Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Markkinointi

Markkinoinnista voi opiskella kauppatieteen kandidaatin tutkinnon sivuaineen.
Alumneille, kuva: Lasse Lecklin

Markkinoinnin sivuaine tarjoaa opiskelijalle

 • perusymmärryksen markkinoiden toiminnasta ja asiakkaiden käyttäytymisestä;
 • perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa markkina- ja asiakassuuntautuneita liiketoiminnan strategioita sekä soveltaa näihin liittyviä johtamiskäytäntöjä ja -työkaluja;
 • perusedellytykset tuottaa ja hankkia markkinatutkimuksen avulla lisätietoa markkinoista, asiakkaista ja liiketoimintaympäristöstä; sekä
 • perusosaamisen hallita asiakkuuksia markkinoinnin kilpailukeinojen avulla.

Markkinoinnin sivuaineen rakenne 

Markkinoinnin sivuaine on laajuudeltaan vähintään 24 opintopistettä (op).
Sivuaineeseen kuuluu:

 • MARK-A0001 Markkinoinnin johtaminen
 • vähintään 18 op muita sivuaineeseen määriteltyjä kursseja

Pakollinen peruskurssi: suoritetaan ennen muiden kurssien aloittamista

 • MARK-A0001 Markkinoinnin johtaminen 6 op

Valitse lisäksi vähintään 3 kurssia (väh. 18 op) sivuaineen rakenteeseen kuuluvista kursseista. 
Alla listattuna Avoimen yliopiston tarjonnassa tällä hetkellä olevat kurssit. Muutokset kurssitarjonnassa ovat mahdollisia. 

 • 23C510 Integrated Marketing Communications 6 op
 • 23C59000 Consumer research 6 op
 • MARK-C0079 Driving Creativity and Innovation in Marketing: User-Centric Innovations 6 op
 • MARK-CV002 Osuustoiminta innovatiivisena yritysmuotona 6 op
 • MARK-C2022 Contemporary Marketing Issues Reading Package 6 op

Katso sivuaineen koko rakenne ja vaatimukset tutkinto-opiskelijoiden sivuaineoppaasta.
Sivuaineopas

Voit suorittaa sivuaineen ilmoittautumalla yksittäisille kursseille, joissa on yleensä rajoitettu paikkamäärä. Suoritettuasi vähintään 24 opintopistettä sivuaineen vaatimusten mukaisesti, voit hakea sivuainekokonaisuuden merkintää täyttämällä avoimen yliopiston sivuainelomakkeen.
SivuainelomakeSivuaineen opinnot tarkastetaan avoimessa yliopistossa. Sen jälkeen tehdään Aalto-yliopiston opintosuoritusotteelle erillinen merkintä sivuainekokonaisuudesta. Sivuainemerkinnän käsittely kestää 1-2 viikkoa.

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: