Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Laskentatoimi

Aalto Learning Centre Interior

Laskentatoimen kandidaattitason sivuopinnot ovat laajuudeltaan 24 opintopistettä. Sivuopintoihin kuuluu pakollisena Laskentatoimen peruskurssi (6 op) ja  kolme muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Laskentatoimen sivuopinnot tarjoavat perustiedot ja -taidot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta. Sivuopinnot antavat lisäksi perusvalmiudet kommunikoida näitä koskevista asioista yrityksen taloushallinnosta vastuussa olevien kanssa.

Laskentatoimen sivuopinnot 24-30 opintopistettä

Valitse seuraavista 3 kurssia:
Jos suoritat 30 op:n sivuopintoja, valitse 4 kurssia.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu