Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Energia- ja ympäristötekniikka

Haluaisitko perehtyä energia- ja ympäristötekniikan teknisiin ja taloudellisiin ratkaisuihin ja ymmärtämään yhdyskuntarakentamisen ja energian, luonnonvarojen sekä ympäristönsuojelun rooleja?
Aalto University / interior of CS building / photography Unto Rautio

Sivuaine johdattaa energian tuotannon ja käytön, geologisten ja uusiutuvien raaka-aineiden, vesivarojen ja materiaalien käytön ja kierrätyksen tavanomaisiin käyttöprosesseihin sekä niiden ympäristövaikutusten aihepiireihin.

Sivuaineen laajuus on 25 op.

Huom! Sivuaine Energia- ja ympäristötekniikka poistui OPS-kaudelta alkaen 2022-2024. Jos olet jo aloittanut sivuaineen suorittamisen, voit suorittaa sen loppuun.  Lukuvuosien 2020-22 sivuaineen rakenne on nähtävillä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatussa sivuaineoppaassa, jossa on nähtävillä kurssikuvaukset erillishakua varten.

Opetussuunnitelmakauden 2024-2026 mukainen vastaava sivuaine on Energiatekniikka, jonka opintojaksoille voi hakea erillisopinto-oikeuksia. Sivuaineen rakenne ja opintojaksot ovat nähtävillä sivuaineoppaassa täällä. Energiatekniikan sivuaine antaa opiskelijalle perustiedot energiaan liittyvistä luonnontieteistä, niiden soveltamisesta energiaratkaisuihin sekä energian roolista yhteiskunnassa laajemmin. Sivuaineen suoritettuaan opiskelija ymmärtää termodynaamisia prosesseja, ja osaa soveltaa niitä erilaisissa käyttökohteissa.

Avoimen yliopiston kurssikuvaukset löydät kurssivalikosta.  Opiskelijat ilmoittautuvat sivuaineen kursseille kurssi kerrallaan Avoimen yliopiston kurssikuvausten kautta. Kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksia.

Kun olet suorittanut sivuaineen vaatimusten mukaisesti, täytä avoimen yliopiston sivuaineen rekisteröintipyyntö.

Sivuaineen rekisteröintipyyntö
Sivuaineen opinnot tarkastetaan avoimessa yliopistossa. Sen jälkeen Aalto-yliopiston opintosuoritusotteelle tehdään erillinen merkintä sivuainekokonaisuudesta. Sinulle lähetetään opintosuoritusote, jossa on sekä sivuaine merkittynä että listattuna kaikki muut mahdolliset Aalto-yliopistossa suorittamasi opinnot. Sivuainemerkinnän käsittely kestää 1-2 viikkoa.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: