Ohjelmat

Sähkötekniikan kandidaattiohjelma

Loading table of contents

Opintojen suunnittelu

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Sähkötekniikan kandidaattiohjelmaan valitut opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) Sisussa osana ensimmäisen vuoden kurssia ELEC-A0110 Johdatus opiskeluun sähkötekniikan kandidaattiohjelmassa ja toisen vuoden kurssia ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu. HOPSin laatimisen ohjeet löytyvät myös kurssien MyCourses-sivuilta.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä HOPSin tekemisestä

Kurssikorvaavuudet

Kurssien uudistuminen lukuvuosittaisessa opetussuunnitelmatyössä

Opetusohjelma laaditaan lukuvuosittain ja opetustarjonta muuttuu aina jonkin verran, kun kursseja uudistetaan. Kun kurssi lakkautetaan, sille määritellään korvaava suoritustapa. Yleensä se on jokin uusi kurssi tai yhdistelmä kursseja. Kurssikorvaavuudet on koottu alla oleviin taulukoihin. Korvaavuusketju on vahvistettu eli niiden mukaisiin korvaavuuksiin ei tarvitse pyytää erillistä puoltoa.

Huom. Toisiaan korvaavista, sisällöllisesti leikkaavista kursseista voi yleensä sisällyttää vain yhden Aallossa myönnettyihin tutkintoihin. Toisin sanoen et voi esimerkiksi sisällyttää sekä kurssia Matriisilaskenta että Matematiikan peruskurssi S1 tutkintoihin (ei myöskään toista tekniikan kandidaatin ja toista diplomi-insinöörin tutkintoon).

Sivuaineet

Sivuainevaihtoehtoja on useita. Voit:

  • valita sivuaineen Aallon tarjonnasta (huom. ARTSin sivuaineisiin on erillinen haku)
  • suorittaa sivuaineen toisessa suomalaisessa yliopistossa hakemalla joustavaa opinto-oikeutta (JOO)
  • suorittaa kansainvälisen sivuainekokonaisuuden vaihdon aikana.

Suositeltava sivuaine on sellainen, joka syventää pääaineen antamia ammatillisia valmiuksia tai käsittelee pääaineen sovellutusaloja. Sivuaine kannattaa kuitenkin valita rohkeasti oman kiinnostuksen mukaan! Sivuaineen laajuuden on oltava 25 op. Jos valitsemaasi sivuainetta ei ole mahdollista suorittaa 25 op laajuisena, voi sivuaine olla suppeampi. Sivuaineen opinnot kannattaa aloittaa viimeistään toisen opiskeluvuoden keväällä.

Huom. Tietty sivuaine voi mahdollistaa suoran siirtymisen sellaiseen maisteriohjelmaan, johon sinulla ei alun perin ole siirtymisoikeutta. Tämän takia myös maisteriohjelmiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin toisen opiskeluvuoden aikana. ELECin omat vaihtoehdot esitellään osana toisen opiskeluvuoden kurssi ELEC-A0120 Opintojen suunnittelu.  Maisteriohjelmista ja siirtymäperusteista löydät lisätietoa myös Valmistuminen-välilehdeltä.

Jos sivuaineen valinta tuntuu vaikealta,

  • tutustu rauhassa vaihtoehtoihin ja eri sivuainekokonaisuuksien yksittäisten kurssien sisältöihin ja osaamistavoitteisiin.
  • osallistu eri sivuainekokonaisuuksien perus- tai johdantokursseille – ethän voi välttämättä tietää, onko jokin asia kiinnostava ennen kuin kokeilet sitä! (”Hutivalinnat” voit sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin tai keskeyttää.)
  • keskustele sivuaineen valinnasta muiden opiskelijoiden kanssa ja pyydä tarvittaessa apua myös akateemiselta ohjaajaltasi tai opintoneuvojalta. Myös useimmat killat ovat koonneet tietoa suositelluista ja suosituista sivuaineista.
  • joskus sopivan sivuaineen voi löytää myös omia uratoiveita selkiyttämällä. Matalan kynnyksen tukea urapohdintoihin löydät Career Design Labista

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mitä vain korkeakoulutasoisia opintoja omien kiinnostusten mukaan siten, että tutkinnon laajuus 180 op täyttyy. Esimerkkejä sopivista opinnoista löydät Muut opinnot -välilehdeltä.

Useimmilla sivuaineilla on laaja kurssitarjonta. Voit laajentaa valitsemasi sivuaineen osaamista valitsemalla vapaasti valittaviin opintoihin lisää sivuainekursseja. Jos olet epävarma sivuainevalinnastasi, voit käyttää vapaasti valittavia opintoja eri sivuaineisiin tutustumiseen tekemällä eri sivuainevaihtoehtojen perus- tai johdantokursseja. Kun löydät sopivan vaihtoehdon, voit sisällyttää muiden vaihtoehtojen kokeilut vapaasti valittaviin opintoihin.

Vaihtoehtoisesti voit sisällyttää tutkintoon toisen sivuaineen vapaasti valittavien opintojen sijasta. Tällöin tutkintotodistukseesi merkitään kaksi sivuainetta. Tavallisesti varsinaisia vapaasti valittavia opintoja ei ole tutkinnossa lainkaan (pois lukien mahdollinen ruotsin kielen valmentava kurssi). Tosin tutkinnon toisen sivuaineen ei ole enää pakko olla 25 op laajuinen, jos sivuaineen oppaan mukaan suppeampikin laajuus on mahdollinen. Tällöin tilaa jää hiukan myös vapaasti valittaville opinnoille.

Joidenkin diplomi-insinööriohjelmien pääaineita varten on laadittu suosituksia kursseista, jotka kannattaa suorittaa vapaasti valittaviin opintoihin, jos suunnittelet jatkavasi kyseiseen pääaineeseen. Kurssien suorittaminen on vain suositus, ei pakollinen esitieto tai kynnysehto!

Jatkaminen maisteriohjelmaan

Diplomi-insinööriohjelma voi vaikuttaa kandidaatin tutkinnon valintoihin, joten diplomi-insinöörin tutkintoon johtava ohjelma ja sen pääaine tulee valita hyvissä ajoin, noin toisena opiskeluvuotena. Ohjeet maisteriohjelman valintaan sekä siirtymäperusteet löydät valmistuminen välilehdeltä.

Opintojen hyväksiluku

Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan Aallon ulkopuolella suoritettujen opintojen hyväksymistä osaksi Aallon tutkintoa, joko korvaamalla tietty kurssi tai opintokokonaisuus tai sisällyttämällä opinnot vapaasti valittaviin opintoihin.

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Opintojen hyväksiluku

Ohjeet opintojen hyväksilukuun

Hakemukset, ohjeet ja säännöt

Opiskelijoiden uutiskirje

ELEC opiskelijoiden uutiskirjeet

Hyödyllisiä linkkejä, mm. opiskelutaidot, urasuunnittelu, ruotsinkieliset opinnot

Opiskelutaidot

Opiskelutaidot

Opiskelutaidot koostuvat monesta osa-alueesta, kuten eri opiskelumenetelmien hallitseminen, itsensä johtaminen, yhteisössä toimiminen ja omien tunteiden säätely. Opiskelutaitoja voi oppia ja näiltä sivuilta löydät ideoita taitojen kehittämiseen sekä linkkejä lisämateriaaleihin.

Opiskelijan tukipalvelut
AaltoStudents

Uramuotoilua opiskelijoille

Uramuotoilu on kokeileva lähestymistapa mielekkään urapolun rakentamiseen jatkuvasti muuttuvassa työelämässä.

Career Design Lab
Students of Aalto University in campus area with a drone / Photo by Aalto University, Unto Rautio

Koulutusohjelman vaihto tekniikan alalla

Jos sinulla on DI-tutkintoon johtava opiskeluoikeus Aalto-yliopistossa ja haluat vaihtaa toiseen DI-tutkintoon johtavaan koulutukseen, kyse on koulutusohjelman vaihdosta.

Hakijapalvelut
Student guide illustration, other studies

Opinnot ja opiskelijapalvelut ruotsinkielellä

Tietoa opinnoista ja opiskelijapalveluista ruotsinkielellä

Muut opinnot

Anna palautetta sivusta

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: