Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Johtaminen

Students

Kauppakorkeakoulun Johtamisen sivuaineen tavoitteena on antaa opiskelijalle

-  käsitys liiketoimintojen, organisaatioiden ja ihmisten johtamisen kokonaisuudesta;
   perusymmärrys alan ammatillisista käsitteistä ja näkökulmista sekä liiketoiminnan ja
   johtamisen alueella tapahtuvista muutoksista; sekä
-  kyky eritellä liiketoiminnan ja johtamisen ongelmatilanteita ja kyky käyttää ja tuottaa tietoatyöelämän tarpeisiin.

Johtamisen alalta on tarjolla myös maisteritasoinen sivuaine Management and International Business.

Johtamisen sivuaineen rakenne (24 - 30 op) 1.8.2020 alkaen

Kandidaattitasoisen Johtamisen sivuaineen vähimmäislaajuus on 24 op, sisältäen kurssin 21A00110 Johtamisen perusteet. Sivuaineen alussa suositellaan Johtamisen perusteet -opintojakson (21A00110) suorittamista ennen muiden johtamisen kurssien suorittamista tai samanaikaisesti ensimmäisen kurssin kanssa. Kurssin nimen perässä on lisätieto kurssin toteutumisen todennäköisestä ajankohdasta (syksy/kevät/kesä).

Pakollinen kurssi:

21A00110 Johtamisen perusteet (6 op) syksy 2020, kevät 2021, kesä 2020

Valinnaiset kurssit, vähintään 18 op:

21C00250 Organisaatiokäyttäytyminen (6 op) syksy 2020 ja kevät 2021
25C00100 Entrepreneurship and Innovation Management (6 op) syksy 2020 ja kevät 2021
21C00350 Human Resource Management (6 op) syksy 2020
21C00400 Projektityö ja -johtaminen (6 op) kevät 2021 ja kesä 2021
MNGT-C2001 International Business in the Era of Disruptions (6 op) kevät 2021
MNGT-C1001 Introduction to Strategic Management (6 op) syksy 2020
21C21000 Kiertotalouden strategiat ja johtaminen (6 op) kevät 2021

Kurssivalikosta voit etsiä kursseja kirjoittamalla hakukenttään kurssin nimen.

Seuraavat kurssit hyväksytään osaksi sivuainetta, mutta niitä ei järjestetä avoimen yliopiston kautta:

21C00500 Liikkeenjohdon konsultointi (6 op)
21C03000 Current Issues in Leadership (6 op)

Opiskelija voi suorittaa sivuaineen uusimman voimassa olevan kokonaisuuden mukaan tai jo suorittamiensa kurssien aikana voimassa olleiden sivuaineen vaatimusten mukaan.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu