Ohjelmat

Sähkötekniikan kandidaattiohjelma

Opetussuunnitelma 2022–2024

Tutkinnon rakenne

  • Valinnaiset opinnot 15–25 op
  • Sivuaineopinnot 25 op
  • Pääaine 60–70 op
    • Sisältää: Opinnäyte (10 op)
  • Perusopinnot 70 op

Valitse opetussuunnitelma sen lukuvuoden mukaan, jolloin olet aloittanut opintosi. Halutessasi voit siirtyä seuraamaan myös uudempaa opetussuunnitelmaa. Jos palaat opintoihin pitkän tauon jälkeen, valitse uusin opetussuunnitelma

Yhteiset perusopinnot

Pääaineet

Kandidaatin tutkinnon pääaine määräytyy hakukohteen mukaan.

Pääaineeseen sisältyy kandidaattiseminaari ja kandidaatintyö.

Sivuaine

Vapaasti valittavat opinnot

Opinnäyte

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: