Ansökningar, anvisningar och regler

Fel som uppdagas i lärdomsprovet efter att det har godkänts korrigeras med ett Errata-dokument

Efter att lärdomsprovet har godkänts och laddats upp i Aaltodoc kan det inte längre göras korrigeringar i filen. Om det ändå uppdagas något fel i lärdomsprovet efter att lärdomsprovet har godkänts, kan det korrigeras genom att skapa ett separat Errata-dokument.

Observera att den slutgiltiga version av lärdomsprovet, där alla nödvändiga korrigeringar har gjorts, ska föras in i eAge.

Om det ändå uppdagas något fel i ditt lärdomsprov, exempelvis i texten eller i en tabell, efter att lärdomsprovet har godkänts, kan det korrigeras med ett separat Errata-dokument (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Tekstuaalitieteet:errata). Godkända lärdomsprov kan inte längre modifieras och de kan inte heller föras in på nytt i eAge. Istället korrigeras felet genom ett Errata-dokument, i vilket man anger på vilken sida i lärdomsprovet felet förekommer och hur den korrekta versionen borde se ut. Errata-dokumentet bifogas till lärdomsprovets metainformation i Aaltodoc (aaltodoc.aalto.fi). 
Agera så här:

 • skriv Errata-dokumentet och spara det i pdf/a-format (inte pdf/a 3)
 • En Errata-mall i Word-format finns i Aaltodoc
 • I Errata-dokumentet ska följande saker nämnas: lärdomsprovets författare, lärdomsprovets rubrik, sidnumret för felet som ska korrigeras och den ifrågavarande texten i korrigerad form.
 • skicka Errata-dokumentet till lärdomsprovets examinator och be hen meddela huruvida Errata-dokumentet godkänns
  • skicka Errata-dokumentet till din högskolas studerandeservice (kontaktuppgifter nedan) om du inte får tag på din examinator
  • när du har fått kvittens på att dokumentet har godkänts, vidarebefordra det för kännedom till e-postadressen [email protected]
 • efter kvittensen på att dokumentet har godkänts ska du bifoga Errata-dokumentet till informationen om ditt lärdomsprov i Aaltodoc, anvisningar för det här finns i Aaltodoc
  • logga in i Aaltodoc med ditt användarkonto vid Aalto när du blir ombedd, länk för inloggning finns uppe till höger i rutan
  • om ditt användarkonto inte längre är i kraft, be om en engångslänk för bifogandet via e-postadressen [email protected]
  • bifoga Errata-dokumentet i blanketten som öppnas i Aaltodoc
  • logga ut
 • Errata-dokumentet syns i Aaltodoc-portalen i samband med ditt lärdomsprov.

Kontaktuppgifter till högskolornas studerandeservice:

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: