Program

Kandidatprogrammet i teknikvetenskap

Lärdomsprov

Om du studerar vid ett utbildningsprogram inom teknik eller arkitektur kan du delta i det gemensamma svenskspråkiga kandidatseminariet (JOIN.sv.kand) som ordnas en gång per termin. Seminariet är gemensamt för 16 huvudämnen. Du får ämne och handledare för kandidatarbetet via huvudämnets seminarium och bedömningen av kandidatarbetet går också via huvudämnets ansvarslärare. Det svenskspråkiga kandidatseminariet står för den svenskspråkiga undervisningen, tillhörande uppgifter och slutseminariet inklusive opponering. Studieprestationen för kandidatarbete och seminarium (10 sp) registreras i ditt eget huvudämne.

Också sommarkandidatseminariet (JOIN.kand) ordnas delvis på svenska.

Kandidatarbetet görs i allmänhet på skolbildningsspråket om ett ämne inom området för studerandens huvudämne. Det kan också vara möjligt att skriva på ett annat språk, men vi rekommenderar att du skriver kandidatarbetet på svenska, eftersom det är en chans att använda och stärka yrkesspråket inom ditt eget område. Dessutom avläggs mognadsprovet i samband med kandidatseminariet på skolbildningsspråket.

På det svenska kandidatseminariet får du stöd för att skriva kandidatarbetet och mognadsprovet på svenska. Också den som deltar i det finska kandidatseminariet har möjlighet att få stöd för att skriva mognadsprovet på svenska. Kontakta i så fall Sofia Sevón eller Stina Niemi för att boka tid.

Anmäl dig till seminariet i Sisu där du väljer den grupp som motsvarar ditt huvudämne.

Ansvarsperson: universitetslärare Henrik Wallén (ELEC), koordinator

Närmare information om kandidatseminariet finns i MyCourses. Information om hur du hittar handledare och ämne för kandidatarbetet hittar du på ditt eget huvudämnes finskspråkiga seminarium i MyCourses.

Kandidatarbetet

Om du studerar vid ett utbildningsprogram inom teknik eller arkitektur kan du delta i det gemensamma svenskspråkiga kandidatseminariet (JOIN.sv.kand) som ordnas en gång per termin. Seminariet är gemensamt för 18 huvudämnen. Du får ämne och handledare för kandidatarbetet via huvudämnets seminarium och bedömningen av kandidatarbetet går också via huvudämnets ansvarslärare. Det svenskspråkiga kandidatseminariet står för den svenskspråkiga undervisningen, tillhörande uppgifter och slutseminariet inklusive opponering. Studieprestationen för kandidatarbete och seminarium (10 sp) registreras i ditt eget huvudämne.

Också sommarkandidatseminariet (JOIN.kand) ordnas delvis på svenska.

Kandidatarbetet görs i allmänhet på skolbildningsspråket om ett ämne inom området för studerandens huvudämne. Det kan också vara möjligt att skriva på ett annat språk, men vi rekommenderar att du skriver kandidatarbetet på svenska, eftersom det är en chans att använda och stärka yrkesspråket inom ditt eget område. Dessutom avläggs mognadsprovet i samband med kandidatseminariet på skolbildningsspråket.

På det svenska kandidatseminariet får du stöd för att skriva kandidatarbetet och mognadsprovet på svenska. Också den som deltar i det finska kandidatseminariet har möjlighet att få stöd för att skriva mognadsprovet på svenska. Kontakta i så fall Sofia Sevón på Språkcentret för att boka tid.

Anmäl dig både till JOIN.sv.kand och till ditt eget huvudämnes kandidatseminarium i SISU. (Huvudämnets seminarium måste ingå i din studieplan och för att få studieprestationen registrerad är det nödvändigt att du anmäler dig. JOIN.sv.kand behöver däremot inte vara med i din Sisu-studieplan.)

Ansvarsperson: äldre universitetslektor Henrik Wallén (ELEC), koordinator.

Närmare information om kandidatseminariet finns i MyCourses och information om mognadsprovet hittar du i studentguiden https://www.aalto.fi/sv/sprak-ochkommunikationsstudier/mognadsprovet 
Information om hur du hittar handledare och ämne för kandidatarbetet hittar du på ditt eget huvudämnes finskspråkiga seminarium i MyCourses.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat