Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Laskentatoimi

Laskentatoimen sivuopinnot tarjoavat perustiedot ja -taidot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta.
Aalto Learning Centre Interior

Laskentatoimen kandidaattitason sivuaine on laajuudeltaan 24 opintopistettä. Sivuaineeseen kuuluu pakollisena Laskentatoimen peruskurssi (6 op) ja kolme muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia.

Laskentatoimen sivuaine tarjoaa perustiedot ja -taidot yrityksen taloutta koskevan informaation tuottamisesta ja hyväksikäytöstä sekä tuloslaskennan että johdon laskentatoimen osalta. Sivuaine antaa lisäksi perusvalmiudet kommunikoida näitä koskevista asioista yrityksen taloushallinnosta vastuussa olevien kanssa.

Laskentatoimen sivuaine 24-30 opintopistettä

 • Laskentatoimen perusteet (A22A00110), etäopetus, pakollinen, syksy 2021, kevät 2022 (ei paikkarajoitusta)
 • Laskentatoimen perusteet (22A00110), pakollinen, syksy 2021 (15 paikkaa/kurssi)

Valitse seuraavista 3 kurssia:
Jos suoritat 30 op:n sivuaineen, valitse 4 kurssia.

 • Johdon laskentatoimi I (22C00200), syksy 2021, kevät 2022 (20 paikkaa/kurssi)
 • Kirjanpito (A22C00100), etäopetus, syksy 2021, kevät 2022 (ei paikkarajoitusta)
 • Kirjanpito (22C00100), syksy 2021, kevät 2022 (20 paikkaa/kurssi)
 • Johdon laskentatoimi II (22C00300), esitietovaatimuksena Kirjanpito (22C00100) ja Johdon laskentatoimi I (22C00200), syksy 2021, kevät 2022 (20 paikkaa)
  TAI
 • Tuloslaskenta (22C00400), esitietovaatimuksena Kirjanpito (22C00100) ja Johdon laskentatoimi I (22C00200), syksy 2021, kevät 2022 (20 paikkaa)

 

 

 • Julkaistu:
 • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu