Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Markkinointi

Alumneille, kuva: Lasse Lecklin

Markkinoinnin sivuopintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle

- perusymmärryksen markkinoiden toiminnasta ja asiakkaiden käyttäytymisestä;
 -perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa markkina- ja asiakassuuntautuneita liiketoiminnan strategioita sekä soveltaa näihin liittyviä johtamiskäytäntöjä ja -työkaluja;
 - perusedellytykset tuottaa ja hankkia markkinatutkimuksen avulla lisätietoa markkinoista, asiakkaista ja liiketoimintaympäristöstä; sekä
 - perusosaamisen hallita asiakkuuksia markkinoinnin kilpailukeinojen avulla.

Markkinoinnin kauppatieteen kandidaattitutkinnon sivuopintokokonaisuus on laajuudeltaan vähintään 24 opintopistettä (op).
Sivuopintoihin kuuluu:
-  Markkinoinnin perusteet (6 op)
-  vähintään 3 muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia

Markkinoinnin sivuopinnot lukuvuonna 2020-21

Opiskelija ilmoittautuu yksittäisille kursseille, joissa on yleensä rajoitettu paikkamäärä. Suoritettuaan vähintään 24 opintopistettä sivuopintojen vaatimusten mukaisesti, voi pyytää erillisen todistuksen.

Pakollinen peruskurssi:suoritetaan ennen muiden kurssien aloittamista

  • Markkinnoinnin perusteet (A23A00110), verkko-opetus, syksy 2020 (ei rajoitusta)
  • Markkinoinnin perusteet (23A00110), kevät 2021 (15 paikkaa)

Valitse vähintään 3 kurssia:

  • Circular Economy and Markets of Tomorrow (MARK-C0021), kevät 2021 (3 paikkaa)
  • Consumer Research (23C59000), syksy 2020, kevät 2021 (5 paikkaa)
  • Intergrated Marketing Communications (23C510), kevät 2021 (5 paikkaa)
  • Vähittäiskaupan kilpailustrategiat ja kilpailukeinot (23C61050), syksy 2020, (20 paikkaa)
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu