Opetus ja oppiminen

Lehtorien urajärjestelmä

Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmä on tarkoitettu opetushenkilöstölle. Lehtorien urajärjestelmän periaatteet ja arviointikriteerit tukevat opetushenkilökunnan osaamisen kehittymistä ja uralla etenemistä opetukseen painottuvilla ansioilla. Urajärjestelmässä on mahdollista edetä yliopisto-opettajasta yliopistonlehtoriksi, ja edelleen vanhemmaksi yliopistonlehtoriksi ja johtavaksi yliopistonlehtoriksi.
Opiskelijalla kynä kädessä

Lehtorien urajärjestelmän periaatteet

Lehtorien urajärjestelmässä on määritelty avoimet ja läpinäkyvät etenemis- ja rekrytointiprosessit sekä toimintatavat, joita noudatetaan johdonmukaisesti kaikissa Aalto-yliopiston kouluissa ja laitoksilla (pl. Kielikeskus). Ohjesäännön lisäksi lehtorien urajärjestelmässä noudatetaan yliopistossa asetettuja yleisiä toimintaohjeita ja periaatteita, kuten Aallon Code of Conduct -ohjeita sekä yhteisesti sovittuja henkilöstökäytänteitä.

Lehtorien urajärjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti Aalto-yliopiston kandidaattitason tutkinto-ohjelmissa opettaville opettajille sekä käytännön ja ammatillisten kurssien opettajille. Kielikeskuksen opettajille on määritelty omat urajärjestelmäohjeistukset.  

Urajärjestelmän tasot

Lehtorien urajärjestelmässä on opetuspainotteisia tehtäviä. Lisäksi urajärjestelmässä työskenteleviltä odotetaan osallistumista tutkimus- ja/tai taiteelliseen toimintaan. Vaikuttavuuteen, palveluun ja pedagogiseen johtajuuteen liittyvät vastuut lisääntyvät henkilön edetessä urallaan.

Aallon lehtorien urajärjestelmässä on neljä tasoa: yliopisto-opettaja, yliopistonlehtori, vanhempi yliopistonlehtori ja johtava yliopistonlehtori.

Illustrative picture of lecturer career path at Aalto

Lehtorien työnkuva

Lehtorien urajärjestelmässä työskentelevien henkilöiden päävastuu on opetus, ja sitä täydennetään tutkimuksella ja/tai taiteellisilla tehtävillä. Lisäksi lehtorien työnkuvaan kuuluu toimiminen osana tiede- ja taideyhteisöä sekä pedagogiseen johtajuuteen liittyviä ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen tähtääviä vastuita. Työajan jakautumisesta eri osa-alueiden kesken sovitaan laitosjohtajan kanssa. Työsuunnitelmasta on sovittava vuosittain ennen lukuvuoden alkua.

Yleiset työajan kohdentamisperiaatteet lehtorien urajärjestelmässä on kuvattu seuraavasti:

taulukko lehtorien ohjeellisesta työajan allokoinnista

Rekrytointi lehtoriuralle

Rekrytointi lehtorien urajärjestelmään tapahtuu kilpailullisen rekrytointiprosessin kautta tai poikkeustapauksissa kutsusta. Rekrytointi on mahdollista yliopisto-opettajan, yliopistonlehtorin ja vanhemman yliopistonlehtorin tasolla. Johtavan yliopistonlehtorin tehtävään ei ole suoraa rekrytointia.

Kaikissa lehtorien urajärjestelmän rekrytoinneissa otetaan huomioon laitoksen ja tutkimusalan tarpeet. Tavoitteenamme on edistää korkealaatuista opetusta ja pedagogisia taitoja, joten lehtorien urajärjestelmään rekrytoidaan henkilöitä, joilla on hyvät mahdollisuudet edetä uralla. Lehtorien urajärjestelmään nimitettävillä henkilöillä on oltava vähintään maisterin tutkinto, potentiaalia saavuttaa erinomainen taso pedagogisessa pätevyydessä sekä yliopistonlehtorin tehtävään sopiva pedagoginen kiinnostus.

Opetus Aalto-yliopistossa perustuu korkealaatuiseen tutkimukseen. Tohtorin tutkinto on meriitti yliopisto-opettajan tasolla ja sitä odotetaan yliopistonlehtorin tasolla. Tohtorin tutkinto tai vastaavat taiteelliset meriitit ovat edellytys vanhemman yliopistonlehtorin tehtävässä. Lisäksi lehtoriuralla arvostetaan kokemusta opetukseen liittyvistä tehtävistä.

Jokainen nimitys lehtorien urajärjestelmässä perustuu huolelliseen arviointiin siitä, että nimitettävä on erinomainen ehdokas opetukseen liittyvissä tehtävissä.

Yksityiskohtaisemmat kriteerit on kuvattu sivun alaosasta löytyvässä Aalto Lecturer Career System Policies and Procedures -dokumentissa (englanniksi). Ohjesäännön epävirallinen suomenkielinen versio löytyy täältä.

Urajärjestelmässä eteneminen

Eteneminen uralla ei ole automaattista, vaan perustuu henkilön opetustaidon ja muiden ansioiden huolelliseen arviointiin. Ansioista ja saavutuksista keskustellaan vuosittaisissa My Dialogue -keskusteluissa. Jos henkilön ansiot ja saavutukset ovat tasolla, joka täyttää urajärjestelmän seuraavan tason kriteerit, voidaan etenemisarvioinnin aikataulusta sopia.

Yksityiskohtaisemmat prosessikuvaukset löytyvät sivun alaosassa olevasta Aalto Lecturer Career System Policies and Procedures -dokumentista. 

Arviointi

Sekä rekrytoinneissa että etenemisissä käytetään yhteisiä arviointikriteerejä. Yksityiskohtaiset arviointikriteerit löytyvät sivun alaosassa olevasta Aalto Lecturer Career System Policies and Procedures -dokumentista. Yhteisten kriteereiden lisäksi koulut voivat määritellä tarkempia alakohtaisia ohjeistuksia ja kriteerejä. Koulukohtaiset tarkennukset löytyvät sivun alaosasta.

Hakemus- ja etenemisdokumentit

Kaikkien hakijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytäntöjä hakemus- tai arviointiprosessissa, lisätietoja on osoitteessa https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot.

Rekrytoinneissa ja etenemisissä ehdokkaita pyydetään toimittamaan vähintään seuraavat asiakirjat:

  • ansioluettelo
  • opetusportfolio

Myös tutkimus- ja / tai taiteellinen portfolio, referenssit ja muut materiaalit voivat olla tarpeen tilanteesta riippuen. Rekrytoinneissa yksityiskohtaiset ohjeet ovat hakuilmoituksessa, etenemisvaiheessa tarkat ohjeet saat laitoksen HR:ltä.

Ansioluettelo

Ansioluettelo (CV) on yleiskatsaus hakijan koulutuksesta ja työkokemuksesta, akateemisista ansioista ja saavutuksista. CV sisältää myös julkaisuluettelon.

Suosittelemme käyttämään Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) -internetsivuilta löytyvää mallia.

Opetusportfolio

Opetusportfolio sisältää yhteenvedon kandidaatin opetustaidosta, kokemuksesta ja koulutuksesta sekä itsearvioinnin opetuksen kehityksestä uran ajalta. Portfolio on narratiivinen teksti, jonka pituus on yleensä 4–7 sivua. Opetusportfolion liitteeksi voidaan lisätä huolellisesti valittu tiivistelmä kandidaatin saamista arvioista/arvioinneista, mikäli sellaisia on saatavilla (korkeintaan 10 sivua).  

Yksityiskohtaisemmat ohjeet opetusportfolion kokoamiseen löydät täältä (englanniksi).

Lisätietoa Opetusosaamisen arvioinnista on saatavilla Aalto-yliopiston tenure track -arviointikriteerit -websivulla kohdassa Opetusosaamisen arviointi.

Kaksi opiskelijaa istuu läppäreidensä kanssa Kauppakorkeakoululla. Kuva: Aalto-yliopisto / Unto Rautio

Aalto-yliopiston lehtorikomitea

Lehtorikoimitea antaa lausuntonsa johtavien yliopistolehtoreiden nimittämisissä. Eteneminen uralla. Lehtoriuralla eteneminen.

Palvelut
Ihmisiä oppimiskeskuksessa/people in at the learning center

Akateemisten urajärjestelmien kehittäminen

Akateemisten urajärjestelmien kehittäminen on osa Aalto-yliopiston laatujärjestelmää. Tällä sivulla on kuvattu urajärjestelmien kehittämisprosessit.

Palvelut
An Aalto pen lying on the page of a study book, students working in the background / photo by Aalto University, Aino Huovio

Akateemisten urajärjestelmien kehittämistä ohjaava työryhmä

Tälle sivulle on koottu tietoa akateemisten urajärjestelmien (akateeminen urajärjestelmä, akateemisia urajärjestelmiä, akateemiset urajärjestelmät) kehittämistä ohjaavasta työryhmästä, sen tavoitteista ja jäsenistä.

Tenure track
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: