Aalto-universitetets öppna universitet

Biämnen vid Öppna universitetet

Vid Öppna universitetet kan du genomföra olika helheter eller biämnen inom ekonomi och teknik.
Opiskelijoita kävelemässä alas portaita Kandidaattikeskuksessa
Bild: Aalto universitetet/ Aino Huovio

Du kan genomföra enskilda kurser och delar av en universitetsexamen som öppna universitetsstudier. Studieutbudet består av kurser och biämnen inom olika läroämnen. Varje kurs som hör till ett biämne kräver separat anmälan. Språket för biämnena och undervisningen är i regel finska eller engelska. 

Biämnen erbjuds inom teknik- och handelshögskolorna. Inom konstområdet erbjuds endast enskilda kurser. Kursutbudet varierar från termin till termin.

När du har genomfört en biämneshelhet kan du fylla i det öppna universitetets blankett för registrering av en biämneshelhet. Ange de kurser som ingår i biämnet på blanketten. När biämneshelheten har registrerats är det i regel inte möjligt att lägga till eller ta bort kurser i den senare. Fyll i blanketten först när du är nöjd med dina vitsord och du är säker på att du inte vill lägga till kurser i helheten.


Begäran om registrering av biämne (på finska och engelska)

Biämnesstudierna kontrolleras vid det öppna universitetet. Därefter registreras biämneshelheten i ditt studieprestationsutdrag vid Aalto-universitetet. Efter att biämneshelheten har registrerats får du ett studieprestationsutdrag som innehåller biämneshelheten samt övriga eventuella kurser som du har genomfört vid Aalto-universitetet. Registrering av ett biämne tar vanligtvis 1–2 veckor.

Bekanta dig med utbudet av biämnen:

Liiketoimintaosaamisen perusteet sivuaine

Liiketoimintaosaamisen perusteiden sivuaineen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemiensa liiketoiminnan osa-alueiden perusteoriat ja -käsitteet.

Opiskelijoita kampuksella. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto.

Leadership and Change Management

The minor in Leadership and Change Management aims at developing knowledge and skills in (a) motivating and leading people in technology-based start-ups and organizations and (b) planning and implementing organizational changes in technology-based start-ups and established companies.

Aalto University students / photographer: Aino Huovio

Johtaminen

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Johtamisen sivuaineen.

Students

Management, International Business, Strategy

How about focusing on management in a global scale?

Several students, women and men discussing in the school hallway. One of the women is holding a yellow book.

Markkinointi

Markkinoinnista voi opiskella kauppatieteen kandidaatin tutkinnon sivuaineen.

Alumneille, kuva: Lasse Lecklin

Laskentatoimi

Laskentatoimen sivuopinnot tarjoavat perustiedot ja -taidot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta.

Aalto Learning Centre Interior

Energia- ja ympäristötekniikka

Haluaisitko perehtyä energia- ja ympäristötekniikan teknisiin ja taloudellisiin ratkaisuihin ja ymmärtämään yhdyskuntarakentamisen ja energian, luonnonvarojen sekä ympäristönsuojelun rooleja?

Aalto University / interior of CS building / photography Unto Rautio

Informaatioteknologia (IT)

Nykyinen informaatioyhteiskuntamme pohjautuu tietoon sekä tiedon siirtoon ja käsittelyyn. Informaatioteknologian (IT) entistä keskeisempi osa-alue on langaton viestintä ja tärkein infrastruktuuri on internet ja sen lukuisat palvelut.

Konemiehentie 2

Konetekniikka

Sivuaine konetekniikasta

Aalto University Väre Insight Gronlund Nisunen Image: Mikko Raskinen / Aalto University

Yritysjuridiikka

Oikeusnormien tuntemuksen merkitys yrityksen liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Riskejä hallitsemaan tarvitaan yhä enemmän henkilöitä, jotka ymmärtävät syvällisesti sekä taloudellista toimintaa että siihen liittyvää oikeudellista sääntelyä.

A person signing a document titled agreement. The image is a drawing.

Matematik

Matematik ger en grund för tekniska tillämpningar och öppnar dörrar till ett brett spektrum av jobb inom näringsliv, vetenskap och forskning.

Green plastic triangle on a white board,

Minor in Business Analytics

Minor studies in Business Analytics offer an overview of application of advanced analytics and digital tools in business context. Students will develop a foundation of understanding business analytics and intelligence. While the main theme of the minor is business analytics, the programme also covers a series of important topics, such as business intelligence, information management and sustainable business.

Aalto University / School of Business / Department of Information and Service Management / Management Science

Economics

Helps to understand how the economy operates.

DDI researchers' articles in Tekniikka&Talous

Information and Service Management

Information and Service Management refers to the creative use of information and technology in decision making, in managing business processes and networks, and in developing new products and services.

Aalto University / School of Business / Department of Information and Service Management / Real-Time Economy Competence Center

Teollisuus ja ympäristö

Teollinen toimintaympäristö erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Samalla hahmottuvat tekniikan keinot ja mahdollisuudet vastata ympäristösuojelun haasteisiin ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan periaatteet.

Sustainable Metals Processing, hands-on research

Tietotekniikka

Opit ohjelmointia ja muita tietojenkäsittelyn menetelmiä, joita voit soveltaa oman alasi tehtävissä. Nykyisin lähes kaikki uudet palvelut ja tuotteet perustuvat tietotekniikan soveltamiseen.

Students in front of a computer

Tuotantotalous

Yhdistää tekniseen osaamiseen taloudellista ja sosiaalista osaamista

Kaksi opiskelijaa seisomassa Kauppakorkeakoulun kolmannen kerroksen terassilla
Wide Open Uni

Aalto-universitetets öppna universitet

Öppna universitetet är till för alla. Det är en möjlighet till studier för vem som helst som är intresserad av Aalto-universitetets vetenskapsområden och undervisning. Studieutbudet består av kurser och studiehelheter inom olika läroämnen.

Öppna universitetets kontaktuppgifter

Ta kontakt!

Läs mer
Kuvaaja Unto Rautio

Följ oss

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: