Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Konetekniikka

Konetekniikan sivuaine
Aalto University Väre Insight Gronlund Nisunen Image: Mikko Raskinen / Aalto University

Sivuaineen suoritettuaan opiskelija tietää konetekniikan valmistusprosesseista ja ymmärtää miten valmistettavia tuotteita mitoitetaan. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa syventävillä koneensuunnittelun, lujuusopin tai kuljetusvälinetekniikan aihealueilla.

Opetussuunnitelmakauden 2024-2026 Konetekniikan sivuaine
Opintojaksoille voi hakea erillisopinto-oikeuksia jos opintojaksoja ei ole tarjolla Avoimessa yliopistossa. Sivuaineen rakenne ja opintojaksot ovat nähtävillä täällä:

Konetekniikka 

Sivuaine Kone- ja rakennustekniikka poistui OPS-kaudelle 2022-2024. Jos olet jo aloittanut sivuaineen suorittamisen, voit suorittaa sen loppuun. Lukuvuosien 2020-22 sivuaineen rakenne on nähtävillä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatussa sivuaineoppaassa, jossa on nähtävillä myös kurssikuvaukset erillisopinto-oikeuden kautta haettavista kursseista: Sivuaineopas

Jos kurssi on Avoimen yliopiston kautta tarjolla, opiskelijat ilmoittautuvat kurssi kerrallaan Avoimen yliopiston kurssikuvausten kautta: suoralinkki Kone- ja rakennustekniikan aineen hakutuloksiin. Kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: