Ohjelmat

Teknistieteellinen kandidaattiohjelma

Loading table of contents

Opintojen suunnittelu

SIVUJA PÄIVITETÄÄN KEVÄÄN 2024 AIKANA

Opintojen suunnittelu on keskeinen ja välttämätön osa opiskelua. Suunnittelemalla opintojasi hahmotat opintojen kokonaisuuden ja rakennat omaa osaamistasi sekä asiantuntijuuttasi juuri sinua kiinnostavaan suuntaan. Opinnot koostuvat perusopinnoista, pää- ja sivuaineen opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Voit lukea näistä enemmän opetussuunnitelmasta. Yliopistolaki ja tutkintosääntö määrittelevät osan tutkintosi sisällöstä. Osan voit valita itse sen mukaan, mistä olet kiinnostunut ja mitä tavoittelet.

Ohjeet opintojen suunnitteluun

Keskeisin suunnittelun työväline on henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS). HOPSissa laadit suunnitelman tutkintosi sisällölle ja opintojen suoritusaikataululle. Suunnittelun pohjana toimivat opetussuunnitelma ja mallilukujärjestykset.  

Opintojen kokonaisuuden hahmottaminen on tärkeää esimerkiksi siksi, että mikäli aiot hakea opiskelijavaihtoon, sinulla pitää olla tilaa tutkinnossasi vaihto-opinnoille. Monesti vaihto-opinnot sijoittuvat vapaasti valittaviin opintoihin, joten niitä ei kannata opiskella täyteen, jos aiot lähteä vaihtoon.  

 

Yleistä kurssi-ilmoittautumisesta ja tenteistä

Aallon opetussuunnitelmakausi on kaksivuotinen, ja kurssit ovat voimassa Sisussa olevien tietojen mukaisesti kaksi vuotta kerrallaan. Tulevan lukuvuoden kurssien ja tenttien aikataulut julkaistaan vuosittain kesäkuussa.

Tutkinnon kieliopinnot

Kandidaatintutkintoon kuuluu pakolliset kieliopinnot toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraassa kielessä. Lisäksi opintoihin kuuluu koulusivistyskielellä tehty kypsyysnäyte. Suoritettavat opinnot riippuvat siitä, mikä on koulusivistyskielesi.  

Koulusivistyskieli määräytyy sen perusteella, millä kielellä olet käynyt peruskoulun ja/tai lukion. On myös mahdollista, että olet erityisestä syystä oikeutettu hakemaan vapautusta koulusivistyskielen ja/tai toisen kotimaisen kielen osoittamisesta. Kielikeskuksen sivuilta löydät lisätietoa koulusivistyskielestä, toisesta kotimaisesta kielestä sekä vapautuksen hakemisesta.  

Näet Sisusta omista tiedoistasi, mikä on koulusivistyskielesi. Jos tiedoissa lukee "tuntematon", ota yhteyttä kandidaattiohjelman opiskelijapalveluihin asian selvittämiseksi. Jos haet koulusivistyskielen määrittelyä tai vapautusta kieliopinnoista, lähetä hakemus opiskelijapalveluihin ([email protected]). 

Alla on kerrottu, miten tutkinnon kieliopinnot tulee suorittaa. 

Vapaasti valittavat opinnot

Alta löydät vinkkejä opetussuunnitelmassa mainittuihin vapaasti valittaviin opintoihin. Nämä ohjeet täydentävät opetussuunnitelmassa annettuja tietoja.

Vapaasti valittavien opintojen määrä riippuu pääaineesta ja sivuaineen laajuudesta. Tutkinnon laajuus on 180op. Tutkintoon ei sijoiteta ylimääräisiä kursseja.

Muualla suoritetut opinnot ja hyväksiluku

Aalto-yliopistossa voit suorittaa opintoja myös oman korkeakoulun ja alan ulkopuolella. Oman korkeakoulun ulkopuolella voit suorittaa yksittäisiä kursseja tai kokonaisen sivuaineen.

Varmista etukäteen omasta pääaineestasi, voitko sisällyttää suunnittelemiasi kursseja tutkintoosi. 

Opintosuunnitelman tekeminen Sisu-järjestelmässä

Kaikki perustutkinto-opiskelijat laativat HOPSinsa Sisu-järjestelmässä.

Tekniset ohjeet HOPSin laatimiseen löytyvät Sisu-ohjeista. Jos sinulla on ongelmia, joihin et löydä vastauksia Sisun teknisistä ohjeista tai tältä sivulta, ole yhteydessä osoitteeseen [email protected].

Lisäajan hakeminen Perustieteiden korkeakoulussa

Opiskelijoilla on seitsemän (7) vuotta tutkinnon sallittua suorittamisaikaa kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittamisaikaa ei erikseen seurata. Jos et ole saanut tutkintoa valmiiksi opintojen säädetyssä ajassa, mutta haluat kuitenkin suorittaa opinnot loppuun, voit hakea lisäaikaa. Lisäaikaa voi hakea aikaisintaan sen lukukauden alussa, jonka päätteeksi opintoaika loppuu.

Lue huolellisesti Aalto-yliopiston ohje lisäajan hakemiseen. Alla on Perustieteiden korkeakoulun lisäohjeet.

Perustieteiden korkeakoulu lähestyy kirjeitse noin vuotta aikaisemmin niitä opiskelijoita, joiden opiskeluoikeus on päättymässä. Kirjeessä annetaan tarkemmat ohjeet ja hakemuksen toimittamisen määräpäivä.

Uutiskirjeet ja tiedotteet

SCIn uutiskirje Scuuppi

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: