Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Sivuaineet avoimessa yliopistossa

Avoimen yliopiston opinnoista voit koostaa erilaisia kokonaisuuksia tai tutkinnon sivuaineita kauppatieteiden ja tekniikan aloilta.
Opiskelijoita kävelemässä alas portaita Kandidaattikeskuksessa
Kuva: Aalto-yliopisto / Aino Huovio

Avoimina yliopisto-opintoina voi suorittaa yksittäisiä kursseja ja osia yliopistotutkinnosta. Opintotarjonta koostuu eri oppiaineiden kursseista tai sivuaineista. Sivuaineiden opintoihin ilmoittaudutaan kurssikohtaisesti.

Sivuaineita on tarjolla tekniikan ja kauppatieteiden alalla. Taiteiden alalla tarjolla on vain yksittäisiä kursseja. Kurssivalikoima vaihtelee lukukausittain. 

Kun saat suoritettua sivuainekokonaisuuden, täytä avoimen yliopiston sivuainelomake sivuainekokonaisuuden rekisteröintiä varten. Merkitse lomakkeelle ne kurssit, jotka kuuluvat osaksi sivuainekokonaisuutta. Lähtökohtaisesti sivuainekokonaisuuksia ei voi myöhemmin purkaa eli niihin ei voi lisätä tai poistaa kursseja. Täytä lomake vasta kun olet tyytyväinen arvosanoihisi ja olet varma, että että et halua lisätä kursseja kokonaisuuteen.

 
Sivuaineen rekisteröintipyyntöSivuaineen opinnot tarkastetaan avoimessa yliopistossa. Sen jälkeen Aalto-yliopiston opintosuoritusotteelle tehdään erillinen merkintä sivuainekokonaisuudesta. Sivuainekokonaisuuden kirjaamisen jälkeen sinulle lähetetään opintosuoritusote, jossa on sekä sivuaine merkittynä että listattuna kaikki muut mahdolliset Aalto-yliopistossa suorittamasi opinnot. Sivuainemerkinnän käsittely kestää 1-2 viikkoa.

Tutustu tarjonnassa oleviin sivuaineisiin:

Liiketoimintaosaamisen perusteet sivuaine

Liiketoimintaosaamisen perusteiden sivuaineen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemiensa liiketoiminnan osa-alueiden perusteoriat ja -käsitteet.

Opiskelijoita kampuksella. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto.

Leadership and Change Management

The minor in Leadership and Change Management aims at developing knowledge and skills in (a) motivating and leading people in technology-based start-ups and organizations and (b) planning and implementing organizational changes in technology-based start-ups and established companies.

Aalto University students / photographer: Aino Huovio

Johtaminen

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Johtamisen sivuaineen.

Students

Management and International Business

Syvennä tietojasi johtamisesta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta.

Several students, women and men discussing in the school hallway. One of the women is holding a yellow book.

Markkinointi

Markkinoinnista voi opiskella kauppatieteen kandidaatin tutkinnon sivuaineen.

Alumneille, kuva: Lasse Lecklin

Laskentatoimi

Laskentatoimen sivuopinnot tarjoavat perustiedot ja -taidot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta.

Aalto Learning Centre Interior

Energia- ja ympäristötekniikka

Haluaisitko perehtyä energia- ja ympäristötekniikan teknisiin ja taloudellisiin ratkaisuihin ja ymmärtämään yhdyskuntarakentamisen ja energian, luonnonvarojen sekä ympäristönsuojelun rooleja?

Aalto University / interior of CS building / photography Unto Rautio

Informaatioteknologia (IT)

Nykyinen informaatioyhteiskuntamme pohjautuu tietoon sekä tiedon siirtoon ja käsittelyyn. Informaatioteknologian (IT) entistä keskeisempi osa-alue on langaton viestintä ja tärkein infrastruktuuri on internet ja sen lukuisat palvelut.

Konemiehentie 2

Konetekniikka

Sivuaine konetekniikasta

Aalto University Väre Insight Gronlund Nisunen Image: Mikko Raskinen / Aalto University

Yritysjuridiikka

Oikeusnormien tuntemuksen merkitys yrityksen liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Riskejä hallitsemaan tarvitaan yhä enemmän henkilöitä, jotka ymmärtävät syvällisesti sekä taloudellista toimintaa että siihen liittyvää oikeudellista sääntelyä.

A person signing a document titled agreement. The image is a drawing.

Matematiikka

Matematiikan opinnot luovat pohjan teknologisille sovelluksille ja avaavat ovia monenlaisiin työtehtäviin yrityselämässä, tieteessä ja tutkimuksessa.

Green plastic triangle on a white board,

Minor in Business Analytics

Minor studies in Business Analytics offer an overview of application of advanced analytics and digital tools in business context. Students will develop a foundation of understanding business analytics and intelligence. While the main theme of the minor is business analytics, the programme also covers a series of important topics, such as business intelligence, information management and sustainable business.

Aalto University / School of Business / Department of Information and Service Management / Management Science

Economics

Auttaa ymmärtämään kuinka talousjärjestelmä toimii.

DDI researchers' articles in Tekniikka&Talous

Information and Service Management

Information and Service Management refers to the creative use of information and technology in decision making, in managing business processes and networks, and in developing new products and services.

Aalto University / School of Business / Department of Information and Service Management / Real-Time Economy Competence Center

Teollisuus ja ympäristö

Teollinen toimintaympäristö erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Samalla hahmottuvat tekniikan keinot ja mahdollisuudet vastata ympäristösuojelun haasteisiin ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan periaatteet.

Sustainable Metals Processing, hands-on research

Tietotekniikka

Opit ohjelmointia ja muita tietojenkäsittelyn menetelmiä, joita voit soveltaa oman alasi tehtävissä. Nykyisin lähes kaikki uudet palvelut ja tuotteet perustuvat tietotekniikan soveltamiseen.

Students in front of a computer

Tuotantotalous

Yhdistää tekniseen osaamiseen taloudellista ja sosiaalista osaamista

Kaksi opiskelijaa seisomassa Kauppakorkeakoulun kolmannen kerroksen terassilla

Energiatieteet

Energiatieteiden sivuaine tarjoaa tietoa energiantuotannon ajankohtaisista aiheista ja kysymyksistä.

Aalto University / interior of CS building / photography Unto Rautio

Rakennustekniikka

Sivuaine rakennustekniikasta

Aalto University Väre Insight Gronlund Nisunen Image: Mikko Raskinen / Aalto University

Computational Engineering

ICT and digitalisation
Materials and sustainable use of natural resources

Aalto University / School of Business / Department of Information and Service Management / Real-Time Economy Competence Center

Kiinteistötalous

Perusymmärrys kiinteistöjen roolista yhteiskunnassa. Yleiskuva kiinteistötaloudellisista käsitteistä ja ajattelusta.

Aalto University Väre Insight Gronlund Nisunen Image: Mikko Raskinen / Aalto University

Luonnonvarojen kestävä käyttö

Sivuaine luonnonvarojen kestävästä käytöstä

Raisa Mäkinen | Nature House
Wide Open Uni

Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Avoin yliopisto on olemassa kaikille. Avoin yliopisto mahdollistaa opintoihin osallistumisen kaikille Aalto-yliopiston tieteenaloista ja opetuksesta kiinnostuneille. Opintotarjonta koostuu eri oppiaineiden kursseista ja opintokokonaisuuksista.

Avoimen yliopiston yhteystiedot

Ota yhteyttä!

Lue lisää
Kuvaaja Unto Rautio

Seuraa meitä

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: