Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Liiketoimintaosaamisen perusteet sivuaine

Liiketoimintaosaamisen perusteiden sivuaineen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemiensa liiketoiminnan osa-alueiden perusteoriat ja -käsitteet.
Opiskelijoita kampuksella. Kuva: Unto Rautio / Aalto-yliopisto.

Avoimen yliopiston opiskelija voi suorittaa Liiketoimintaosaamisen perusteiden sivuaineen.

Sivuaineen sisältö ja rakenne
Liiketoimintaosaamisen perusteiden sivuaineen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemiensa liiketoiminnan osa-alueiden perusteoriat ja -käsitteet.

Opiskelija valitsee alla olevista kursseista yhteensä vähintään 24 opintopisteen laajuiset opinnot. Kokonaisuuteen sisältyvillä kursseilla voi olla esitietovaatimuksia, jotka selviävät kurssikuvauksesta. Sivuaineen rakenne on nähtävillä Aalto-yliopiston tutkinto-opiskelijoille suunnatussa sivuaineoppaassa. 
Sivuaineopas

MNGT-A1001 Organisaatioiden johtaminen 6 op
FIN-A0103 Fundamentals of Corporate Finance 6 op
31A00110 Taloustieteen perusteet 6 op
ABL-A1300 Yrityksen talouden johtaminen ja raportointi 6 op
32A00130 Yritysjuridiikan perusteet 6 op
MARK-A0001 Markkinoinnin johtaminen 6 op
BIZ-A0103 Better business, better society II: Vastuullisen liiketoiminnan strateginen johtaminen 3 op

Opiskelijat ilmoittautuvat sivuaineen kursseille normaalisti kurssi kerrallaan Avoimen yliopiston kurssikuvausten kautta kurssivalikosta:
Kurssivalikko

Aikaisemman Liiketoimintaosaamisen perusteiden sivuaineen rakenne löytyy sivuaineoppaan alalaidasta
Sivuaineopas

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: