Program

Kandidatprogrammet i teknikvetenskap

Loading table of contents

Planera dina studier

Planering av de egna studierna är av största vikt för att studierna ska förlöpa smidigt. Det mest centrala verktyget för planeringen är den individuella studieplanen (ISP). När du gör upp din ISP planerar du de studier som ska ingå i examen och tidpunkten för studierna. Undervisningsplan och modelläsordning vägleder dig när du gör studieplanen. När din ISP har godkänts utgör den din officiella studieplan, enligt vilken du kan genomföra dina studier.

ISP i Sisu

Alla grundexamensstuderande gör sin ISP i Sisu.

Du hittar instruktioner för att göra en ISP i Sisuanvisningar. Kontakta adressen [email protected] om du inte hittar svar i Sisuanvisningar eller på denna sida.

Vanliga frågor om studieplanen i Sisu

Tillåten studietid för examen och ansökan om tilläggstid

Studerande som beviljats studierätt för såväl lägre som högre högskoleexamen från och med 1.8.2005 har en tillåten studietid på sju (7) år för diplomingenjörsexamen. Den tid det tar att avlägga teknologie kandidatexamen övervakas inte separat. Studietiden för att avlägga examen löper då en studerande har anmält sig närvarande eller försummat läsårsanmälan. Dessutom har den studerande rätt till vissa frånvaroperioder som inte räknas in i studietiden.

Om du inte har avlagt examen inom föreskriven tid men ändå önskar slutföra dina studier kan du ansöka om tilläggstid. Du kan ansöka om tilläggstid tidigast i början av den termin då din studietid går ut.

Innan du lämnar in ansökan ska du bekanta dig med Aalto-universitetets riktlinjer för beviljande av tilläggstid för studerande med begränsad studietid. Läs noggrant igenom även de allmänna anvisningarna för ansökan om tilläggstid nedan och de separata anvisningarna för Högskolan för teknikvetenskaper.

Aalto-universitetets riktlinjer för beviljande av tilläggstid för studerande med begränsad studietid

Aalto-universitetets riktlinjer för beviljande av tilläggstid för studerande med begränsad studietid

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Ansökan om fortsatt studierätt

Ansökan om fortsatt studierätt

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Ansökan om tilläggstid vid Högskolan för teknikvetenskaper

Högskolan för teknikvetenskaper skickar brev till studerande vars studietid håller på att gå ut ungefär ett år på förhand. I brevet finns närmare anvisningar och utsatt tid för inlämning av ansökan.

Ansökningarna behandlas två gånger per läsår. Så att ansökningar kan behandlas före utgången av terminen ska studenten lämna in en ansökan till

  • 15.11., om studietiden slutar vid 31.12.
  • 30.4., om studietiden slutar vid 31.7.

Nyhetsbrev

SCIn uutiskirje Scuuppi

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: