Program

Kandidatprogrammet i teknikvetenskap

Loading table of contents

Utexaminering

Utexaminering kandidat

Du ansöker om utexaminering via din studieplan (ISP) i Sisu. Ansökan ska grunda sig på din primära, aktuella studieplan. Studieplan är obligatorisk, eftersom examensbetygen i Sisu utformas enligt din studieplan och du ansöker om utexaminering via den.

När du har slutfört de studier som ingår i kandidatexamen och examen omfattar 180 sp ska du:

  1. Se till att din ISP (HOPS) i Sisu är aktuell och godkänd. För att din utexaminering inte blir fördröjd, skall du lägga upp din ISP på den förnyade modellgrunden och alla de obligatoriska delarna skall vara godkända i god tid före det utsatta datumet för betygsansökan. Meddela koordinatorn för ditt huvudämne i god tid om något är oklart med din ISP.
  2. Ansök om utexaminering via din studieplan i Sisu, där du kan fylla i en ansökan om utexaminering. Det sista inlämningsdatumet för ansökan om utexaminering utgör det officiella datumet för utexaminering, som anges på examensbetyget. Du kan göra ansökan genast när du har genomfört all studier som hör till din examen. Observera att du måste vara närvaroanmäld på din utexamineringsdag. Se studerandes anvisningar för Sisu
  3. Kom ihåg att svara på den riksomfattande kandiresponsenkäten Länk ges i samband med ansökan om utexaminering, länk https://kandipalaute.fi/sv.
  4. Meddela vilket magisterprogram du vill fortsätta till i din ansökan om utexaminering. Magisterprogrammet uppdateras i dina uppgifter på basis av denna ansökan. Om du av någon orsak inte kan fortsätta till magisterprogrammet du har valt, blir du kontaktad och tillfrågad om ett alternativt magisterprogram.
  5. Anmäl dig till utexamineringsfesten. Du får en inbjudan till din epost.
  6. Delta i examinationsfesten eller hämta ut ditt betyg vid studerandeservicen.
  7. Fortsätt dina studier i ett magisterprogramKolla instruktionen för magister ISP

Tidtabell för utexaminering

Den sista inlämningsdagen för ansökan om utexaminering är samma datum som utexamineringsdagen som anges på betyget. Dekanus beviljar examen ungefär 3–4 veckor efter den officiella utexamineringsdagen. Du får ett meddelande i Sisu när examen är beviljad.

Fortsätt till ett magisterprogram

Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Teknologie kandidatexamen avläggs före diplomingenjörsexamen.

Varje studerande inom kandidatprogrammet i teknikvetenskap vid Högskolan för teknikvetenskaper har automatisk rätt att fortsätta sina studier inom ett DI-program på basis av huvudämnet i kandidatexamen. I antagningsgrunderna fastställs vilka magisterprogram den studerande har rätt att fortsätta inom och vilka kriterier som gäller för byte av program inom Högskolan för teknikvetenskaper.

I planeringen av studierna är det bra att komma ihåg att en färdig kandidatexamen aldrig blir föråldrad, till skillnad från studier som drar ut på tiden. I slutskedet av kandidatstudierna, före magisterstudierna, har den studerande möjlighet att tänka över sin studieinriktning och sina karriärmål. Det rekommenderas inte att man byter utbildningsprogram eller huvudämne mitt i examen, utan det bästa tillfället att byta inriktning är efter kandidatexamen.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: