Aalto-yliopiston avoin yliopisto

Johtaminen

Alumnitapahtuma Sähkötekniikan korkeakoulussa

Kauppakorkeakoulun Johtamisen sivuopintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle

-  käsitys liiketoimintojen, organisaatioiden ja ihmisten johtamisen kokonaisuudesta;
   perusymmärrys alan ammatillisista käsitteistä ja näkökulmista sekä liiketoiminnan ja
   johtamisen alueella tapahtuvista muutoksista; sekä
-  kyky eritellä liiketoiminnan ja johtamisen ongelmatilanteita ja kyky käyttää ja tuottaa tietoa
   työelämän tarpeisiin.

Johtamisen kandidaattitason sivuopinnot tutkintosääntö 2013 mukaan ovat laajuudeltaan 24 op  ja niihin kuuluu Johtamisen peruskurssi (6  op) ja kolme muuta 6 op:n laajuista ainetason kurssia. Johtamisen kandidaattitason opinnot  on suunniteltu opiskelijoille, joilla ei ole johtamisen perusteiden lisäksi aiempia johtamisen opintoja.

Johtamisen sivuopintokokonaisuus 24 - 36 op, kandidaattitasoinen

Pakollinen kurssi:

21A00110 Johtamisen perusteet, 6 op. Tarjolla luentokurssi (todennäköisesti 3 krt/v.)

Valitse lisäksi 3 -5 kurssia (kurssin laajuus 6 op) tästä listasta (yht. 18 - 30 op):

Kurssi ja todennäköinen toteutuminen 2019-20:
Entrepreneurship and Innovation Management  25C00100: syksy, kevät, kesä
Organisaatiokäyttäytyminen 21C00250: syksy, kevät
Henkilöstöjohtaminen 21C00300: syksy
tai Human Resource Management 21C00350: syksy
Projektityö ja -johtaminen 21C00400: kevät, kesä
Liikkeenjohdon konsultointi 21C00500: -
Business and Society 21C10000: kevät
Kiertotalouden strategiat ja johtaminen 21C21000: kevät
Future of Work 21C22000: -

Kurssivalikosta voit etsiä kursseja kirjoittamalla hakukenttään kurssin nimen.

Sivuopintokokonaisuuden minimilaajuus on siis 24 op ja maksimilaajuus 36 op.

 

Sivuopintokokonaisuuteen soveltuvat kurssit, joita ei enää järjestetä:

Johtajuus organisaatioissa 21C00200. Korvaava kurssi Organisaatiokäyttäytyminen 21C00250.
Liiketoiminta ja strategia 21C00100. Korvaava kurssi Entrepreneurship and Innovation Management 25C00100.
Työyhteisöjen sosiaalipsykologia 21C00800           
Immateriaalioikeudet yrityksen strategiassa 32C14000           
Suomalaisten yritysten kehityspolut ja strategia 21C00600   
Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu liiketoiminnassa 21C00700

Varmista soveltuvuus lähettämällä tiedustelu osoitteeseen opintoneuvonta.avoin(at)aalto.fi.
Huom. Samaan sivuainekokonaisuuteen ei voi sisällyttää kahta toisensa korvaavaa kurssia.      

Johtamisen sivuopintokokonaisuus 24 op, maisteritasoinen

Maisteritasoinen sivuopintokokonaisuus on hyvä suorittaa kandidaattitasoisten sivuopintojen tai vastaavien opintojen jälkeen. Opetus on pääosin päiväopetusta. Kirjatenttejä ja yksittäisiä iltakursseja voi olla lisäksi tarjonnassa.

Tutkintosääntö 2013 mukaisen, maisteritasoisen Management and International Business - sivuaineen (24 op) voi suorittaa Avoimessa yliopistossa suorittamalla ensin pakollisen 26E03600 - kurssin ja sen jälkeen suorittamalla 3 muuta kurssia:

Pakollinen kurssi: 26E03600 Introduction to Management and International Business, book exam 6 cr

Lisäksi 18 opintopistettä valinnaisia kursseja eli valitse kolme seuraavista kursseista:

21E00012 Gender and Diversity at Work, 6 op
21E00029 Managing Mergers and Acquisitions, 6 op
21E00037 Corporate Entrepreneurship and Innovation, 6 op
21E01050 Management and Strategy Making, book exam, 6 op
21E03050 Inside Work Cultures, book exam, 6 op
21E16001 Sustainability in Business, 6 op
26E00250 Doing Business in China, 6 op
26E00800 Global Marketing Management, 6 op
26E03101 International Strategy, 6 op
26E03302 Sustainability in International Business, 6 op
26E03400 People Management in Multinational Organizations, 6 op
26E05001 Global Game Industry, 6 op

Kurssivalikosta voit etsiä kursseja kirjoittamalla hakukenttään kurssin nimen.

 

Sivuainekokonaisuuteen soveltuvat kurssit, joita ei enää järjestetä tai joihin ei ole enää paikkoja Avoimen yliopiston opiskelijoille:
21E00030 Strategy Work 6 cr
21E00031 Innovation, Strategic Resilience and Renewal, 6 op
21E00050 Henkilöstöjohtaminen ja HR-työ käytännössä 6 op
21E00600 Human Resource Development, book exam, 6 op
21E06050 Responsibility Management, book exam, 6 op
21E02000 HR-tutkimuksen erityiskysymyksiä, lukemisseminaari, 6 op
21E16000 Sustainable Business and Consumption, 6 op
26E02500 Doing Business in Russia, 6 op
26E03100 Driving Global Businesses, 6 op
26E03200 Managing in a Global Context, 6 op
26E03300 Operating in Different Cultural and Institutional Contexts, 6 op
Varmista soveltuvuus lähettämällä tiedustelu osoitteeseen opintoneuvonta.avoin(at)aalto.fi.

 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu