Laskentatoimi

Aalto Learning Centre Interior

Laskentatoimen kandidaattitason sivuopinnot ovat laajuudeltaan 24 opintopistettä. Sivuopintoihin kuuluu pakollisena Laskentatoimen peruskurssi (6 op) ja  kolme muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Laskentatoimen sivuopinnot tarjoavat perustiedot ja -taidot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta. Sivuopinnot antavat lisäksi perusvalmiudet kommunikoida näitä koskevista asioista yrityksen taloushallinnosta vastuussa olevien kanssa.

Laskentatoimen sivuopinnot 24-30 opintopistettä

  • Laskentatoimen perusteet (A22A00110), pakollinen, iltakurssit syksy 2019 , kevät 2020, kesä 2020 (ei paikkarajoitusta)

Valitse seuraavista 3 kurssia:
Jos suoritat 30 op:n sivuopintoja, valitse 4 kurssia.

  • Johdon laskentatoimi I (22C00200), syksy 2019 , kevät 2020 (20 paikkaa/kurssi)
  • Kirjanpito (22C00100), iltakurssi, syksy 2019, kevät 2020,  kesä 2020 (ei paikkarajoitusta)
  • Kirjanpito (22C00100), syksy 2019, kevät 2020 (20 paikkaa/kurssi)
  • Johdon laskentatoimi II (22C00300) , esitietovaatimuksena Kirjanpito (22C00100) ja Johdon laskentatoimi I (22C00200) syksy 2019 kevät 2020 (20 paikkaa)
    TAI
  • Tuloslaskenta (22C00400), esitietovaatimuksena Kirjanpito (22C00100) ja Johdon laskentatoimi I (22C00200) , syksy 2019 , kevät 2020 (20 paikkaa)
  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu