Aalto-universitetets öppna universitet

Öppna universitetets kontaktuppgifter

Ta kontakt!
Kuvaaja Unto Rautio

E-post

[email protected]

E-post besvaras huvudsakligen mån-fre kl. 9.30-14.00. E-post är det primära och snabbaste sättet att ta kontakt med öppna universitetet.

Du får service snabbare om du inkluderar ditt eventuella studentnummer eller ditt beställningsnummer i Sisu.

Telefontjänsten

Öppna universitetet betjänar på numret 02 944 29292. För samtalet debiteras normal lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift.

  Mån kl. 13- 14
  Ons kl. 13- 14
  Fre kl. 12- 13

Avvikande öppettider:

  • Fredag 21.6.2024 ingen telefontjäns
  • Måndag 5.8.2024 telefontjänst: 9-11 och 13-14
  • Tisdag 13.8.2024 kl 9-11


Du kan också boka tid för telefonbetjäning per e-post
 

Studiehandledning

Studiehandledning kan hjälpa dig om du vill diskutera studiemöjligheter i Aalto Öppna Universitetet. Om dina frågor gäller att studera en examen, vänligen kontakta ansökningsservicen. Om du behöver hjälp med dina studier vid Open University kan du boka en tid för studiehandledning via e-post ([email protected]). Vänligen skicka oss ett mail och förklara kort vad du skulle vilja diskutera. Studiehandledning finns tillgänglig via telefon, Teams eller om det överenskommes separat, på Ötnäscampus. För närvarande är studiehandledning endast tillgänglig på finska eller engelska.

Studievägledning är tillgänglig i juli endast i begränsad omfattning. Studievägledning är helt pausad från 17 juli till 5 augusti.

Otnäs campus

Ta kontakt per e-post och kom överens om en mötestid. Möteslokalerna finns vid servicestället Starting Point på adressen Kandidatcentret, Otsvängen 1 Y-flygeln, 02150 Esbo. Postadress PB 11110, 00076 AALTO.

Starting Point är ett serviceställe för studerande där du kan få hjälp med vanliga frågor gällande studierna. Kontrollera öppettiderna.

Personal

Öppna universitetet är en del av Aalto-universitetets lärandetjänster. Personalens och lärarnas kontaktuppgifter hittar du i tjänsten Aalto.fi. Lärarna kan du kontakta också i via MyCourses-arbetsytan eller på föreläsningarna.

Andra nyttiga länkar

Tiimitapaaminen / kuvaaja Aalto-yliopisto, Unto Rautio

Snabbanvisningar för studier vid öppna universitetet

På denna sida finns information om hur studierna vid Öppna universitetet framskrider, från att du bekantar dig med kursutbudet till att du får dina studieprestationer registrerade.

Aalto-universitetets öppna universitet
Learning Centre kirjahyllyjä

Tentamensanvisningar vid Öppna universitetet

Tentamensarrangörer, anmälan, scheman, salar, regler

Aalto-universitetets öppna universitet
Photo: Aalto University / Kalle_Kataila

Resultat, studieprestationsutdrag och intyg

Var hittar jag mina kurs- och tentamensresultat från öppna universitetet? Hur beställer jag utdrag och intyg över mina studier vid öppna universitetet?

Aalto-universitetets öppna universitet
Otakaari 1

Studielokaler och studerandes passerkort

Välkommen till campus! Se anvisningar nedan för att röra dig i lokalerna på campus.

Aalto-universitetets öppna universitet
Öppna universitetets kurser

Följ oss

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: