Program

Kandidatprogrammet i teknikvetenskap

Loading table of contents

Modelläsordning

För varje huvudämne inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap finns en rekommenderad ordningsföljd för studierna. Genom att följa den rekommenderade ordningsföljden ser du till att det inte uppstår fördröjningar i studierna till följd av bristfälliga förkunskaper och kan på så sätt avlägga kandidatexamen på tre år om du studerar på heltid. För första och andra årets studerande finns också modelläsordningar. Se modelläsordningarna och läsordningarna för varje huvudämne nedan.

Kontrollera tidpunkt och plats för undervisningen i Sisu eller MyCourses. Eventuella fel eller kommentarer kan sändas till adressen advisors-sci(a)aalto.fi.

Anmäl dig till kurser via studieplanen i Sisu. Kursanmälan öppnas vanligtvis 28 dagar innan perioden börjar. Se kursinformationen för mer information.

Läsåret 2023-2024

Läsåret 2022-2023

Förklaring av förkortningarna

Undervisningslokalernas markeringar

Undervisningslokaler visas i formatet byggnadskod/undervisningslokal: till exempel R001/D = R001 är Kandidatcentret, Otsvängen 1, föreläsningssal D.

Karta över Otnäs campus

Undervisningshändelsernas förkortningar

L01, L02, L1, L2... Föreläsning
S Seminarium
H01, H02, H1, H2... Övning
A01, A02, A1, ATK1... Datorövning, vanligen i en IT-sal
VK1, VK2 Mellanprov
KT Kurstentamen. Första tentamen efter kursen. Du behöver inte anmäla dig till denna tentamen om du anmält dig till den kurs som just tagit slut. De stora tentamina inom datateknik utgör ett undantag.
ET Separat tentamen på kurser som kan genomföras med endast tentamen utan att delta i t.ex. föreläsningar eller övningsgrupper eller inlämningsuppgifter.
T01, T02, T1, T2... Omtentamen
T0 En parallell tentamen som ordnas samtidigt som kurstentamen. Den är ämnad för studerande som har deltagit i en tidigare eller parallell version av kursen. Den studerande ska anmäla sig till denna tentamen. Innan anmälan till denna tentamen ska den studerande kontrollera i kursinformationen vad som krävs för att genomföra kursen och om det är möjligt att delta i tentamen.

Tentamina vid Högskolan för teknikvetenskaper 2022–2023

Nedan ser du tentamina som ordnas vid Högskolan för teknikvetenskaper (SCI) under läsåret 2022–2023. Dessa pdf-filer uppdateras inte nödvändigtvis, så det lönar sig att kontrollera i Sisu om det skett ändringar.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: