Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Tuotantotalous

Tuotantotalouden sivuaine antaa valmiuksia yhdistää tekniseen osaamiseen taloudellista ja sosiaalista osaamista.
Kaksi opiskelijaa seisomassa Kauppakorkeakoulun kolmannen kerroksen terassilla

Tuotantotalous sivuaineena tarjoaa sekä tuotantotalouden perusteet että laajempia valmiuksia yhdistää yleisempiä taloudellisia ja sosiaalisia näkökulmia opiskelijan omaan tekniseen alaan ja osaamiseen. Sivuaineen varsinaisena oppimistavoitteena on, että suoritettuaan sivuaineen opiskelija tunnistaa tuotantotalouden keskeisimmät käsitteet, ilmiöt, lainalaisuudet, mallit ja menetelmät. Hän tuntee ryhmän johtamiseen sekä ryhmän ja organisaation tehokkaaseen toimintaan liittyvät pääperiaatteet, projektinhallinnassa ja yleisemminkin tuotantojärjestelmien ohjauksessa tarvittavat pääperiaatteet, yrityksen taloudellisen tilan arvioimisessa ja taloudellisessa päätöksenteossa käytettävät perusmenetelmät sekä yrityksen strategisessa kehittämisessä käytettävät pääperiaatteet. Näin opiskelija kykenee arvioimaan insinöörityön tuloksia, prosesseja ja metodeja kriittisesti taloudellisesta ja organisatorisesta näkökulmasta. Lisäksi opiskelija tuntee tuotantotalouden keskeisiä tiedonlähteitä ja osaa hakea tietoa oman työnsä tueksi. Tietoa on osattava hakea sekä suomen- että englanninkielisistä lähteistä. Tämän vuoksi osa opintojaksoista voi olla englanninkielisiä ja monilla opintojaksoilla  käytetään englanninkielistä oppimateriaalia.

Sisältö ja rakenne


Kursseja tarjotaan sekä Avoimen yliopiston että FITech-verkostoyliopiston kautta. Kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia.

Kun olet suorittanut sivuaineen vaatimusten mukaisesti, täytä avoimen yliopiston sivuaineen rekisteröintipyyntö.

Sivuaineen rekisteröintipyyntö

Sivuaineen opinnot tarkastetaan avoimessa yliopistossa. Sen jälkeen Aalto-yliopiston opintosuoritusotteelle tehdään erillinen merkintä sivuainekokonaisuudesta. Sinulle lähetetään opintosuoritusote, jossa on sekä sivuaine merkittynä että listattuna kaikki muut mahdolliset Aalto-yliopistossa suorittamasi opinnot. Sivuainemerkinnän käsittely kestää 1-2 viikkoa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: