niitä on tarjottu osana Aallon pedagogista koulutusta. Kaikki kurssit eivät ole tarjolla samaan aikaan.

Tulevat kurssit ja niille ilmoittautumisen löydät sisään kirjauduttuasi ylempää kohdasta "Pedagoginen koulutus keväällä 2024".

Ydinkurssit

Pedagogisten kurssien rakenne
Pedagogisten opintojen rakenne (25 op)

25 op.n opintojaksojen kokonaisuus koostuu neljästä ydinkurssista: A! Peda Intro, Oppiminen ja opetus yliopistossa, Opetuksen suunnittelu ja Opetusharjoittelu sekä yhdestä vapaavalintaisesta temaattisesta kurssista.  A! Peda Intro on esitietovaatimuksena muille kursseille.

Ydinkurssit opetetaan yleensä kahdesti vuodessa: kerran suomeksi ja kerran englanniksi.

A! Peda Intro (5 op)

A! Peda Intro -kurssilla tutustut siihen, mitä on oppiminen ja mikä on opettajan rooli opiskelijan oppimisprosessissa. Kurssin aikana käsitellään erilaisia teemoja oppimiseen ja opetuksen järjestämiseen liittyen. Näitä ovat oppiminen- ja opetussuunnitelmatyö yliopistossa, vuorovaikutuksen rooli oppimisprosessissa sekä osallistujien valitsemat vertaisryhmäkohtaiset teemat. 

Three Aalto University students lean over a table looking at a laptop screen.

Oppiminen ja opetus yliopistossa (5 op)

Oppiminen ja opetus yliopistossa (5 op)

Two business students, one is holding a laptop, discussing with the Professor after his lecture. Another group of students talk in the background.

Opetuksen suunnittelu (5 op)

Kurssilla työstetään yhtä omaan opetukseen kuuluvaa kurssia. Kurssin aikana osallistuja laatii analyysin omaan opetukseen kuuluvan kurssin nykytilasta linjakkaan opetuksen suunnittelun näkökulmasta sekä laatii suunnitelman kurssin kehittämisestä. Esitietetovaatimuksena A! Peda Intro tai vastaava kurssi.

Aalto University Open University Finnish course

Opetusharjoittelu

Opetusharjoittelu. Kurssin esitietovaatimuksena ovat A! Peda Intro, Kurssisuunittelu, Oppiminen ja opetus yliopistossa kurssit.

Networking Workshop

Temaattiset kurssit

Aalto-yliopiston pedagoginen koulutus (25 op) edellyttää 5 op temaattisia opintoja, mutta voit vapaasti opiskella enemmän kuin sen. Temaattisten kurssien tarjonta vaihtelee vuosittain ja kaikkia kursseja ei järjestetä joka vuosi.

Tulevat toteutukset löydät ylempää. Aiemmat toteutukset löydät halutessasi alta kohdasta Aiempina lukukausina järjestetty koulutus.

Aiempina lukukausina järjestetty koulutus

Pedagoginen koulutus keväällä 2024
Pedagoginen koulutus keväällä 2022
Pedagoginen koulutus keväällä 2022
Pedagoginen koulutus keväällä 2022
Pedagoginen koulutus keväällä 2022
Pedagoginen koulutus syksyllä 2021
Pedagoginen koulutus keväällä 2021
Pedagoginen koulutus syksyllä 2020
Pedagoginen koulutus keväällä 2020
Pedagoginen koulutus syksyllä 2019

Yhteystiedot

  • MyTeaching Support -palvelu: Opettajien ja henkilökunnan kysymykset kursseihin, kurssille ilmoittautumiseen ja kurssiaikatauluihin liittyen.
  • [email protected] -osoite: Aalto-yliopiston ulkoisten tahojen kysymykset pedagogisiin kursseihin liittyen.

Muuta tukea ja koulutusta Aalto-yliopiston opettajille

Opetus ja oppiminen

Ajankohtaiset asiat ja palvelut opettajille.

Lecture hall during the lecture

Koulutus digitaalisen opetuksen tueksi

Opettajapalvelut järjestää säännöllisesti koulutuksia ja työpajoja yhteisten oppimisalustojen käyttäjille osaamisen kehittämisen tueksi. MyCourses, Panopto, Turnitin, Presemo

Tiimitapaaminen / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio
Tätä palvelua tarjoaa:

Henkilöstökoulutus

Löysitkö tästä tarvitsemasi tiedon? Jos et, ota meihin yhteyttä.
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: